Duitse gesneuvelden

Inleiding / Preamble

Gedenksteen parachutisten II./FJR.1

Deze sectie en de sectie over de Geallieerde gesneuvelden wordt tweetalig - deels drietalig - aangeboden.

Hieronder vindt u de lijst met Duitse gesneuvelden aan het Zuidfront Vesting Holland, in de periode 10-15 mei 1940, aangevuld met de gesneuvelden die vielen tussen Moerdijk en de Maaslinie (Noord-Brabant). De lijst kan worden weergegeven op alfabetische volgorde of op onderdeel (waarbinnen alfabetisch wordt gerangschikt).

Het betreft alle Duitse gesneuvelden die vielen op of vanwege de strijd in de betreffende periode. Datums van overlijden kunnen daarom ook ruim na de meidagen vallen.

Bij de gesneuvelden worden direct zichtbaar de naam, initialen, sterfdatum, rang, sneuvellocatie en onderdeel. In de persoonlijke pagina's wordt dit aangevuld met geboortedatum, geboorteplaats (indien bekend), functie (indien bekend) en nadere gegevens omtrent de persoon en/of het sneuvelen.  De toevoeging (H) achter de sneuvellocatie verwijst naar overlijden in een hospitaal.

Uitdrukkelijk melden de auteur en Stichting Kennispunt Mei 1940 dat met het etaleren van Duitse militaire graven geen politiek standpunt wordt ingenomen. Het uitgangspunt van deze website is om op basis van onbevooroordeeldheid te informeren, waarbij hoort dat thans 70 jaar na dato Duitse gesneuvelden zonder bijbedoelingen of onwerkelijke sentimenten middels dit virtuele ereveld kunnen worden gerespecteerd.

This section and the Allied casualty section shall be presented in Dutch and English, partially (German list) also in German

Hereunder one finds the full listing of German KIA who fell during or as a consequence of the battle for the Soutfront of Fortress Holland and in the province Noord-Brabant west of the Maas-line during the period 10-15 May 1940. The list can be shown in a unit-sorted format or an alphabetic order of all names.

The listing shows the full name, place of death, date KIA, rank and unit. In the personal page of every victim this information is extended with place and day of birth (if known), function (if known) and additional personal information and/or the cause of death. If an (H) is added behind the location, it indicates that subject casualty succumbed to his wounds in a hospital in that very location.

The author and the Foundation 'Kennispunt Mei 1940' have no intention whatsoever to express any kind of political statement by showing this section of German KIA. The basis of this website is to present viewers and visitors an unbiased reconstruction of the events that took place 70 years ago, and as such it is our conviction that the virtual field of honour for German KIA is merely a matter of basic respect than anything else. 

Informatiebronnen / Sources of information

De informatie op deze pagina is samengesteld op basis van uitgebreid onderzoekswerk, waarbij vooral gebruik is gemaakt van de gegevens van de Volksbund, Weltkriegsopfer, Duitse verslagen en rapporten en persoonlijke correspondentie met kameraadschappen en/of voormalige leden van betrokken eenheden. Met name de persoonlijke context bij de gesneuvelden is veelal opgemaakt uit analyses van de Duitse krijgsverslagen door auteur dezes. Een groot deel van het inventariserende werk is echter al lang geleden verricht door de bekende Nederlandse krijgshistoricus en auteur E.H. Brongers.

Als bezoekers in de alhier geëtaleerde informatie tegenstrijdigheden, fouten of omissies tegenkomen, dan worden zij van harte uitgenodigd dit aan de auteurs of de Stichting Kennispunt Mei 1940 te laten weten. Ook indien aanvullende informatie betreffende gesneuvelden voorhanden is, laten wij ons graag nader informeren.

The information about the German KIA's has been retrieved from several sources, like the German Volksbund, Weltkriegsopfer, German reports and KTB's and personnel correspondence with Kameradschaften and/of former members of involved units. Particularly the personal context of the KIA has been extracted from German battle-reports by the author of this website. A major part of the inventory efforts was however previously done by Lieutenant-Colonel (ret.) E.H. Brongers, a reputed Dutch historical researcher and author.

Visitors are challenged to inform the author of the website and/or the foundation 'Stichting Kennispunt Mei 1940' if any irregularities, mistakes or contradicting information has been identied among the information exposed on this virtual field of honour. Please inform us soonest if such an occurence has been identified. Also if additional information on a listed KIA can be shared with us, we shall gladly receive your message.   

Rang vergelijking / rank comparison

De Duitse rangen laten zich niet altijd eenvoudig vergelijken met rangen en standen in andere legers. Dat geldt in het bijzonder voor de laagste rangen (en standen) en hoogste rangen. Alle overige rangen zijn min of meer vergelijkbaar. In de tabel wordt een vergelijking gegeven van rangen die veel voorkomen in de gesneuvelden lijst.

German ranks were not always easily equalized against ranks of other armies. That applies particularly for the most junior and most senior ranks. In the below given table a comparison is given of ranks mentioned in the KIA listing.

Duits (Fjr) / German Nederlands / Dutch    Engels / British   
   
Jäger / Schütze / Kanonier   Soldaat Private
Oberschütze  -  -
Gefreiter  - PFC
Obergefreiter Soldaat 1e klas Lance Corporal
Hauptgefreiter (f)  -  -
Oberjäger / Unteroffizier Korporaal Corporal
     
Unterfeldwebel Sergeant Sergeant
Feldwebel Sergeant 1e klas Staff Sergeant
Oberfeldwebel Sergeant-majoor Sergeant-Major
Stabsfeldwebel Adjudant Warrant-Officer
Hauptfeldwebel (f)  - Coy Serg-Maj 
     
Leutnant 2e Luitenant 2nd Lieutenant
Oberleutnant 1e Luitenant  1st Lieutenant
Hauptmann Kapitein Captain


Totaal slachtoffers

Van het totaal aan alhier getoonde Duitse slachtoffers vielen er 242 aan het Zuidfront, zijnde de sector tussen Moerdijk en Rotterdam. De Duitse teksten en graffoto's worden geleidelijk aan nog toegevoegd.

Of the total number of German KIA displayed on this virtual field of honour a total number of 242 fell in or as a consequence of the fighting on the south-front of Fortress Holland in May 1940, being the sector between Moerdijk and Rotterdam. Grave-photo's shall follow soonest. Also some of the German text on the personal grave pages shall follow shortly.

The listing below may be selected by unit [legeronderdeel] or in alphabetic order [naam].

Overzicht op legeronderdeel of naam - Register bevat gegevens van 422 gesneuvelden

7e Fliegerdivision

Divisionstruppen

Naam
Name
Name
Gevallen
Date Killed
Todesdatum
Rang
Rank
Dienstgrad
Onderdeel
Unit
Truppenteil
Sneuvellocatie
Place of Death
Todesort
 
10-05-1940
Obergefreiter
Nachrichtenabteilung
-
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Obergefreiter
Nachrichtenabteilung
-
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Obergefreiter
Sanitätsdoppelkompanie
Dubbeldam (Zuidendijk)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Gefreiter
Nachrichtenabteilung
-
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Unteroffizier
Sanitätsdoppelkompanie
Dubbeldam (Zeedijk)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
14-05-1940
Gefreiter
Pak Versuchskompanie
Dordrecht
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
12-05-1940
Jäger
Pak Versuchskompanie
Dordrecht (Dubbeldam)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Obergefreiter
Nachrichtenabteilung
-
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
27-05-1940
Gefreiter
FLAK
Rotterdam (Waalhaven)
10-05-1940
Gefreiter
Sanitätsdoppelkompanie
Rotterdam
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Unteroffizier
FLAK
Rotterdam (Waalhaven)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
12-05-1940
Gefreiter
Pak Versuchskompanie
Dordrecht (Dubbeldam)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Obergefreiter
Sanitätsdoppelkompanie
Dubbeldam (Zuidendijk)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
18-05-1940
Gefreiter
Sanitätsdoppelkompanie
Rotterdam (Waalhaven)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
13-05-1940
Jäger
Pak Versuchskompanie
Dordrecht (stad)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
11-05-1940
Gefreiter
Pak Versuchskompanie
Rotterdam (Noordereiland)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Feldwebel
Geschützbatterie
Willemsdorp
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Gefreiter
Sanitätsdoppelkompanie
Rotterdam (Waalhaven)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Gefreiter
FLAK
Rotterdam (Waalhaven)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Obergefreiter
Sanitätsdoppelkompanie
Dubbeldam (Zuidendijk)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Kanonier
FLAK
Rotterdam (Waalhaven)
11-05-1940
Unteroffizier
Sanitätsdoppelkompanie
Rotterdam
Overig fotomateriaal beschikbaarFoto van het graf / Grave photo / Grabfoto
11-05-1940
Gefreiter
Versorgungstruppen
Barendrecht (Smitshoek)
Overig fotomateriaal beschikbaarFoto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Gefreiter
Pak Versuchskompanie
Rotterdam (Zuid)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto

Stab FJR.1

Naam
Name
Name
Gevallen
Date Killed
Todesdatum
Rang
Rank
Dienstgrad
Onderdeel
Unit
Truppenteil
Sneuvellocatie
Place of Death
Todesort
 
10-05-1940
Gefreiter
Regt.Na.Zug
Dubbeldam (Rijksweg)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
15-05-1940
Gefreiter
Regt.Na.Zug
Dubbeldam (Rijksweg)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Oberleutnant
Regt.Na.Zug
Dubbeldam (Rijksweg)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
12-05-1940
Oberjäger
Regt.Na.Zug
Dordrecht (Zuidendijk)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto

I./FJR.1

Naam
Name
Name
Gevallen
Date Killed
Todesdatum
Rang
Rank
Dienstgrad
Onderdeel
Unit
Truppenteil
Sneuvellocatie
Place of Death
Todesort
 
10-05-1940
Oberjäger
3./FJR.1
Dordrecht (de Polder)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Jäger
2./FJR.1
Tweede Tol
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Oberleutnant
3./FJR.1
Dordrecht (de Polder)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Jäger
4./FJR.1
Dubbeldam (Zeedijk)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Oberjäger
4./FJR.1
Amstelwijk / Wieldrecht
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Gefreiter
3./FJR.1
Dordrecht (de Polder)
12-05-1940
Gefreiter
Stab I./FJR.1
Dubbeldam (Kil-oever)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Gefreiter
3./FJR.1
Dordrecht (de Polder)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Obergefreiter
3./FJR.1
Dordrecht (de Polder)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Jäger
2./FJR.1
Amstelwijk / Wieldrecht
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Obergefreiter
2./FJR.1
Amstelwijk
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Oberjäger
2./FJR.1
Amstelwijk / Wieldrecht
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Jäger
2./FJR.1
Tweede Tol
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Gefreiter
3./FJR.1
Dordrecht (de Polder)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Feldwebel
3./FJR.1
Zwijndrecht
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Feldwebel
4./FJR.1
Dordrecht (Zeehaven)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Oberjäger
3./FJR.1
Dordrecht (de Polder)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Gefreiter
3./FJR.1
Dordrecht (de Polder)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Oberjäger
2./FJR.1
Tweede Tol
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Gefreiter
3./FJR.1
Dordrecht (de Polder)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Obergefreiter
4./FJR.1
Dordrecht (Zeehaven)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Oberjäger
4./FJR.1
Dordrecht (Zeehaven)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Gefreiter
4./FJR.1
Dubbeldam (Zeedijk)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Obergefreiter
3./FJR.1
Dordrecht (de Polder)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Gefreiter
4./FJR.1
Amstelwijk / Wieldrecht
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Oberjäger
4./FJR.1
Dubbeldam (Kil-oever)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Gefreiter
2./FJR.1
Amstelwijk / Wieldrecht
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Obergefreiter
3./FJR.1
Dordrecht (de Polder)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Oberjäger
4./FJR.1
Amstelwijk / Wieldrecht
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Jäger
3./FJR.1
Dordrecht (de Polder)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Gefreiter
4./FJR.1
Amstelwijk / Wieldrecht
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Obergefreiter
3./FJR.1
Dordrecht (de Polder)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto

II./FJR.1

Naam
Name
Name
Gevallen
Date Killed
Todesdatum
Rang
Rank
Dienstgrad
Onderdeel
Unit
Truppenteil
Sneuvellocatie
Place of Death
Todesort
 
10-05-1940
Obergefreiter
5./FJR.1
Willemsdorp
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
11-05-1940
Obergefreiter
6./FJR.1
Moerdijk
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Gefreiter
7./FJR.1
Moerdijk (verkeersbrug)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Jäger
5./FJR.1
Willemsdorp
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Obergefreiter
8./FJR.1
Moerdijk
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Oberjäger
5./FJR.1
Willemsdorp
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Unteroffizier
6./FJR.1
Willemsdorp
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Jäger
5./FJR.1
Willemsdorp
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
12-05-1940
Oberjäger
Stab II./FJR.1
Moerdijk
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
12-05-1940
Obergefreiter
7./FJR.1
Moerdijk (Lochtenburg)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Feldwebel
5./FJR.1
Willemsdorp
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Oberjäger
7./FJR.1
Moerdijk (verkeersbrug)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Gefreiter
5./FJR.1
Willemsdorp
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
16-05-1940
Gefreiter
7./FJR.1
Moerdijk
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Gefreiter
5./FJR.1
Willemsdorp
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Leutnant
7./FJR.1
Moerdijk (Steenweg)
Overig fotomateriaal beschikbaarFoto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Oberjäger
8./FJR.1
Moerdijk
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
13-05-1940
Oberjäger
6./FJR.1
-
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Gefreiter
8./FJR.1
Moerdijk
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Jäger
5./FJR.1
Willemsdorp
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Oberjäger
8./FJR.1
Moerdijk
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Unteroffizier
8./FJR.1
Moerdijk
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
13-05-1940
Feldwebel
7./FJR.1
Moerdijk
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Oberjäger
7./FJR.1
Moerdijk (Steenweg)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Feldwebel
5./FJR.1
Willemsdorp
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Oberjäger
6./FJR.1
Willemsdorp
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Waffenrevisor (Fw.)
Stab II./FJR.1
Lage Zwaluwe (spoor)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Obergefreiter
6./FJR.1
Willemsdorp
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto

III./FJR.1

Naam
Name
Name
Gevallen
Date Killed
Todesdatum
Rang
Rank
Dienstgrad
Onderdeel
Unit
Truppenteil
Sneuvellocatie
Place of Death
Todesort
 
12-05-1940
Gefreiter
11./FJR.1
Dordrecht (Zuidendijk)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Gefreiter
11./FJR.1
Rotterdam (Noord)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
11-05-1940
Gefreiter
11./FJR.1
Dordrecht (Rijksweg)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Feldwebel
10./FJR.1
Rotterdam (Waalhaven)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Obergefreiter
11./FJR.1
Rotterdam (Noord)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
11-05-1940
Oberjäger
11./FJR.1
Wieldrecht
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Gefreiter
9./FJR.1
Rotterdam (Waalhaven)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Obergefreiter
11./FJR.1
Rhoon
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
12-05-1940
Gefreiter
11./FJR.1
Dordrecht (Zuidendijk)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Gefreiter
9./FJR.1
Rotterdam (Waalhaven)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
12-05-1940
Gefreiter
9./FJR.1
Dordrecht (Zuid)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Gefreiter
Stab III./FJR.1
Rotterdam (Waalhaven)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Hauptgefreiter
9./FJR.1
Rotterdam (Waalhaven)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Obergefreiter
11./FJR.1
Rotterdam (Waalhaven)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
11-05-1940
Oberjäger
11./FJR.1
Dordrecht (Rijksweg)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
12-05-1940
Oberjäger
11./FJR.1
Wieldrecht
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Gefreiter
10./FJR.1
Rotterdam (Waalhaven)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Gefreiter
12./FJR.1
Rotterdam (Waalhaven)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Gefreiter
9./FJR.1
Rotterdam (Waalhaven)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
11-05-1940
Gefreiter
11./FJR.1
Dordrecht (Rijksweg)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
18-05-1940
Gefreiter
9./FJR.1
Dordrecht (Zuid)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
12-05-1940
Gefreiter
11./FJR.1
Dordrecht (Zuidendijk)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Oberjäger
11./FJR.1
Rotterdam (Noord)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
12-05-1940
Jäger
10./FJR.1
Wieldrecht
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Gefreiter
Stab III./FJR.1
Rotterdam (Waalhaven)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
11-05-1940
Obergefreiter
11./FJR.1
Rotterdam (Noord)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Gefreiter
10./FJR.1
Rotterdam (Waalhaven)
Overig fotomateriaal beschikbaarFoto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Gefreiter
10./FJR.1
Rotterdam (Waalhaven)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Feldwebel
9./FJR.1
Rotterdam (Waalhaven)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Gefreiter
9./FJR.1
Rotterdam (Waalhaven)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
12-05-1940
Gefreiter
9./FJR.1
Dordrecht (Zuid)
18-05-1940
Obergefreiter
9./FJR.1
Dordrecht (Zuid)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
16-05-1940
Gefreiter
11./FJR.1
Rotterdam (Noord)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Oberjäger
11./FJR.1
Portugaal
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
12-05-1940
Unteroffizier
10./FJR.1
Wieldrecht
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Oberjäger
11./FJR.1
Rotterdam (Noord)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Obergefreiter
10./FJR.1
Rotterdam (Waalhaven)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
12-05-1940
Obergefreiter
11./FJR.1
Dordrecht (Zuidendijk)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Oberjäger
11./FJR.1
Rotterdam (Waalhaven)
Overig fotomateriaal beschikbaarFoto van het graf / Grave photo / Grabfoto
17-05-1940
Gefreiter
9./FJR.1
Dordrecht (Zuid)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Oberjäger
9./FJR.1
Rotterdam (Waalhaven)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto

Ersatz

Naam
Name
Name
Gevallen
Date Killed
Todesdatum
Rang
Rank
Dienstgrad
Onderdeel
Unit
Truppenteil
Sneuvellocatie
Place of Death
Todesort
 
19-05-1940
Jäger
Ersatz Kp Moll
Dordrecht (H)
11-05-1940
Jäger
Ersatz Kp Moll
Dordrecht (Zuidendijk)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
11-05-1940
Jäger
Ersatz Kp Moll
Tweede Tol
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
11-05-1940
Jäger
Ersatz Kp Moll
Werkendam
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
11-05-1940
Gefreiter
Ersatz Kp Moll
Dubbeldam (Tongplaat)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
11-05-1940
Jäger
Ersatz Kp Moll
Tweede Tol
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
11-05-1940
Jäger
Ersatz Kp Moll
Dubbeldam (Tongplaat)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
11-05-1940
Gefreiter
Ersatz Kp Moll
Dubbeldam (Tongplaat)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
11-05-1940
Jäger
Ersatz Kp Moll
Dubbeldam (Tongplaat)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
11-05-1940
Jäger
Ersatz Kp Moll
Dordrecht (Zuidendijk)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
11-05-1940
Gefreiter
Ersatz Kp Moll
Dubbeldam (Tongplaat)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
18-05-1940
Jäger
Ersatz Kp Moll
Dordrecht (Zuidendijk)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
11-05-1940
Jäger
Ersatz Kp Moll
Dordrecht (Zuidendijk)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
11-05-1940
Jäger
Ersatz Kp Moll
Dordrecht (Zuidendijk)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto

22e (LL) Infanterie Division

Divisionstruppen

Naam
Name
Name
Gevallen
Date Killed
Todesdatum
Rang
Rank
Dienstgrad
Onderdeel
Unit
Truppenteil
Sneuvellocatie
Place of Death
Todesort
 
10-05-1940
Unteroffizier
Pi.Btl.22
Rotterdam (Zuid)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
12-05-1940
Obergefreiter
AR.22
Dordrecht (spoor)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Unteroffizier
13./IR.65
Rotterdam (Noordereiland)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Gefreiter
Pi.Btl.22
Zaltbommel (crash)
13-05-1940
Oberschütze
13./IR.65
Rotterdam (Noordereiland)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Gefreiter
Pi.Btl.22
Zaltbommel (crash)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Gefreiter
Pi.Btl.22
Rotterdam (Noordereiland)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Gefreiter
Pi.Btl.22
Zaltbommel (crash)
13-05-1940
Oberschütze
14./IR.47
Wieldrecht
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Unteroffizier
AR.22
Rotterdam (Waalhaven)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
11-05-1940
Feldwebel
Pi.Btl.22
Dubbeldam
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Pionier
Pi.Btl.22
Zaltbommel (crash)
10-05-1940
Pionier
Pi.Btl.22
Zaltbommel (crash)
10-05-1940
Obergefreiter
Pi.Btl.22
Rotterdam (Zuid)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
12-05-1940
Kanonier
AR.22
Dordrecht (spoor)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
14-05-1940
Obergefreiter
Pi.Btl.22
Rotterdam (Zuid)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
12-05-1940
Gefreiter
AR.22
Dordrecht (spoor)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Gefreiter
Pi.Btl.22
Zaltbommel (crash)
10-05-1940
Pionier
Pi.Btl.22
Zaltbommel (crash)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
12-05-1940
Gefreiter
AR.22
Dordrecht (spoor)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Oberleutnant
Pi.Btl.22
Zaltbommel (crash)
12-05-1940
Gefreiter
14./IR.47
Rotterdam (Waalhaven)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Pionier
Pi.Btl.22
Zaltbommel (crash)
10-05-1940
Gefreiter
Pi.Btl.22
Zaltbommel (crash)
10-05-1940
Gefreiter
Pi.Btl.22
Zaltbommel (crash)
13-05-1940
Gefreiter
Pi.Btl.22
Rotterdam (Zuid)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
12-05-1940
Oberschütze
14./IR.47
Rotterdam (Waalhaven)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Unteroffizier
Pi.Btl.22
Zaltbommel (crash)
12-05-1940
Unteroffizier
AR.22
Dordrecht (spoor)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Gefreiter
Pi.Btl.22
Zaltbommel (crash)

II./IR.16

Naam
Name
Name
Gevallen
Date Killed
Todesdatum
Rang
Rank
Dienstgrad
Onderdeel
Unit
Truppenteil
Sneuvellocatie
Place of Death
Todesort
 
13-05-1940
Gefreiter
6./IR.16
Barendrecht (brug)
Overig fotomateriaal beschikbaarFoto van het graf / Grave photo / Grabfoto
11-05-1940
Schütze
6./IR.16
Hendrik Ido Ambacht
Overig fotomateriaal beschikbaarFoto van het graf / Grave photo / Grabfoto
13-05-1940
Schütze
8./IR.16
Barendrecht (brug)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
11-05-1940
Gefreiter
6./IR.16
Hendrik Ido Ambacht
Overig fotomateriaal beschikbaarFoto van het graf / Grave photo / Grabfoto
13-05-1940
Gefreiter
6./IR.16
Barendrecht (brug)
Overig fotomateriaal beschikbaarFoto van het graf / Grave photo / Grabfoto

III./IR.16

Naam
Name
Name
Gevallen
Date Killed
Todesdatum
Rang
Rank
Dienstgrad
Onderdeel
Unit
Truppenteil
Sneuvellocatie
Place of Death
Todesort
 
10-05-1940
Obergefreiter
11./IR.16
Rotterdam (Noord)
14-05-1940
Schütze
11./IR.16
Rotterdam (Noord)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Oberschütze
11./IR.16
Rotterdam (Noord)
10-05-1940
Gefreiter
9./IR.16
Rotterdam (Zuid)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
26-05-1940
Oberschütze
11./IR.16
Rotterdam (Noord)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Gefreiter
12./IR.16
Rotterdam (Noordereiland)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
08-06-1940
Oberleutnant
Stab III./IR.16
Rotterdam (Zuid)
11-05-1940
Obergefreiter
9./IR.16
Rotterdam (Noordereiland)
Overig fotomateriaal beschikbaarFoto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Gefreiter
11./IR.16
Rotterdam (Noord)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
12-05-1940
Unteroffizier
12./IR.16
Rotterdam (Noordereiland)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Gefreiter
11./IR.16
Rotterdam (Noord)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Oberschütze
9./IR.16
Rotterdam (Noordereiland)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Obergefreiter
10./IR.16
Rotterdam (Zuid)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Gefreiter
11./IR.16
Rotterdam
10-05-1940
Oberschütze
11./IR.16
Rotterdam (Noord)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Feldwebel
Stab III./IR.16
Rotterdam (Zuid)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Gefreiter
9./IR.16
Rotterdam (Noordereiland)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
07-07-1940
Gefreiter
12./IR.16
Rotterdam (Noordereiland)
13-05-1940
Leutnant
9./IR.16
Rotterdam (Noord)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Obergefreiter
9./IR.16
Rotterdam (Noordereiland)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
12-05-1940
Leutnant
12./IR.16
Rotterdam (Noordereiland)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Unteroffizier
10./IR.16
Rotterdam (Zuid)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Gefreiter
9./IR.16
Rotterdam (Noordereiland)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Unteroffizier
11./IR.16
Rotterdam (Noord)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Gefreiter
11./IR.16
Rotterdam (Noord)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Unteroffizier
9./IR.16
Rotterdam (Noordereiland)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Unteroffizier
11./IR.16
Rotterdam (Noord)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Oberschütze
11./IR.16
Rotterdam (Noord)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Oberschütze
11./IR.16
Rotterdam (Noord)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto

Overig IR.16

Naam
Name
Name
Gevallen
Date Killed
Todesdatum
Rang
Rank
Dienstgrad
Onderdeel
Unit
Truppenteil
Sneuvellocatie
Place of Death
Todesort
 
11-05-1940
Unteroffizier
14./IR.16
Rotterdam
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Gefreiter
14./IR.16
Rotterdam
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto

IR.65

Naam
Name
Name
Gevallen
Date Killed
Todesdatum
Rang
Rank
Dienstgrad
Onderdeel
Unit
Truppenteil
Sneuvellocatie
Place of Death
Todesort
 
10-05-1940
Obergefreiter
7./IR.65
Hoek van Holland
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Obergefreiter
2./IR.65
Hoek van Holland
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Obergefreiter
7./IR.65
Hoek van Holland
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
25-05-1940
Obergefreiter
3./IR.65
Hoek van Holland
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
12-05-1940
Unteroffizier
2./IR.65
Hoek van Holland
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Unteroffizier
5./IR.65
Rotterdam
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
27-05-1940
Oberschütze
5./IR.65
Rotterdam
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Unteroffizier
7./IR.65
Hoek van Holland
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
25-07-1940
Unteroffizier
7./IR.65
Hoek van Holland
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto

46e Infanterie Division

I./IR.72

Naam
Name
Name
Gevallen
Date Killed
Todesdatum
Rang
Rank
Dienstgrad
Onderdeel
Unit
Truppenteil
Sneuvellocatie
Place of Death
Todesort
 
12-05-1940
Gefreiter
2./IR.72
Dordrecht (Zuidoost)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
12-05-1940
Schütze
4./IR.72
Dordrecht (Zuidoost)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
13-05-1940
Gefreiter
3./IR.72
Dordrecht (Zuidoost)
13-05-1940
Feldwebel
4./IR.72
Dordrecht (Zuidoost)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
12-05-1940
Schütze
3./IR.72
Dordrecht (spoor)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
12-05-1940
Oberleutnant
3./IR.72
Dordrecht (spoor)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
15-05-1940
Gefreiter
2./IR.72
Dordrecht (Zuidoost)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
12-05-1940
Schütze
3./IR.72
Dordrecht (Zuidoost)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
13-05-1940
Leutnant
1./IR.72
Hoogvliet / Pernis
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
12-05-1940
Unteroffizier
1./IR.72
Hoogvliet
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
12-05-1940
Gefreiter
3./IR.72
Dordrecht (Zuidoost)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
12-05-1940
Gefreiter
4./IR.72
Dordrecht (Zuidoost)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
12-05-1940
Oberschütze
3./IR.72
Dordrecht (Zuidoost)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto

II./IR.72

Naam
Name
Name
Gevallen
Date Killed
Todesdatum
Rang
Rank
Dienstgrad
Onderdeel
Unit
Truppenteil
Sneuvellocatie
Place of Death
Todesort
 
10-05-1940
Gefreiter
6./IR.72
Rotterdam (Zuid)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Unteroffizier
6./IR.72
Rotterdam (Zuid)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto

56 Infanterie Division (Heer)

Infanterie Regiment 171

Naam
Name
Name
Gevallen
Date Killed
Todesdatum
Rang
Rank
Dienstgrad
Onderdeel
Unit
Truppenteil
Sneuvellocatie
Place of Death
Todesort
 
12-05-1940
Schütze
III./IR.171
Geldrop
13-05-1940
Gefreiter
II./IR.171
Reusel (Hooge Mierde)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
18-05-1940
Schütze
I./IR.171
Eindhoven (H.)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto

Infanterie Regiment 192

Naam
Name
Name
Gevallen
Date Killed
Todesdatum
Rang
Rank
Dienstgrad
Onderdeel
Unit
Truppenteil
Sneuvellocatie
Place of Death
Todesort
 
17-05-1940
Gefreiter
I./IR.192
Eindhoven (H.)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
11-05-1940
Unteroffizier
I./IR.192
Meijel
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Unteroffizier
14./IR.192
Helden (Panningen)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
11-05-1940
Gefreiter
I./IR.192
Meijel (Someren)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
11-05-1940
Leutnant
I./IR.192
Meijel (Someren)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
11-05-1940
Schütze
I./IR.192
Meijel
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
14-05-1940
Unteroffizier
I./IR.192
Eindhoven (H.)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
12-05-1940
Unteroffizier
II./IR.192
Heeze
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
11-05-1940
Schütze
III./IR.192
Asten
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
18-05-1940
Unteroffizier
II./IR.192
Eindhoven (H.)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto

Aufklärungsabteilung 156

Naam
Name
Name
Gevallen
Date Killed
Todesdatum
Rang
Rank
Dienstgrad
Onderdeel
Unit
Truppenteil
Sneuvellocatie
Place of Death
Todesort
 
11-05-1940
Obergefreiter
2./AA.156
Meijel
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
11-05-1940
Leutnant
2./AA.156
Meijel
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
14-05-1940
Gefreiter
2./AA.156
Eindhoven (H.)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
11-05-1940
Gefreiter
2./AA.156
Helmond
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
11-05-1940
Gefreiter
2./AA.156
Venlo (H.)
15-05-1940
Gefreiter
2./AA.156
Steensel (H.)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto

Aufklärungsabteilung 25

Naam
Name
Name
Gevallen
Date Killed
Todesdatum
Rang
Rank
Dienstgrad
Onderdeel
Unit
Truppenteil
Sneuvellocatie
Place of Death
Todesort
 
11-05-1940
Gefreiter
AA.25
Maasbree
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
11-05-1940
Unteroffizier
AA.25
Helmond
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
14-05-1940
Reiter
AA.25
Reusel (Hooge Mierde)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
12-05-1940
Gefreiter
AA.25
Wintelre (Welschap)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
11-05-1940
Gefreiter
AA.25
Helmond
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto

Divisionstruppen

Naam
Name
Name
Gevallen
Date Killed
Todesdatum
Rang
Rank
Dienstgrad
Onderdeel
Unit
Truppenteil
Sneuvellocatie
Place of Death
Todesort
 
10-05-1940
Schütze
Pz.Jg.Abt.156
Helden (Panningen)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
15-05-1940
Oberleutnant
IR.234
Eindhoven (H.)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
14-05-1940
Pionier
Pi.Btl.156
Steensel (H.)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
12-05-1940
Oberschütze
KradmZg.156
Asten
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Schütze
Pz.Jg.Abt.156
Helden (Panningen)

Truppenunterstellung

Naam
Name
Name
Gevallen
Date Killed
Todesdatum
Rang
Rank
Dienstgrad
Onderdeel
Unit
Truppenteil
Sneuvellocatie
Place of Death
Todesort
 
14-05-1940
Gefreiter
MG.Btl.6
Reusel
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
12-05-1940
Feldwebel
MG.Btl.6
Reusel (Hooge Mierde)
12-05-1940
Obergefreiter
MG.Btl.6
Reusel
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
12-05-1940
Leutnant
MG.Btl.6
Reusel
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
13-05-1940
Oberschütze
MG.Btl.6
Steensel (H.)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
13-05-1940
Gefreiter
MG.Btl.6
Reusel
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
12-05-1940
Gefreiter
MG.Btl.6
Reusel
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto

254 Infanterie Division (Heer)

Infanterie Regiment 454

Naam
Name
Name
Gevallen
Date Killed
Todesdatum
Rang
Rank
Dienstgrad
Onderdeel
Unit
Truppenteil
Sneuvellocatie
Place of Death
Todesort
 
11-05-1940
Schütze
9./IR.454
Mill (Bruggen)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
11-05-1940
Schütze
8./IR.454
Mill (Bruggen)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
11-05-1940
Schütze
IR.454
Mill (Bruggen)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
11-05-1940
Gefreiter
8./IR.454
Mill (Bruggen)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
11-05-1940
Schütze
9./IR.454
Mill (Bruggen)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
11-05-1940
Gefreiter
8./IR.454
Mill (Bruggen)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto

Infanterie Regiment 474

Naam
Name
Name
Gevallen
Date Killed
Todesdatum
Rang
Rank
Dienstgrad
Onderdeel
Unit
Truppenteil
Sneuvellocatie
Place of Death
Todesort
 
11-05-1940
Gefreiter
1./IR.474
Mill (Bruggen)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
11-05-1940
Unteroffizier
1./IR.474
Mill (Bruggen)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
11-05-1940
Schütze
9./IR.474
Mill (Bruggen)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto

Aufklärungsabteilung 254

Naam
Name
Name
Gevallen
Date Killed
Todesdatum
Rang
Rank
Dienstgrad
Onderdeel
Unit
Truppenteil
Sneuvellocatie
Place of Death
Todesort
 
12-05-1940
Obergefreiter
AA.254
Den Dungen
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
12-05-1940
Unteroffizier
AA.254
Den Dungen
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
12-05-1940
Unteroffizier
AA.254
Den Dungen
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
12-05-1940
Leutnant
AA.254
Den Dungen
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
12-05-1940
Gefreiter
AA.254
Den Dungen
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
12-05-1940
Obergefreiter
AA.254
Den Dungen
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
12-05-1940
Gefreiter
AA.254
Den Dungen
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
12-05-1940
Obergefreiter
AA.254
Den Dungen
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto

256 Infanterie Division (Heer)

Infanterie Regiment 481

Naam
Name
Name
Gevallen
Date Killed
Todesdatum
Rang
Rank
Dienstgrad
Onderdeel
Unit
Truppenteil
Sneuvellocatie
Place of Death
Todesort
 
10-05-1940
Schütze
10./IR.481
Mill
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Schütze
7./IR.481
Mill
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Unteroffizier
10./IR.481
Mill
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Schütze
10./IR.481
Mill
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Schütze
8./IR.481
Mill
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Schütze
9./IR.481
Mill
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Schütze
10./IR.481
Mill
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Unteroffizier
1./IR.481
Mill
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
22-08-1940
Feldwebel
IR.481
Bedburg-Hau (H.)
10-05-1940
Feldwebel
7./IR.481
Mill
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
12-05-1940
Schütze
10./IR.481
Nijmegen (H.)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Gefreiter
7./IR.481
Mill
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Gefreiter
5./IR.481
Haps
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Schütze
5./IR.481
Mill / Haps
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Hauptmann
7./IR.481
Mill
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Oberschütze
12./IR.481
Mill
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Oberschütze
IR.481
Mill
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Oberschütze
7./IR.481
Mill
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Schütze
12./IR.481
Mill
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Schütze
5./IR.481
Mill / Haps
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Schütze
10./IR.481
Mill
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
06-06-1940
Schütze
13./IR.481
Den Bosch (H.)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Gefreiter
9./IR.481
Mill
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Leutnant
IR.481
Mill
10-05-1940
Schütze
12./IR.481
Mill
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Schütze
9./IR.481
Mill
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto

Infanterie Regiment 456

Naam
Name
Name
Gevallen
Date Killed
Todesdatum
Rang
Rank
Dienstgrad
Onderdeel
Unit
Truppenteil
Sneuvellocatie
Place of Death
Todesort
 
12-05-1940
Leutnant
1./IR.456
St. Oedenrode
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
13-05-1940
Oberschütze
3./IR.456
Best
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
11-05-1940
Unteroffizier
8./IR.456
Mill
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
12-05-1940
Schütze
1./IR.456
Eindhoven
10-05-1940
Schütze
6./IR.456
Mill
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto

Panzer Zug no.1

Naam
Name
Name
Gevallen
Date Killed
Todesdatum
Rang
Rank
Dienstgrad
Onderdeel
Unit
Truppenteil
Sneuvellocatie
Place of Death
Todesort
 
10-05-1940
Schütze
EPZ.1
Mill
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Gefreiter
EPZ.1
Mill
10-05-1940
Schütze
EPZ.1
Mill
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Stabsfeldwebel
EPZ.1
Mill
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Oberschütze
EPZ.1
Mill
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto

Aufklärungsabteilung 256

Naam
Name
Name
Gevallen
Date Killed
Todesdatum
Rang
Rank
Dienstgrad
Onderdeel
Unit
Truppenteil
Sneuvellocatie
Place of Death
Todesort
 
11-05-1940
Oberschütze
AA.256
Gemert (west)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
11-05-1940
Schütze
AA.256
Gemert
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto

Pionier Batallion 256

Naam
Name
Name
Gevallen
Date Killed
Todesdatum
Rang
Rank
Dienstgrad
Onderdeel
Unit
Truppenteil
Sneuvellocatie
Place of Death
Todesort
 
11-05-1940
Gefreiter
3./Pi.Btl.256
Mill (Zeeland)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Pionier
1./Pi.Btl.256
Mill
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Pionier
2./Pi.Btl.256
Mill

Panzer Jäger Abteilung 256

Naam
Name
Name
Gevallen
Date Killed
Todesdatum
Rang
Rank
Dienstgrad
Onderdeel
Unit
Truppenteil
Sneuvellocatie
Place of Death
Todesort
 
11-05-1940
Schütze
3./Pz.Jg.Abt.256
Mill

9 Panzerdivision (Heer)

Panzer Regiment 33

Naam
Name
Name
Gevallen
Date Killed
Todesdatum
Rang
Rank
Dienstgrad
Onderdeel
Unit
Truppenteil
Sneuvellocatie
Place of Death
Todesort
 
13-05-1940
Gefreiter
Stab Pz.Rgt.33
Barendrecht (brug)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
13-05-1940
Gefreiter
7./Pz.Rgt.33
Breda (Ginneken)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
13-05-1940
Gefreiter
2./Pz.Rgt.33
Dordrecht (Vrieseplein)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
16-05-1940
Obergefreiter
5./Pz.Rgt.33
Amsterdam (H)
14-05-1940
Gefreiter
4./Pz.Rgt.33
Rotterdam
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
13-05-1940
Feldwebel
4./Pz.Rgt.33
Dordrecht (Bagijnhof)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
13-05-1940
Unteroffizier
Stab Pz.Rgt.33
Barendrecht (brug)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto

Schützen Brigade 9

Naam
Name
Name
Gevallen
Date Killed
Todesdatum
Rang
Rank
Dienstgrad
Onderdeel
Unit
Truppenteil
Sneuvellocatie
Place of Death
Todesort
 
13-05-1940
Gefreiter
SR.11
Uden (H)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
12-05-1940
Gefreiter
SR.10
Schijndel
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
13-05-1940
Schütze
SR.11
Breda (Princenhage)
15-05-1940
Schütze
SR.10
Roosendaal (H.)
13-05-1940
Oberschütze
SR.11
Uden (H)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto

Aufklärungsregiment 9

Naam
Name
Name
Gevallen
Date Killed
Todesdatum
Rang
Rank
Dienstgrad
Onderdeel
Unit
Truppenteil
Sneuvellocatie
Place of Death
Todesort
 
12-05-1940
Oberstabszahlmeister
Aufkl.Regt.9
Udenhout
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
13-05-1940
Oberschütze
Aufkl.Regt.9
Oudenbosch
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
11-05-1940
Gefreiter
Aufkl.Regt.9
Boerdonk (Beek en Donk)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
13-05-1940
Gefreiter
Aufkl.Regt.9
Oudenbosch
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
12-05-1940
Hauptfeldwebel
Aufkl.Regt.9
Udenhout
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
13-05-1940
Gefreiter
Aufkl.Regt.9
Oudenbosch
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
12-05-1940
Oberschütze
Aufkl.Regt.9
Haaren
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
11-05-1940
Gefreiter
Aufkl.Regt.9
Tilburg (Moergestel)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
12-05-1940
Hauptfeldwebel
Aufkl.Regt.9
Udenhout
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto

Divisionstruppen

Naam
Name
Name
Gevallen
Date Killed
Todesdatum
Rang
Rank
Dienstgrad
Onderdeel
Unit
Truppenteil
Sneuvellocatie
Place of Death
Todesort
 
14-05-1940
Gefreiter
II./AR.102
Breda (H.)
12-05-1940
Unteroffizier
Pi.Btl.86
Loon op Zand (de Moer)
15-05-1940
Gefreiter
Pi.Btl.86
Wagenberg
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto

Truppenunterstellung

Naam
Name
Name
Gevallen
Date Killed
Todesdatum
Rang
Rank
Dienstgrad
Onderdeel
Unit
Truppenteil
Sneuvellocatie
Place of Death
Todesort
 
13-05-1940
Schütze
Pz.Jg.Abtl.543
Breda
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
14-05-1940
Gefreiter
sIG.Kp.701
Breda (Ginneken)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
14-05-1940
Unteroffizier
sIG.Kp.701
Breda (Ginneken)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
14-05-1940
Kanonier
II./AR.677
Dordrecht (H.)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
14-05-1940
Schütze
sIG.Kp.701
Breda (Ginneken)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto

SS Verfügungsdivision

SS Standarte Deutschland

Naam
Name
Name
Gevallen
Date Killed
Todesdatum
Rang
Rank
Dienstgrad
Onderdeel
Unit
Truppenteil
Sneuvellocatie
Place of Death
Todesort
 
12-05-1940
SS-Hptsturmführer
15./SS Deu
Den Bosch
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
12-05-1940
SS-Mann
15./SS Deu
Den Bosch
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
13-05-1940
SS-Mann
SS Deu
Etten
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
14-05-1940
SS-Mann
12./SS Deu
Woensdrecht
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
14-05-1940
SS-Sturmmann
Stab SS Deu
Roosendaal
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
19-05-1940
SS-Unterscharführer
9./SS Deu
Breda (H.)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
14-05-1940
SS-Mann
Stab SS Deu
Roosendaal
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
12-05-1940
SS-Mann
10./SS Deu
Diessen (Hooge Mierde)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
12-05-1940
SS-Sturmmann
14./SS Deu
Diessen (Hilvarenbeek)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
14-05-1940
SS-Mann
13./SS Deu
Hoogerheide
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
14-05-1940
SS-Sturmmann
14./SS Deu
Huijbergen
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto

SS Standarte Germania

Naam
Name
Name
Gevallen
Date Killed
Todesdatum
Rang
Rank
Dienstgrad
Onderdeel
Unit
Truppenteil
Sneuvellocatie
Place of Death
Todesort
 
12-05-1940
SS-Sturmmann
17./SS Germ
Liessel
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto

Overige eenheden

Heer

Naam
Name
Name
Gevallen
Date Killed
Todesdatum
Rang
Rank
Dienstgrad
Onderdeel
Unit
Truppenteil
Sneuvellocatie
Place of Death
Todesort
 
14-05-1940
Obergefreiter
MG.Btl.15
Bergen op Zoom
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
14-05-1940
Oberschütze
MG.Btl.15
Bergen op Zoom
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
11-05-1940
Leutnant
NaRgt 520
Mill
12-05-1940
Gefreiter
AA.1
Venlo
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
12-05-1940
Pionier
Fest.Bau.Btl.242
Venray
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
14-05-1940
Unteroffizer
MG.Btl.15
Bergen op Zoom
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
12-05-1940
Sonderführer
Bau.Btl.571
Oploo
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
15-05-1940
Hauptmann
K.W.Kol.162
Eersel (H.)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
13-05-1940
Schütze
2./AA.208
Oirschot
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
14-05-1940
Oberschütze
AA.1
Tilburg (H.)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
12-05-1940
Unteroffizier
Pi.Btl.47
Weert (H.)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
12-05-1940
Oberschütze
AA.1
Venlo (H.)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
13-05-1940
Obergefreiter
II./AR.54
Mill
14-05-1940
Feldwebel
MG.Btl.15
Bergen op Zoom
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
13-05-1940
Gefreiter
AA.1
Venlo (H.)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
15-05-1940
Kanonier
II./sFlak.Abt.241
Breda (H.)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
12-05-1940
Unteroffizier
KradmZg 216.ID
Sevenum
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Gefreiter
II./AR.54
Mill

Luftwaffe

Transporteenheden

Naam
Name
Name
Gevallen
Date Killed
Todesdatum
Rang
Rank
Dienstgrad
Onderdeel
Unit
Truppenteil
Sneuvellocatie
Place of Death
Todesort
 
11-05-1940
Unteroffizier
KGzbV.1
Zaltbommel
10-05-1940
Hauptmann
KGzbV.1
Rotterdam (Waalhaven)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Gefreiter
KGzbV.2
Rotterdam
10-05-1940
Feldwebel
KGzbV.1
Rotterdam (Waalhaven)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Feldwebel
KGzbV.1
Hoek van Holland
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Feldwebel
KGzbV.2
Rotterdam
10-05-1940
Unteroffizier
KGzbV.1
Rotterdam
10-05-1940
Unteroffizier
17./KGzbV.5
Rotterdam (Waalhaven)
11-05-1940
Unteroffizier
KGzbV.1
Rotterdam
12-05-1940
Unteroffizier
KGzbV.2
Rotterdam (Waalhaven)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Unteroffizier
KGzbV.1
Rotterdam (Waalhaven)
Overig fotomateriaal beschikbaar
10-05-1940
Unteroffizier
KGzbV.2
Rotterdam (Waalhaven)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Hauptmann
KGzbV.2
Rotterdam
10-05-1940
Unteroffizier
KGzbV.2
Rotterdam (Waalhaven)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Feldwebel
KGzbV.1
Rotterdam

Gevechtseenheden

Naam
Name
Name
Gevallen
Date Killed
Todesdatum
Rang
Rank
Dienstgrad
Onderdeel
Unit
Truppenteil
Sneuvellocatie
Place of Death
Todesort
 
12-05-1940
Unteroffizier
3./KGr.126
Hoogerheide (Calfven)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
12-05-1940
Unteroffizier
3./KGr.126
Woensdrecht
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Oberfeldwebel
Stab KG.4
Rockanje
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Oberfeldwebel
5./KG.4
Zevenbergse Hoek
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
12-05-1940
Unteroffizier
3./KGr.126
Woensdrecht
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
12-05-1940
Oberfeldwebel
3./KGr.126
Hoogerheide (Calfven)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
13-05-1940
Gefreiter
12./LG.1
Werkendam
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Unteroffizier
1./KG.30
Prinsenbeek (Breda)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
12-05-1940
Hauptmann
3./KGr.126
Hoogerheide (Calfven)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
11-05-1940
Unteroffizier
3./JG.51
Zwijndrecht
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
16-05-1940
Gefreiter
3./KG.30
Duitsland (H.)
13-05-1940
Unteroffizier
1./JG.26
Etten (Hoeven)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Oberleutnant
1./KG.30
Prinsenbeek (Breda)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Unteroffizier
1./KG.30
Prinsenbeek (Breda)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto

Verkenningseenheden

Naam
Name
Name
Gevallen
Date Killed
Todesdatum
Rang
Rank
Dienstgrad
Onderdeel
Unit
Truppenteil
Sneuvellocatie
Place of Death
Todesort
 
11-05-1940
Leutnant
Aufkl.Stf.7.FD
Piershil
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
11-05-1940
Feldwebel
Aufkl.Stf.7.FD
Piershil
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto

Ongeïdentificeerd / Unidentified

Ongeïdentificeerd personeel

Naam
Name
Name
Gevallen
Date Killed
Todesdatum
Rang
Rank
Dienstgrad
Onderdeel
Unit
Truppenteil
Sneuvellocatie
Place of Death
Todesort
 
10-05-1940
Onbekend
Onbekend Waalhaven
W'haven
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Onbekend
Onbekend Moerdijk
M'dijk
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Onbekend
Onbekend Moerdijk
R'dam - M'dijk
10-05-1940
Onbekend
Onbekend Dordrecht
Dordrecht - Dubbeldam
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto