Wilhelm Niederbeckmann

Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto - Vergroot afbeelding / Enlarged photo / Foto Vergrössern
Schütze
IR.454
Wilhelm
Voornaam:
Niederbeckmann
Achternaam:
22 november 1906 [22.11.1906]
Geboortedatum:
Münster
Geboorteplaats:
11 mei 1940 [11.05.1940]
Overlijdensdatum:
Mill (Bruggen)
Locatie sneuvelen:
IJsselsteyn
Begraafplaats:
AP-166
Grafnummer:
EKM: -111- 2./L.Sch.Kp.85/VI
Functie:

Notities

  • Betrokkene behoorde vrijwel zeker tot 254.ID (Wehrkreis VI, Münster), aangezien zijn stam volgens het EKM nummer een Landschützeenheid uit die Wehrkreis was. Het eveneens nabij Mill opererende 256.ID kwam uit een andere Wehrkreis, net als de Panzerzug bemanning. Betrokkene werd op 11 mei 1940 als gesneuveld geboekt en te Mook ter aarde besteld tussen bij Mill gesneuvelden van 254.ID.
  • Subject soldier probably belonged to 254.ID (Wehrkreis VI, Münster), since his basic unit (according to his EKM no.) was a Landschütz unit from that Wehrkreis. The also near Mill operating 256.ID and the armoured train crew came from other Wehrkreise. Subject soldier was registered as KIA on 11 May 1940 near Mill, and buried (at the German war cemetary near Mook) between 254.ID men also KIA at Mill.

Beeldmateriaal

  • Geen.