Ulbricht

Nog geen foto van het graf beschikbaar / No Grave Photo available yet / Noch kein Grabfoto zur Verfügung
Leutnant
IR.481
-
Voornaam:
Ulbricht
Achternaam:
Onbekend / Unknown / Unbekannt
Geboortedatum:
Onbekend / Unknown / Unbekannt
Geboorteplaats:
10 mei 1940 [10.05.1940]
Overlijdensdatum:
Mill
Locatie sneuvelen:
Onbekend / Unknown / Unbekannt
Begraafplaats:
-
Grafnummer:
-
Functie:

Notities

  • Leutnant Ulbricht wordt genoemd in de 'Verlustmeldungen Gen.Kdo.XXVI.AK 9 Mai 20,00 - 10 Mai 20,00 Uhr'. In de lijst met "Namentliche Offizierverluste' staat onder '256.Inf.Div.' met een kruisje achter de naam (voor gesneuveld) Leutnant der Reserve Ulbricht, IR.481 (+)'. Hoewel de spelling nog wel eens af wilde wijken van de juiste spelling, is een gesneuveld melding van een officier zelden inaccuraat. Opvallend genoeg wordt in hetzelfde document de dood van de Major Bürde gemeld. Deze kwam om bij Gennep (zie ereveld Maaslinie voor nadere beschrijving). Beide officieren komen echter niet voor op de IJsselsteyn lijsten of in het register van de Volksbund. Van Bürde is inmiddels via een WASt procedure inderdaad vastgesteld dat hij op 10 mei 1940 bij Gennep sneuvelde en in Duitsland werd begraven. Van Ulbricht is (nog) niets naders bekend, ook niet of hij onverhoopt ook bij Gennep (i.p.v. Mill) sneuvelde. Desondanks zullen we hem met die aantekening op Mill laten staan omdat vrijwel alle verliezen van 256.ID op 10 mei daar optraden.
  • Het is zeer onzeker of er wel een Lt Ulbricht is gesneuveld of dat er een naamsverwisseling of lotsverwisseling heeft plaatsgevonden. Uitvoerige navraag bij de deutsche Dienststelle, met medewerking van Richard Schoutissen, leverde op dat men geen spoor van de betreffende Lt. Ulbricht vond. Letterlijk kwam men met de volgende beantwoording, na grondig nazoeken op basis van door ons geleverde KTB gegevens: "Sehr geehrter Herr, auf Ihre o. a. Anfrage teile ich Ihnen mit, das Leutnant der Reserve Ulbricht in den Unterlagen der Einheit Generalkommando XXV A.K (sic: XXVI is bedoeld)., im Stab 256. Infanterie Division und im Regimentsstab Infanterie Regiment 481 namentlich nicht zu ermitteln ist. Die Verlustmeldung vom 09.05. und 10.05.1940 weist zwar einen Leutnant Ulbricht auf der aber in unserer Zentralkartei bei 546 Namensträgern nicht zu ermittelt ist."
  • Leutnant Ulbricht in mentioned in the 'Verlustmeldungen Gen.Kdo.XXVI.AK 9 Mai 20,00 - 10 Mai 20,00 Uhr'. In the listing "Namentliche Offizierverluste' is stated under '256.Inf.Div.': Leutnant der Reserve Ulbricht, IR.481 (+)'. Although spelling may sometimes deviate from the right spelling, it is highly uncommon that officers reported killed were in fact not. Curiously enough in the same document and page, the death of Major Bürde of IR.481 is reported. He was killed at Gennep, as is also confirmed in the B. Sels account on 256.ID. A WASt procedure confirmed this for Major Bürde. Bürde and Ulbricht both appear not on any IJsselsteyn or Volksbund listing, although for Bürde it is now certain where he was buried (in Germany). About Ulbricht no additional information has been found. Not even whether he was killed at Gennep or Mill. We shall maintain his registration on Mill though, for almost all losses of 256.ID were suffered there on the 10th.
  • It is starting to get most unlikely if indeed a Lt. Ulbricht was killed in action, or that in fact not an erroneous garbling of the name or the fate of this officer caused the Quartermaster to add the name to the KTB. After two search sweeps through the German registers, in this assisted by Richard Schoutissen, the following answer came back: "Sehr geehrter Herr, auf Ihre o. a. Anfrage teile ich Ihnen mit, das Leutnant der Reserve Ulbricht in den Unterlagen der Einheit Generalkommando XXV A.K.(sic: XXVI is bedoeld), im Stab 256. Infanterie Division und im Regimentsstab Infanterie Regiment 481 namentlich nicht zu ermitteln ist. Die Verlustmeldung vom 09.05. und 10.05.1940 weist zwar einen Leutnant Ulbricht auf der aber in unserer Zentralkartei bei 546 Namensträgern nicht zu ermittelt ist."[Translated: Dear Sir, responding to your inquiry I can inform you that a Lieutenant (of the reserves) Ulbricht cannot be traced in the known documentation related to the units 26th Army Corps, 256th Infantry Division and 481st Infantry Regiment. The loss report of 9/10 May 1940 does indeed mention the loss of a Lt Ulbricht, but this name cannot be matched to one of the 546 name-alikes in our administration.] 

Beeldmateriaal

  • Geen.