Fritz Schimming

Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto - Vergroot afbeelding / Enlarged photo / Foto Vergrössern
Stabsfeldwebel
EPZ.1
Fritz
Voornaam:
Schimming
Achternaam:
10 april 1901 [10.04.1901]
Geboortedatum:
Berlijn
Geboorteplaats:
10 mei 1940 [10.05.1940]
Overlijdensdatum:
Mill
Locatie sneuvelen:
IJsselsteyn
Begraafplaats:
AP-151
Grafnummer:
-
Functie:

Notities

  • Eisenbahn Panzer Zug no.1 was een gepantserde tender-combinatie die behoorde tot het Duitse park van authentieke (vooroorlogse) gepantserde treinen (waarin het nog Bahnschutzzug no.1 was), welke oorspronkelijk waren bedoeld om in combinatie met spoorwegmilitie (die heimelijk buiten de 100.000 legeromvang viel) de Duitse spoorweg hoofdbanen te verdedigen tegen een mogelijk invasieleger. De combinatie bestond uit de gepantserde tender met locomotief en vijf gepantserde wagons, aan beide uiteinden met een platte wagon. De trein had geen eigen bewapening met uitzondering van mogelijk enige mitrailleurs. Voor nadere bijzonderheden over de trein zie de beschrijving elders. Hauptmann Fritz Mundus commandeerde de trein en de daarbij ingedeeld eigen treineenheid van vermoedelijk een 30-40 man sterk, waaronder enige techneuten en bedienden.  
  • Nadat de EPZ.1 door de Peel-Raamstelling was gestoten met de personentrein achter zich aan, werd de trein om de personentrein gerangeerd om terug naar het oosten te rijden. De Nederlanders hadden het spoor echter inmiddels versperd, zodat de EPZ.1 bij de spoorbrug over het defensiekanaal ontspoorde. De trein ontspoorde daarbij en een wagen kwam in het defensiekanaal terecht. Bij deze ontsporing zijn vermoedelijk de manschappen van de treinbezetting zelf omgekomen.
  • Eisenbahn Panzer Zug no.1 [Armoured Railway Train no.1] was a tender-combination that had belonged to the authentic pre-war contingent of armoured and armed trains of the German railways, that were originally intended to defend the most prominent German railway routes. These trains were manned with railway militia (well kept out of sight of the Versailles inspection teams) and jointly tasked to defend Germany's railways in case of an invasion. The EPZ.1 comprised the armoured engine and coal-tender as well as five armoured wagons, on both ends preluded by a flat wagon that could facilitate artillery or AAA pieces. The EPZ.1 had no armament of itself but some light MG's. It was commanded by Hauptmann Fritz Mundus, who had a crew of about 30-40 men infantry, engineers and service-men.
  • After the EPZ.1 had successfully penetrated the Peel-Raamline, followed by the personnel train bringing in the battalion III./IR.481, the EPZ was shunted around the personnel train in order to return eastwards. The Dutch had however just before managed to demolish the track so that the EPZ derailed at the defence canal. The entire train derailed, whereas one wagen tilted and fell into the defence canal. It was most likely during this episode that a few members of the train-crew perished.

Beeldmateriaal

  • Geen.