Paul Bruno Ullrich

Nog geen foto van het graf beschikbaar / No Grave Photo available yet / Noch kein Grabfoto zur Verfügung
Schütze
Pz.Jg.Abtl.156
Paul Bruno
Voornaam:
Ullrich
Achternaam:
27 januari 1913 [27.01.1913]
Geboortedatum:
Kändler
Geboorteplaats:
10 mei 1940 [10.05.1940]
Overlijdensdatum:
Helden (Panningen)
Locatie sneuvelen:
IJsselsteyn
Begraafplaats:
BZ-103
Grafnummer:
EKM: 129 - Pz.Abw.Ers.Kp. 87
Functie:

Notities

  • Al op 10 mei zet 56.ID door om de Peel-Raamstelling te bereiken. Een door inbeslagname gemotoriseerd deel van I./IR.192 trachtte met ondersteuning van PAK van 14./ en PzJgtAbt.156 bij Panningen over het kanaal van Deurne te geraken. Daarbij wordt men echter door Nederlandse voorposten afgewezen. Volgens het verslag van IR.192 verliest men daarbij vier man van de PAK. Er zijn er echter slechts vier te traceren in de Duitse verlieslijsten, zijnde de Uffz. Gittler (14./IR.192), Sch. Grünert (Pz.Jg.Abt.156) en Sch. Ullrich (vm Pz.Jg.Abt.156).
  • Ullrich kan ook tot 14./IR.192 hebben toebehoord.
  • After crossing the Meuse, 56.ID tries to reach the Peel-Raam defences. After commandeering some vehicles, a motorized company of I./IR.192 supported by some AT guns endeavours to break through the Dutch defences along the Kanaal van Deurne. Near the village Panningen the German point formation is shot up by a Dutch AT gun, killing four men of the German PAK units attached, according to the action report of IR.192. Only three of the KIA could be traced: Uffz. Gittler (14./IR.192). Sch. Grünert (Pz.Jg.Abt.192) and Sch. Ullrich (poss. Pz.Jg.Abt.156).
  • Ullrich may also have belonged to 14./IR.192.

Beeldmateriaal

  • Geen.