Help

Contact

Mocht u vragen hebben ten aanzien van specifiek de content van Zuidfront Holland 1940 stuurt u dan een mail rechtstreeks aan de auteur. Als u de link aanklikt opent automatisch uw e-mail editor.

Printvriendelijk

De website is printvriendelijk. Dat wil zeggen dat een format is gekozen voor standaard printvriendelijke settings. Middels de icon rechtsboven op iedere pagina kunt u kiezen voor het printen van pagina's. Zodoende kunt u zaken wellicht met meer gerief nalezen.

Bibliotheek

In deze sectie vindt u doorverwijzingen naar algemene informatie die elders op de websites van de Stichting de Greb / Stichting Kennispunt Mei 1940 ook toegankelijk is. Als u deze menu's opent in een apart scherm ['open in new tab'], wat in de meeste browsers mogelijk is, dan kunt u deze URL's constant gebruiken om zaken na te zoeken. Beseft u wel dat als u direct doorlinkt dat u in feite de omgeving van zuidfront-holland1940 verlaat.

Nederlandse Bewapening

Onder deze link - behorende tot de Stichting de Greb en samengesteld door de heren Bol en Goossens - vindt u vrijwel alle wapens beschreven die in het Nederlandse leger en bij de Militaire Luchtvaart in gebruik waren in mei 1940.

Veelgestelde vragen [FAQ]

Hier vindt u veelgestelde vragen, in de door de auteur samengestelde sectie op de website van Stichting de Greb. Deze sectie wordt momenteel uitgebreid met kwesties die ook specifiek voor het zuidfront vesting holland van toepassing zijn. Daarnaast vindt u hier een zeer uitgebreide begippen- en verklaringenlijst en een veelgebruikte afkortingenlijst. Tips voor gebruik van onze websites en gebruiksvoorwaarden zijn hier ook te vinden.

Stappenplan genealogie

In het stappenplan op de website van de Stichting de Greb wordt u bij de hand genomen hoe u het beste kunt handelen als u vragen hebt over een specifieke persoon die tijdens de meidagen van 1940 in werkelijke dienst was. Er wordt u allerhande informatie geboden over onze Stichting, en hoe die u kan assisteren, en over diverse andere organisaties. Ook kunt u zich verdiepen in de organisatorische indeling van ons leger anno 1940, en de oorsprong van regimenten.

Nederlands Instituut Militaire Historie

Op de oude Alexanderkazerne aan de Van Alkemadelaan in Den Haag was het NIMH gevestigd. Dit instituut was in het verleden ook bekend als de Sectie Militaire Geschiedenis en Instituut Militaire Geschiedenis. Voorheen was deze instantie gescheiden voor de diverse krijgsmachtdelen ingericht, maar sinds 2005 zijn alle krijgsmachtdelen in één instituut verenigd. Sinds december 2011 is het NIMH verhuisd naar de Frederikkazerne, aan de overzijde van de Van Alkemadelaan. De leeszaal is daar op een tijdelijke locatie ingericht en slechts beperkt te bezoeken.

Het NIMH heeft een grote collectie krijgshistorische informatie, die overigens veel breder en dieper georiënteerd is dan louter de gevechtsdagen in mei 1940. Op het instituut - dat met een geldig indentiteitsbewijs voor een ieder bereikbaar is - kunt u in een rustige leeskamer alle dossier lezen en hiervan [tegen vergoeding] kopieën maken. Terzake deskundige medewerkers van het archief kunnen u bij eventuele zoektochten assisteren.

Het is zinvol - zo niet zeer aan te raden - voorafgaand aan uw bezoek de op te vragen dossiers aan te melden bij de archiefmedewerkers. Op de website van het NIMH is een register te vinden waar u zeer overzichtelijk weergegeven de dossiernummers kunt nazoeken. Stuur uw aanvraag tijdig naar het NIMH toe zodat de medewerkers uw aanvraag kunnen verwerken voor uw bezoek. Dan staan de dossiers meestal voor u gereed en kunt u zo aan de slag!

Ook bij andere instanties zoals het Rode Kruis, Nationaal Archief en NIOD kunt u informatie vinden m.b.t. mei 1940. Uiteraard bevatten vele lokale archieven ook (- soms veel -) informatie. Vraagt u eens na bij uw gemeente, provincie of een historische kring in uw directe woonomgeving.

« Zoeken