Oskar Haselbauer

Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto - Vergroot afbeelding / Enlarged photo / Foto Vergrössern
Schütze
3./IR.72
Oskar
Voornaam:
Haselbauer
Achternaam:
13 oktober 1919 [13.10.1919]
Geboortedatum:
Zech (Tsj.)
Geboorteplaats:
12 mei 1940 [12.05.1940]
Overlijdensdatum:
Dordrecht, omgeving spoor
Locatie sneuvelen:
IJsselsteijn
Begraafplaats:
CO-159
Grafnummer:
-
Functie:

Notities

  • IR.72 was de strategische luchtlandingsreserve, toegewezen aan het 7e Fliegerkorps, maar nog niet geoefend voor luchtlandingsinzet. Het was onderdeel van 46.ID. Van deze reserve werden het gehele 1e Bataljon plus de 6e Kompanie van het 2e Bataljon op 10 (6e Kompanie), 11 en 12 mei 1940 op Waalhaven ingevlogen. De 1e Kompanie werd ingezet tegen het westen van het eiland IJsselmonde (regio Hoogvliet - Pernis), de 6e Kompanie naar Rotterdam gestuurd, een peloton van de 2e Kompanie als beveiligingseenheid op Waalhaven en de rest van het 1e Bataljon plus staf ingedeeld bij de op 12 mei 1940 gevormde Gruppe de Boer, die op 12 en 13 mei harde gevechten leverde in Dordrecht.
  • Schütze Haselbauer behoorde tot de gevechtsgroep onder Lt. Plass, 3e Kompanie, die de rechtervleugel van de aanvalsgroep de Boer vormde en zich tegen de Nederlandse verdediging rond het Oranjepark vastliep. Hij sneuvelde daarbij.
  • IR.72 was the strategic reserve of 7th Fliegerkorps. It had not been trained for airlanding warfare. It was a regiment of 46. Infanterie Division. During the battle the entire 1st Battalion and the 6th Company were flown in on the first (6th Company), second and third day. The 1st Company was assigned the occupation of the west point of the island Ysselmonde (region Hoogvliet - Pernis), the 6th Company sent into Rotterdam, one platoon of the 2nd Company served as a security outfit on Waalhaven and the balance of 1st Battalion was incorporated into the battle-group De Boer. The latter got engaged in two days of heavy fighting in Dordrecht on 12 and 13 May 1940.
  • Schütze Haselbauer was part of the left flank formation of the Gruppe de Boer, formed by the main body of the 3rd Company commanded by Lt. Plass. This formation was denied access to the Oranjepark sector by the Dutch defenders on the 12th. Schütze Haselbauer was killed during this action.
  • IR.72 war die strategische Reserve des Luchtlandingstruppe, dem 7.Fliegerkorps unterstellt, aber noch nicht für Luftlandungseinsatz geschult. Es gehörte zu den 46. Infanterie-Division. Von dieser Reserve wurden die gesamte 1. Bataillon und die 6. Kompanie des 2. Bataillons am 10. Mai (6. Kompanie), 11. und 12. Mai 1940 auf Waalhaven eingeflogen. Die 1. Kompanie wurde gegen der Westseite der Insel IJsselmonde eingesetzt (Region Hoogvliet - Pernis), Die 6. Kompanie wurde nach Rotterdam befohlen, ein Zug der 2. Kompanie wurde als Sicherungseinheit auf Waalhaven eingesetzt und den Rest des 1. Bataillons und Stab wurden die am 12. Mai 1940 gebildete "Gruppe de  Boer" zugeordnet, die am 12. und 13. Mai harten Kämpfen führte in Dordrecht.
  • Schütze Haselbauer gehörte zur Kampfgruppe Lt. Plass, 3. Kompanie, die der rechte Flügel des Angriffs Gruppe de Boer und gegen die niederländische Verteidigung der Oranjepark nicht voran kam. Er wurde getötet.

Beeldmateriaal

  • Geen.