Paul-Heinz Rauschert

Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto - Vergroot afbeelding / Enlarged photo / Foto Vergrössern
Oberschütze
1./MG.Btl.6
Paul Heinz
Voornaam:
Rauschert
Achternaam:
29 november 1919
Geboortedatum:
Soburg
Geboorteplaats:
13 mei 1940 [13.05.1940]
Overlijdensdatum:
Steensel (H.)
Locatie sneuvelen:
IJsselsteyn
Begraafplaats:
AA-002
Grafnummer:
-
Functie:

Notities

  • Maschinengewehr Batallion 6 was een Heerestruppe dat aan 9.AK ter beschikking stond en op 12 mei tactisch werd toegevoegd aan 56.ID. De eenheid bestond uit twee compagnieën 'kradschützen', drie compagnieën zware mitrailleurs en een zware compagnie  met 8 cm mortieren en antitankgeschut.
  • Op 12 mei raakte MG.Btl.6 in gevecht met Franse troepen van 1.DLM (6.RC) in de sector Mierde-Reusel. Daarbij sneuvelden aan Duitse zijde van het bataljon zes man. Betrokkene overleed te Steensel, vermoedelijk aan verwondingen elders opgelopen.   
  • Maschinengewehr Batallion 6 was a Heerestruppe that had been assigned to 9.AK. On 12 May 1940 the 9th Army put MG.Btl.6 under tactical control of 56.ID. The unit comprised two companies of motorbike infantry, three companies of heavy MG's and a heavy company with 8 cm mortars and antitankguns.
  • On May 12, 1940 MG.Btl.6 got engaged into a battle with French troops of 1.DLM (6.RC) in the sector Mierde - Reusel (near the Dutch-Belgian border). The Battalion lost six men KIA during that clash. Subject soldier died at Steenstel, probably of wounds indured elsewhere.

Beeldmateriaal

  • Geen.