Leo Markert

Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto - Vergroot afbeelding / Enlarged photo / Foto Vergrössern
Sonderführer
2./Str.Bau.Btl.571
Leo
Voornaam:
Markert
Achternaam:
22 december 1895 [22.12.1895]
Geboortedatum:
Völgental
Geboorteplaats:
12 mei 1940 [12.05.1940]
Overlijdensdatum:
Oploo
Locatie sneuvelen:
IJsselsteyn
Begraafplaats:
Z-02
Grafnummer:
-
Functie:

Notities

  • Het Bau.Btl.571 opereerde in de sector van 56.ID. De 2e Kompanie was de Strassenbau eenheid en bedoeld straten zo spoedig mogelijk te herstellen dan wel geschikt te maken voor de legerlogistiek. Het Duitse leger kende honderdduizenden paramilitairen die actief waren in deze constructie eenheden. Ze waren goeddeels met gemilitariseerde burgers gevuld. De rang Sonderführer duidt op een officiersgelijke functie van een burgerbeambte. Aangezien er geen toevoeging bij Sdf Markert bekend is, mag men aannemen dat hij tenminste de rangsgelijke van een Leutnant was. Sonderführer in de Bau of Bauingenieurwesen waren er in de rang(gelijkstelling) van Leutnant (Sdf Z), Hauptmann (Sdf K) en Major (Sdf B).
  • Betrokkene is omgekomen tijdens onbekende werkzaamheden.Volgens informatie van het lokale Documentatiegroep Volkel door een mijnexplosie bij De Rips. Hij is begraven in de kasteeltuin te Gemert, naast de soldaat Hofmann van 2./AA.156 die daar sneuvelde op 11 mei. Beide werden gezamenlijk naar Eindhoven verhuisd in augustus 1940 en, nog steeds zij aan zij begraven, in maart 1949 naar Ysselsteyn overgebracht. 
  • The Bau.Btl.571 operated in the room in which 56.ID manoeuvred. The 2nd Coy was the street construction company and intended to repair streets or make those suitable for military logistics. The German army knew hundreds of thousands of these para-military workers mobilized in construction units that marched in the rear of the advancing army in order to repair the shattered infrastructure soonest. Sonderführer was a para-military rank, in the officer range. It was used with an additional term like Sdf Z (Leutnant), Sdf K (Hauptmann) or Sdf B (Major).
  • Subject Sdf Markert was apparently killed by a land mine explosion. A local historical group confirms that he was buried next to Gefreiter Hofmann of 2./AA.256 in the castle garden at Gemert. Later he was reburied at Eindhoven and, together with Hofmann still, finally reburied at the German cemetary Ysselsteyn in March 1949.  

Beeldmateriaal

  • Geen.