Hans Stassat

Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto - Vergroot afbeelding / Enlarged photo / Foto Vergrössern
Obergefreiter
1./AA.254
Hans
Voornaam:
Stassat
Achternaam:
4 juni 1917 [04.06.1917]
Geboortedatum:
Altenessen (Essen)
Geboorteplaats:
12 mei 1940 [12.05.1940]
Overlijdensdatum:
Den Dungen
Locatie sneuvelen:
IJsselsteyn
Begraafplaats:
CE-05
Grafnummer:
Vlgs EKM ingedeeld bij AA.16
Functie:

Notities

  • In de avond van 11 mei 1940 toog een voorhoede van AA.254 richting Woud, een gehucht onder Den Dungen. In de vroege ochtend van 12 mei werd een motorpatrouille naar de brug bij Den Dungen gestuurd, als verkenningseenheid. Deze verkenners, onder commando van Leutnant Devermann, verwachtten geen Nederlanders meer, hoewel nog vrijwel geheel III-14.RI ter plaatse in stelling lag. De Duitse patrouille werd door de Nederlanders uitgeschakeld. Een grote Duitse aanval door AA.254 die daarop volgde, leidde tot een urenlang gevecht, waarbij enige boerderijen door de Duitsers in brand werden geschoten en vermoedelijk vrijwel geheel AA.254 werd ontplooid. De Duitsers verloren acht man. Aan Nederlandse kant leidde het gevecht tot drie dodelijke slachtoffers, waaronder de bataljonscommandant, majoor Döbken. De meeste Nederlandse militairen wisten echter alsnog te ontsnappen naar het noorden. De lokale bevolking had echter zwaar geleden. Huizen en boerderijen waren vernield door het vernielingsvuur van de Duitsers.
  • In the evening of 11 May 1940 a forward squad of AA.254 moved into a farm house nearby the hamlet Woud, close to the Dutch held village Den Dungen. The Germans were totally unaware that there were still organised Dutch troops nearby. In the early hours of the 12th a patrol was sent into Den Dungen. It was taken out by the Dutch, who had the bulk of III-14.RI batallion in the vicinity. A fierce German attack followed and had the entire AA.254 deployed around Den Dungen. German mortar and IG fire hammered into several farmhouses, causing many raging fires that much frustrated the locals. After the quite intensive local battle three Dutch had been killed, amongst who the battalion commander Major Döbken, and eight Germans. Many dozens Dutch soldiers were taken prisoner, but a major lot managed to escape captivity and later reached Dutch lines again. The worst suffering was for the locals, who had lost many houses and farms.

Beeldmateriaal

  • Geen.