Otto Schmitt

Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto - Vergroot afbeelding / Enlarged photo / Foto Vergrössern
Feldwebel
7./FJR.1
Otto
Voornaam:
Schmitt
Achternaam:
23 juli 1915 [23.07.1915]
Geboortedatum:
Rodersöhrsdorf
Geboorteplaats:
13 mei 1940 [13.05.1940]
Overlijdensdatum:
Moerdijk
Locatie sneuvelen:
IJsselsteijn
Begraafplaats:
CP-091
Grafnummer:
Gruppeführer II.Zug
Functie:

Notities

  • Feldwebel Schmitt werd in de nacht van 11 op 12 mei zwaar gewond (mogelijk direct gedood) door mitrailleurvuur, dat hem in het hoofd raakte. Dat vuur kwam vrijwel zeker vanuit de Hoekse Waard, te meer daar de II.Zug verspreid lag langs de dijk tussen de verkeersbrug en de haven van het dorp Moerdijk. Het Duitse verslag stelt dat hij direct werd gedood, maar de officiële sneuveldatum en grafsteen melden 13 mei als sneuveldatum.
  • Feldwebel Schmitt was eirther mortally wounded or killed instantly by machinegun fire during the night of 11 to 12 May, after being hit in the head. The volley came from the Hoekse Waard area, northwest of the Moerdijk bridgehead on the opposite site of the Hollands Diep (waterway). The 2nd platoon - of which he was one of the squad-leaders - occupied positions along the dike between the traffic-bridge and the village Moerdijk. The German battle report mentions him being killed instantly, but the official grave records state 13 May as the date of death.
  • Feldwebel Schmitt wurde in der Nacht vom 11. auf 12. Mai schwer verletzt (möglicherweise sofort getötet) von MG-Feuer, das ihn in den Kopf traf. Das Feuer kam aller Wahrscheinlichkeit aus der Gegend Hoekse Waard, zumal der II.Zug auf dem Damm zwischen der Strassenbrücke und der Hafenstadt Moerdijk verstreut lag. In der deutschen Gefechtsbericht heißt es dass er sofort getötet wurde, aber das offizielle Todesdatum und der Grabstein erwähnen dem 13. Mai.

Beeldmateriaal

  • Geen.