Richard Heinemann

Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto - Vergroot afbeelding / Enlarged photo / Foto Vergrössern
Feldwebel
1./Pi.Btl.22
Richard
Voornaam:
Heinemann
Achternaam:
20 december 1914 [20.12.1914]
Geboortedatum:
Hödingen
Geboorteplaats:
11 mei 1940 [11.05.1940]
Overlijdensdatum:
Dubbeldam
Locatie sneuvelen:
IJsselsteijn
Begraafplaats:
CO-170
Grafnummer:
-
Functie:

Notities

  • 1./PiBtl.22 werd in haar geheel - voor zover geland - ingezet ten bate van Fallschirm Regiment 1. Hoewel slechts een deel van de eenheid aankwam, werd zij in de avond van 10 mei naar het Eiland van Dordrecht verplaatst. Een peloton werd naar Moerdijk doorgestuurd, met de gehele voorraad versperringsmiddelen en landmijnen. Het is aannemelijk dat de Feldwebel Heinemann op enig moment gewond raakte in het bruggenhoofd Moerdijk en na verwondingen overleed bij Tweede Tol en daarom op Dubbeldam staat geregistreerd. Een andere mogelijkheid is dat hij ingezet werd bij de beveiliging van de posities rond Tweede Tol of Catharinahoeve en daarbij omkwam. Gegevens betreffende zijn sneuvelen zijn tot dusver niet aangetroffen.
  • 1./PiBtl.22 [1st Company of Pioneer Battalion 22] was assigned to be attached to Fallschirm Regiment 1 after its arrival on Waalhaven. It was an incomplete company that eventually set path for the Island of Dordrecht on the 10th. It was under orders to send one of its platoons all the way south to Moerdijk, where it had to apply all its tools and landmines to reinforce the perimeter defences. Probably Feldwebel Heinemann got wounded in the process, and treated in the field hospital at Tweede Tol (Dubbeldam). Possibly he was assigned with his team to assist in reinforcing the defences around Tweede Tol or the Kil shores. Any specifics on his death have not been retreived thusfar.
  • 1./PiBtl.22 wurde gesamt - soweit sie landete - eingesetzt für das Fallschirm-Regiment 1. Obwohl nur ein Teil der Einheit angekommen war, wurde sie am Abend des 10. Mai auf der Insel von Dordrecht verlegt. Ein Zug wurde nach Moerdijk gesendet, mit allen Vorräten Versperrungsmittel und Sprengminen. Es ist wahrscheinlich, dass irgendwann in den Brückenkopf Moerdijk Feldwebel Heinemann verwundet wurde, an seinen Verwundungen starb in Tweede Tol und deswegen Dubbeldam als Ort des Todes eingetragen ist. Eine andere Möglichkeit ist das ihm die Sicherung der Positionen um Tweede Tol oder Catharinahoeve zugeordnet wurde, während dessen er getötet wurde. Wie Feldwebel Heinemann ums Leben kam, konnte bisher nicht ermittelt werden.

Beeldmateriaal

  • Geen.