Helmut Fiedler

Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto - Vergroot afbeelding / Enlarged photo / Foto Vergrössern
Obergefreiter
7./FJR.1
Helmut
Voornaam:
Fiedler
Achternaam:
30 september 1917 [30.09.1917]
Geboortedatum:
Ansprung
Geboorteplaats:
12 mei 1940 [12.05.1940]
Overlijdensdatum:
Moerdijk, Lochtenburg
Locatie sneuvelen:
IJsselsteijn
Begraafplaats:
CP-090
Grafnummer:
-
Functie:

Notities

  • Obergefreiter Fiedler was betrokken bij een patrouille die in de late avond van 11 mei richting Lochtenburg [ten zuiden van dorp Moerdijk] werd gezonden als voorpost voor de nachtelijke bewaking van het bruggenhoofd. Toen zijn Gruppe in de morgen van 12 mei terugging, liep hij op een Duitse landmijn, vermoedelijk een AP-mijn. Hij was op slag dood.
  • Obergefreiter Fiedler was a member of a standing patrol that was send to the hamlet Lochtenburg one click south of Moerdijk, that was assigned a forward post in the nightly outer perimeter of the German bridgehead. Upon the return of the squad he stepped on a German laid AP-mine and was killed.
  • Obergefreiter Fiedler war in einen Spähtrupp beteiligt der in den späten Abend des 11. Mai auf Lochtenburg [südlich Moerdijk] ausgesandet wurde als Alarmposten für die nächtliche Überwachung der Brückenkopf. Als seine Gruppe am Morgen des 12. Mai zurück kam ist er auf einer eigenen Mine gelaufen, wahrscheinlich eine Springmine. Er wurde sofort getötet.

Beeldmateriaal

  • Geen.