Wilhelm Hahn

Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto - Vergroot afbeelding / Enlarged photo / Foto Vergrössern
Gefreiter
1./AA.25
Wilhelm
Voornaam:
Hahn
Achternaam:
28 juni 1917 [28.06.1917]
Geboortedatum:
Frickenhofen
Geboorteplaats:
11 mei 1940 [11.05.1940]
Overlijdensdatum:
Maasbree
Locatie sneuvelen:
IJsselsteyn
Begraafplaats:
L-220
Grafnummer:
-
Functie:

Notities

  • AA.25 was oorspronkelijk de verkenningsafdeling van 25.ID maar als Heerestruppe een zelfstandige eenheid, die aan 9.LK was toegewezen. Op 10 mei werd de verkenningseenheid aan 56.ID toegevoegd, waar we 2./AA.156 - de enige divisieverkenningseenheid van 56.ID - als extra ondersteuning kreeg. AA.25 bestond zelf uit een bereden en een met fietsen uitgerust eskadron, naast een zwaar eskadron met anti-tank geschut, infanteriegeschut en een peloton lichte pantserwagens. Het toegevoegde 2./AA.156 was eveneens een met fietsen uitgerust eskadron.
  • AA.25 werd na de inzet bij de Maasovergang ingezet in de sector tegenover Vak Bakel. AA.25 leed eerst enige verliezen toen ze door de (geëvacueerde) Peel-Raamstelling trokken, en daarbij slachtoffer werden van enkele landmijnen. Betrokkene was vermoedelijk één van die slachtoffers.
  • AA.25 was the original reconnaissance unit of 25.ID, but had become an independant recce unit of the army reserves. It had been assigned to 9.AK, and in the morning of May 10, 1940, assigned to 56.ID. The divisional recce unit of 56.ID, 2./AA.156 was attached to AA.25, sothat a formation was formed of two bicycle infantry companies, a horse-cavalry squadron and a heavy company comprising a platoon of light AFV's, a battery of anti-tank guns and a battery of light infantry guns.
  • AA.25 was involved in the Maas crossing operation whereafter it was ordered in the morning of May 11, 1940 to agressively scout the Peel-Raam defences north of the city of Weert. It found the defences evacuated by the Dutch, but still lost of a few men due to cunningly laid mines. Possibly subject soldier was one of these victims, because no fighting seemed to have occured near Maasbree.

Beeldmateriaal

  • Geen.