Erich Sdebel

Nog geen foto van het graf beschikbaar / No Grave Photo available yet / Noch kein Grabfoto zur Verfügung
Schütze
Schützen Brigade 9
Erich
Voornaam:
Sdebel
Achternaam:
10 september 1919 [10.09.1919]
Geboortedatum:
Onbekend / Unknown / Unbekannt
Geboorteplaats:
15 mei 1940 [15.05.1940]
Overlijdensdatum:
Roosendaal (H)
Locatie sneuvelen:
IJsselsteyn
Begraafplaats:
AZ-040
Grafnummer:
-
Functie:

Notities

  • Is geregistreerd op 'SR.9', wat niet kan kloppen omdat deze niet bestond. Moet vermoedelijk SB.9 zijn voor Schützen Brigade 9, die wel tot 9.PD behoorde. Echter ook locatie Roosendaal voor verpleging (en overlijden) is opvallend afwijkend. Geen eenheden van 9.PD kwamen in die sector terecht. Des te opvallender dat betrokkene in Breda werd begraven. Zaak is in onderzoek.
  • Was registered under 'SR.9' which did not exist. Should probably be SB.9 (Schützen Brigade 9) that did belong to 9.PD. Another mystery is the location where he was supposingly treated for wounds indured in combat, being Roosendaal. 9.PD did not reach as far as Roosendaal. This is even more peculiar since he was buried in Breda. Matter is under investigation.

Beeldmateriaal

  • Geen.