Heinrich Andreas Weinrich

Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto - Vergroot afbeelding / Enlarged photo / Foto Vergrössern
Unteroffizier
Kradmeldezug 216.ID
Heinrich Andreas
Voornaam:
Weinrich
Achternaam:
10 mei 1912 [10.05.1912]
Geboortedatum:
Hannover
Geboorteplaats:
12 mei 1940 [12.05.1940]
Overlijdensdatum:
Sevenum
Locatie sneuvelen:
IJsselsteyn
Begraafplaats:
O-08
Grafnummer:
Melder
Functie:

Notities

  • 216.ID (9.AK) kwam in Nederland in feite niet tot inzet maar trok als reserve eenheid achter de voorste eenheden van 9.AK (30.ID en 56.ID) direct naar België.
  • Betrokkene kwam als motorordonnans om nabij Venlo (Sevenum) door een landmijn. In een boek over 216.ID tijdens de Westfeldzug wordt gemeld "Ein Kradfahrer des Div-Stabes starb in der jetzt ausgetrockneten 'Peel-Heide' als erster den Minentod".
  • 216.ID (9.AK) had no offensive assignment in the Netherlands but followed its fellow army corps divisions (30.ID and 56.ID) as a reserve division into Belgium.
  • Subject soldier apparently got killed by a land mine detonation near Venlo. A book on the 216.ID operations during the campaign stated (in German): "Ein Kradfahrer des Div-Stabes starb in der jetzt ausgetrockneten 'Peel-Heide' als erster den Minentod".

Beeldmateriaal

  • Geen.