Manfred Bauer

Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto - Vergroot afbeelding / Enlarged photo / Foto Vergrössern
Leutnant
Stab  II./IR.456
Manfred
Voornaam:
Bauer
Achternaam:
22 oktober 1918 [22.10.1918]
Geboortedatum:
Osterfeld
Geboorteplaats:
12 mei 1940 [12.05.1940]
Overlijdensdatum:
St. Oedenrode
Locatie sneuvelen:
IJsselsteyn
Begraafplaats:
Z-021
Grafnummer:
EKM: -2- Stab II./IR.456
Functie:

Notities

  • Omstandigheden rond sneuvelen zijn onbekend. Wel bekend is dat Duitse troepen op 12 mei in de vroege ochtend enige achtergebleven Nederlanders van 27.RI in een boerderij ['Hoeve van Acht'] te St. Oedenrode verrasten en dat daarbij een korte maar hevige schietpartij ontstond die zes Nederlanders het leven kostte. De kans is niet onaanzienlijk dat Leutnant Bauer aan Duitse kant sneuvelde.
  • Wordt alternatief als 'Stab I./IR.456' aangeduid.
  • Circumstances around his death are not confirmed. It is however noted that German troops of IR.456 raided a farm house ['Hoeve van Acht'] in St Oedenrode in the morning of May 12, 1940. The farm was used by a formation of Dutch soldiers that had fled the Zuid-Willemvaart defences the day before and used the farm to spent the night. When the Germans surprised the Dutch, six of the latter were killed. Possibly the Leutnant Bauer was the only victim on the German side.
  • Is alternatively registered as 'Stab I./IR.456'.

Beeldmateriaal

  • Geen.