Ereveld

Inleiding / Preamble

In Memoriam

In deze sectie is een virtueel ereveld ingericht waar de Nederlandse, Duitse en Geallieerde slachtoffers, die vielen in (of als gevolg van de gevechten gedurende) de periode 10-15 mei 1940 aan het zuidfront Vesting-Holland (en aanloopgebied), worden uitgelicht. De sectie is vormgegeven conform de format die ook voor de slag om de Grebbeberg door Stichting Kennispunt Mei 1940 wordt gebruikt.

This section of the website displays a virtual field of honour where those Dutch, German and Allied victims are commemorated who fell during or as a direct consequence of the battle of the Netherlands (10-15 May 1940) in the province Noord-Brabant and the southwest front of the Fortress Holland.  

In deze sectie worden drie lijsten gegeven van gesneuvelden, respectievelijk de Nederlandse, Duitse en Geallieerde slachtoffers. Deze lijsten zijn voorzien van directe links (in de naam van de gesneuvelde) naar graffoto's en persoonlijke historische gegevens. De Duitse en Geallieerde erelijsten worden bovendien meertalig aangeboden, zodat ook buitenlandse bezoekers van dat deel kennis kunnen nemen. Het totaal aan gesneuvelden (en individuele gesneuveldenpagina's) is rond de 1,000 man.

This section has been separated into three inventories, displaying respectively the Dutch, German and Allied victims. These inventories contain hard-linked names leading to individual grave-pages of all victims, which contain all relevant information, photo's and possibly specific cause of death information on the specific victim commemorated. The German inventory is presented in Dutch, German and English whereas the Allied inventory is presented in Dutch and English. This multi-lingual content on these particular pages is a service to our foreign visitors. The current total number of (individual) graves displayed is around 1,000 men.

Overweging / considerations

Voor Stichting Kennispunt Mei 1940 geldt dat in de dood alle militairen, onwillekeurig hun achtergrond, nationaliteit of persoonlijke daden, verenigd zijn in het Grote Leger. Daarom wordt geen onderscheid gemaakt tussen bijvoorbeeld Nederlandse of Duitse doden in de wijze waarop deze zullen worden uitgelicht. Daarmee beoogt de Stichting geenszins een politiek statement te maken, maar slechts haar respect te tonen voor allen die hun leven gaven in mei 1940.

The 'Kennispunt Mei 1940' foundation embraces the fundamental thought that in death - irrespective of nationality, army or personal deeds - military personnel has been reunited in the Great Army. That is the reason why there is no distinction between the displayed individual grave pages between victims of different armies and why German casualties are commemorated alongside Dutch and Allied victims. Doing so, the foundation does not intent to express any political statement, other than basic respect to all men that gave their lives in May 1940, in service of their respective countries.  

Graflocaties / Grave locations

De Nederlandse militairen die aan het zuidfront vielen liggen verspreid over heel Nederland en sommige van hen hebben nooit een graf gekregen (wegens vermissing) of zijn om redenen van grafruimingen (particuliere graven) inmiddels grafloos geworden. Voor hen is - als er geen veldgraffoto's beschikbaar zijn - een standaard In Memoriam foto weergegeven.

De Duitse gesneuvelden liggen vrijwel allemaal op het Duitse ereveld in Nederland te IJsselsteijn [Limburg], waarheen alle in Nederland begraven Duitse militairen na de oorlog werden overgebracht. Er zijn slechts een handvol Duitse gesneuvelden, die vielen op het Zuidfront, die naar Duitsland zijn vervoerd en aldaar (her)begraven zijn. Zodoende is van vrijwel iedere Duitse militair een graffoto beschikbaar.

The Dutch victims that fell on the southfront of Fortress Holland or in Noord-Brabant have been buried on numerous locations. Some were never recovered, some buried in an unmarked grave, of others their graves were accidently removed. For those without a known grave, there is a standard memorial photo in stead of their grave photo. For those of whom there is no grave photo (yet), a standard photo of the Dutch lion (Dutch victims), Ysselsteyn field (German victims) or French/English flag (Allied victims) is shown in stead.

Almost all German KIA were eventually (re)buried at the German field of honour Holland at Ysselsteyn. Only a few, mostly officers, had been repatriated to Germany during the war or shortly after. As a consequence of this fact, almost all German grave pages shall eventually contain the individual grave photo of the soldier in question.   

De Geallieerde militairen die op of rond het Zuidfront vielen waren vrijwel allen van Franse nationaliteit. Enkele van hen liggen in Kapelle (Zeeland) begraven, maar de meeste zijn gerepatrieerd. De Britse gesneuvelden vielen in Hoek van Holland of waren van de RAF en werden met hun vliegtuig neergeschoten boven het Zuidfront. De meeste Britse slachtoffers liggen nog op Nederlandse erevelden of erehoven begraven.

Voor de Geallieerde militairen geldt dat graffoto's beduidend lastiger zijn te verzamelen dan voor de beide andere categorieën slachtoffers. Vooral van de Franse militairen is een aanzienlijk deel naoorlogs gerepatrieerd. Een ieder die onverhoopt een graffoto heeft van één der Geallieerde slachtoffers, die nog niet met een foto zijn afgebeeld, wordt van harte uitgenodigd deze foto aan de Stichting Kennispunt Mei 1940 beschikbaar te stellen voor publicatie in deze sectie van de website.

Most Allied soldiers that perished during the May War of 1940 in the subject area were of French origin. Some of those found there last rest at the Kapelle cemetary for French military personnel in the province Zeeland. Shortly after the war the majority of French KIA buried in Kapelle and elsewhere in the Netherlands were repatriated. The British victims were mostly RAF personnel, a handful of Royal Navy personnel and the dozen army casualties that fell around Hook of Holland. These British victims were in most cases buried at cemetaries close to the area where they fell or succumbed to their wounds.

It is obvious that collecting the grave photos of the Allied victims, particularly those French that were repatriated, shall remain a huge challenge. It goes without saying that we would be most grateful for any grave photos (of acceptable quality) presented to us of these individuals. We shall be glad to display those photos with a reference to the provider thereof.

Naar militairen waarvan de informatie onvolledig is wordt in principe altijd door ons onderzoek gedaan. In de regel eerst via BRIOP / WASt procedures, secundair bij archiefdiensten, verenigingen en overige instellingen. De bezoeker mag er vanuit gaan dat de op deze pagina's getoonde militairen werkelijk sneuvelden in de opgegeven sector. Twijfelgevallen worden als zodanig duidelijk in hun persoonlijke pagina toegelicht.

Military personnel of or on which we have insufficient or conflicting information, or of which information seems to lack almost entirely, is always subject of further investigation by us. Archives, Red Cross inventories and War Cemetary organisations are frequented by our team in quests for material yet to be disclosed. Should there be any doubt about a certain victim or the specific information on him, then that is usually stated as such on the individual grave page

Meertalig / multi-lingual

De Duitse lijst wordt drietalig [NL/D/Eng] aangeboden en de Geallieerde lijst tweetalig [NL/Eng]. Dit is een service naar buitenlandse bezoekers.

It has been said before. The virtual field of honour is presented in Dutch, German and English when it comes to German victims and Dutch and English concerning the Allied victims. The Dutch section is only set in Dutch.

De bewerkelijkheid van de exercitie om 1.000 slachtoffers digitaal met foto en informatie beschikbaar te maken is groot en daarom kost e.e.a. veel tijd. Het aanvullen van de graffoto's zal nog enige tijd vergen. Wij gaan er vanuit dat de bezoeker daarvoor begrip opbrengt.

The entire effort to display the individual grave pictures of 1,000 victims along with all the necessary information, photos and multi-lingual content shall take us quite a while. We presume that visitors appreciate the fact that some individual grave pages may not have reached the level of full coverage.