Helmut Görlitz

Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto - Vergroot afbeelding / Enlarged photo / Foto Vergrössern
Gefreiter
7./IR.171
Helmut
Voornaam:
Görlitz
Achternaam:
12 juni 1914 [12.06.1914]
Geboortedatum:
Nössige
Geboorteplaats:
13 mei 1940 [13.05.1940]
Overlijdensdatum:
Hooge Mierde
Locatie sneuvelen:
IJsselsteyn
Begraafplaats:
Z-9
Grafnummer:
Wordt door Volksbund verward met Ludwig Aschert
Functie:

Notities

  • Görlitz (ook foutief als Dörlitz genoteerd) kwam om bij de gevechten rond Lage en Hooge Mierde op 13 mei, waarbij Franse en Duitse troepen in een serie intensieve gevechten waren gedurende de dagen 12 en 13 mei.
  • Betrokkene wordt door Volksbund verward met Pionier Ludwig Aschert (Ysselsteijn graf Z-10, Staf Bau Btl 242), die op 18 mei te Budel omkwam.
  • Görlitz (also wrongly addressed as Dörlitz) was KIA during the fighting in the sector Lage and Hooge Mierde around the Dutch-Belgian border, where German and French troops fought a series of battles on 12 and 13 May 1940.
  • Subject soldier is being mixed up by the Volksbund with Pionier Ludwig Aschert (Ysselsteyn grave Z-10, Staf Bau Btl 242), who died in Budel on 18 May 1940. 

Beeldmateriaal

  • Geen.