Adolf Kupfer

Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto - Vergroot afbeelding / Enlarged photo / Foto Vergrössern
Unteroffizier
6./IR.72
Adolf
Voornaam:
Kupfer
Achternaam:
31 december 1915 [31.12.1915]
Geboortedatum:
Nürnberg
Geboorteplaats:
10 mei 1940 [10.05.1940]
Overlijdensdatum:
Rotterdam-Zuid
Locatie sneuvelen:
IJsselsteijn
Begraafplaats:
BV-207
Grafnummer:
-
Functie:

Notities

  • IR.72 was de strategische luchtlandingsreserve, toegewezen aan het 7e Fliegerkorps, maar nog niet geoefend voor luchtlandingsinzet. Het was onderdeel van 46.ID. Van deze reserve werden het gehele 1e Bataljon plus de 6e Kompanie van het 2e Bataljon op 10 (6e Kompanie), 11 en 12 mei 1940 op Waalhaven ingevlogen. De 1e Kompanie werd ingezet tegen het westen van het eiland IJsselmonde (regio Hoogvliet - Pernis), de 6e Kompanie werd naar Rotterdam gestuurd, een peloton van de 2e Kompanie als beveiligingseenheid op Waalhaven en de rest van het 1e Bataljon plus staf ingedeeld bij de op 12 mei 1940 gevormde Gruppe de Boer, die op 12 en 13 mei harde gevechten leverde in Dordrecht.
  • De kwestie van het sneuvelen van twee man van 6./IR.72 op 10 mei - Gefreiter Englmeier en Unteroffizier Kupfer - is onduidelijk. Er wordt door Brongers gesuggereerd dat zij bij Pernis omkwamen en dat dit op 11 mei zou zijn geweest, maar de Kompanie werd direct na landing in de late middag van 10 mei naar Rotterdam Zuid gedirigeerd, dus dat zou onlogisch zijn. Beide militairen zullen dus zijn omgekomen rond het Noordereiland. Van Uffz Kupfer is zelfs bij het Bundesarchiv een veldgraffoto bekend [no. 116-483-020], vrijwel zeker in Rotterdam zuid genomen, waar hij naast een man van 14./IR.16 [Maskow] begraven ligt.
  • IR.72 was the strategic reserve of 7th Fliegerkorps. It had not been trained for airlanding warfare. It was a regiment of 46. Infanterie Division. During the battle the entire 1st Battalion and the 6th Company were flown in on the first (6th Company), second and third day. The 1st Company was assigned the occupation of the west point of the island Ysselmonde (region Hoogvliet - Pernis), the 6th Company was sent to the south of Rotterdam, one platoon of the 2nd Company served as a security outfit on Waalhaven and the balance of 1st Battalion was incorporated into the battle-group De Boer. The latter got engaged in two days of heavy fighting in Dordrecht on 12 and 13 May 1940.
  • The matter of the deaths of Gefreiter Englmeier and Unteroffizier Kupfer on 10 and 11 May seems to be quite unsolved. Since the 6th Company - upon its arrival at Waalhaven on the 10th - was sent to the south of Rotterdam, it seems fair to conclude that both men were KIA around the Noordereiland. Of Uffz Kupfer exists a field grave picture in the Volksbund archive [no: 116-483-020], most likely taken in the south of Rotterdam, where he lays next to Maskow of 14./IR.16. That seems to confirm Kupfer being KIA in Rotterdam.
  • IR.72 war die strategische Reserve des Luchtlandingstruppe, dem 7.Fliegerkorps unterstellt, aber noch nicht für Luftlandungseinsatz geschult. Es gehörte zu den 46. Infanterie-Division. Von dieser Reserve wurden die gesamte 1. Bataillon und die 6. Kompanie des 2. Bataillons am 10. Mai (6. Kompanie), 11. und 12. Mai 1940 auf Waalhaven eingeflogen. Die 1. Kompanie wurde gegen der Westseite der Insel IJsselmonde eingesetzt (Region Hoogvliet - Pernis), Die 6. Kompanie wurde nach Rotterdam befohlen, ein Zug der 2. Kompanie wurde als Sicherungseinheit auf Waalhaven eingesetzt und den Rest des 1. Bataillons und Stab wurden die am 12. Mai 1940 gebildete "Gruppe de  Boer" zugeordnet, die am 12. und 13. Mai harten Kämpfen führte in Dordrecht.
  • Die Frage nach dem Tod von zwei Männern 6./IR.72 am 10. Mai [Gefreiter Englmeier und Unteroffizier Kupfer] ist unklar. Es wird durch E.H. Brongers vorgeschlagen, dass sie am 11. Mai 1940 bei Pernis getötet wurden, die Kompanie wurde aber sofort nach der Landung am Nachmittag des 10. Mai nach Rotterdam Süd durchgeführt also dass wäre unlogisch. Beide Soldaten werden so rund um die Nordinsel gefalllen sein.

Beeldmateriaal

  • Geen.