Nederlandse gesneuvelden

Inleiding

[NB De lijst wordt momenteel uitgebreid met de NL slachtoffers die vielen in Noord-Brabant, west van de Maaslinie]

Hieronder vindt u de complete lijst met Nederlandse gesneuvelden aan het Zuidfront, in de periode 10 mei - 15 mei 1940. De lijst kan worden weergegeven op alfabetische volgorde of op onderdeel (waarbinnen alfabetisch wordt gerangschikt).

Het betreft alle gesneuvelden die vielen op het Zuidfront of als direct gevolg van de strijd aan het Zuidfront. Daardoor kunnen datums van overlijden ook nog ver na de strijd liggen, omdat mensen soms weken, maanden of zelfs jaren later als gevolg van verwondingen konden overlijden.

De geografische kaders zijn als volgt [van west naar oost, van noord naar zuid, en alles daar tussen]: Hoek van Holland - Rotterdamse front langs de Nieuwe Maas - Alblasserwaard west - Eiland van Dordrecht - bruggenhoofd Moerdijk - Willemstad - Hoekse Waard. De gesneuvelden buiten deze kaders, en dus ook die welke in Rotterdam noord of oost vielen o.m. wegens de bombardementen, zijn niet opgenomen.

Bij de gesneuvelden in de lijst worden direct zichtbaar de naam, initialen, geboortedatum, sterfdatum, rang, onderdeel en een eventueel toegekende onderscheiding. Als op de naam wordt geklikt komt de persoonlijke pagina voor de gesneuvelde in beeld, waarop nadere gegevens, eventuele specieke beknopte informatie omtrent het sneuvelen, mutaties bij onderscheidingen en alle overige informatie. Ook worden op de persoonlijke pagina's de foto's getoond van het (ere)graf van de betrokkene - indien reeds bij de Stichting voorradig - en eventuele andere afbeeldingen van de gesneuvelde.

Graf ruimingen

Bij diverse gesneuvelden valt op dat hun (niet OGS) graven inmiddels zijn geruimd. Dat is op het eerste gezicht een schokkende ervaring, maar daarvoor bestaat in veel gevallen een plausibele verklaring.

Formeel gezien mogen door oorlogshandelingen gesneuvelde militairen die begraven zijn niet worden 'geruimd'. Oorlogsgraven zijn dan ook 'voor altijd'. Een en ander was echter in de eerste periode na de Tweede Wereldoorlog niet goed geregeld. Zo kon het bestaan dat relatief veel graven van gesneuvelden op burgerbegraafplaatsen werden geruimd. Kwalijker was het geval op de grote militaire begraafplaats te Crooswijk (Rotterdam), waar uiteindelijk diverse graven zijn geëgaliseerd om een monument te kunnen plaatsen. Dat is een gebeurtenis geweest waarbij men zich afvraagt wat de autoriteiten bezield heeft om ten bate van een oorlogsmonument, oorlogsgraven te schenden en militairen hun graven te ontnemen. Een andere relevante gebeurtenis was het verdwijnen van oorlogsgraven wegens de grote overstroming van 1953, die tot aan de Biesbosch reikte, en ook enige oorlogsgraven van gevallenen aan het Zuidfront wegspoelde.

De Oorlogsgravenstichting [OGS] is er al lange tijd buitengewoon alert op dat niet OGS graven, die op de nominatie van ruiming staan, worden overgenomen door OGS of dat de stoffelijke resten zelfs naar één der door OGS beheerde erevelden worden overgebracht. Dat er in het verleden graven van slachtoffers zijn geruimd, lag daarom vaak aan de beheerders van particuliere of gemeentelijke begraafplaatsen, die de regelgeving niet juist hebben toegepast. Een macabere conclusie.

Voornamelijk door inspanningen van een aantal particulieren werd in 2005 een monument onthuld op Ereveld de Grebbeberg, dat de namen bevat van hen die geen bekend graf hebben of hen waarvan het graf werd geruimd. Zo staan er 138 mannen op het monument vernoemd, die in 1940 hun leven gaven voor het vaderland, maar geen bekend graf (meer) hebben.

Conflicterende informatie

De bij veel gesneuvelden te vermelden bijzonderheden zijn deels ruim na de oorlog door recherchewerk van historici of familieleden samengebracht. Veel gegevens stammen ook uit officiële en officieuze krijgsverslagen. Het zal de in details geinteresseerde bezoekers wellicht opvallen dat in de lijst opgenomen gegevens nogal eens afwijken van de officiële OGS gegevens c.q. de grafstenen.

Ten dele worden die discrepanties veroorzaakt door simpelweg onjuiste c.q. arbitraire administratie bij OGS. Zo valt op dat op officiële OGS grafstenen soms verkeerde of onjuiste onderdeelvermeldingen staan. Dat komt relatief vaak voor. Dit wordt veroorzaakt door Defensie zelf. Het Bureau RIOP, dat voor oud Defensiepersoneel de personeelsadministratie voert, houdt er een administratieve procedure op na die annavolgbaar is. Een ieder die regelmatig staten van dienst van (oud) defensiepersoneel opvraagt hoeft geen nadere uitleg.

Ten aanzien van overlijdensdatums is er echter een andere formele kwestie die OGS parten speelt. OGS dient op basis van officiële overlijdensakten de sneuveldatum te vermelden. Nodeloos te zeggen dat veel van die akten in die dagen - maar ook nadien - met enige lichtvaardigheid werden uitgemaakt. Daardoor betekent het dat OGS niet zomaar overlijdensdatums kan aanpassen aan de werkelijke datum. Dit houdt in dat menige datum op grafstenen en/of slachtofferregister bij OGS niet strookt met de werkelijke datum van overlijden. Helaas geeft OGS deze uitleg zelf niet op haar website, en is dit ook niet toegevoegd na (o.a.) onze verzoeken daartoe. Onzes inziens is een duidelijke uitleg bij een arbitraire sneuveldatum in het slachtofferregister een dienstverlening aan bezoekers en nabestaanden. Wij betreuren het dat OGS hierin op haar website (slachtofferregister) niet meer duidelijkheid biedt, vooral omdat wij niet inzien in welke mate dergelijke dienstverlening OGS haar belangen (of die van slachtoffers en nabestaanden) zou benadelen. Het is niet anders, maar het levert wel vaak vragen op. Zeker voor de incidentele 'onderzoeker'. U kunt er als bezoeker van deze website vanuit gaan dat onze gegevens meestal accurater zijn dan die van OGS. Dat is voor onze Stichting beslist geen kwestie van concurrentie, maar van oprechte doelstelling om zo accuraat mogelijke informatie te bieden. Een en ander verklaart waarom de bezoeker met enige regelmaat kan stuiten op van OGS gegevens afwijkende informatie.

Mochten bezoekers onjuiste informatie aantreffen, beschikken over aanvullende informatie of rechtenvrije afbeeldingen of anderszins in relatie tot het onderwerp willen reflecteren, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de redactie.

Overzicht op legeronderdeel of naam - Register bevat gegevens van 555 gesneuvelden

Infanterie (Zuidfront)

Regiment Jagers

Naam
Gevallen
Rang
Onderdeel
 
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
2-III-R.J.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Dienstplichtig korporaal
2-III-R.J.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
2-III-R.J.
10-05-1940
Dienstplichtig korporaal
M.C.-III-R.J.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
12-05-1940
Dienstplichtig soldaat
1-III-R.J.
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
1-III-R.J.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
1-II-R.J.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
M.C.-III-R.J.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Reserve 1e luitenant
2-III-R.J.
14-05-1940
Dienstplichtig soldaat
2-III-R.J.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
12-05-1940
Dienstplichtig soldaat
1-III-R.J.
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
1-III-R.J.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Dienstplichtig korporaal
3-II-R.J.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Reserve 2e luitenant
Res.G.C.J.
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
3-III-R.J.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
48 Cie Pag
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
1-III-R.J.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
2-III-R.J.
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
1-III-R.J.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
11-05-1940
Dienstplichtig korporaal
1-II-R.J.
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
2-III-R.J.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
48 Cie Pag
11-05-1940
Dienstplichtig soldaat
Staf III-R.J.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
2-III-R.J.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
3-II-R.J.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
2-III-R.J.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
11-05-1940
Dienstplichtig soldaat
M.C.-II-R.J.
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
Res.G.C.J.
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
2-III-R.J.
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
3-III-R.J.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
3-II-R.J.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
M.C.-II-R.J.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Kapitein
48 Cie Pag
10-05-1940
Dienstplichtig sergeant
1-III-R.J.
11-05-1940
Dienstplichtig soldaat
3-II-R.J.
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
2-III-R.J.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Dienstplichtig korporaal
1-III-R.J.
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
M.C.-III-R.J.
10-05-1940
Dienstplichtig sergeant
1-III-R.J.
10-05-1940
Sergeant capitulant
48 Cie Pag
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
M.C.-III-R.J.
10-05-1940
Dienstplichtig sergeant
M.C.-III-R.J.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
2-III-R.J.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
Staf III-R.J.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
1-III-R.J.

28e Regiment Infanterie

Naam
Gevallen
Rang
Onderdeel
 
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
M.C.-I-28 R.I.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
M.C.-I-28 R.I.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
M.C.-I-28 R.I.
Overig fotomateriaal beschikbaarGraffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Dienstplichtig sergeant
2-I-28 R.I.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Dienstplichtig korporaal
M.C.-I-28 R.I.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
11-05-1940
Dienstplichtig soldaat
2-II-28 R.I.
10-05-1940
Dienstplichtig korporaal
Staf I-28 R.I.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
1-I-28 R.I.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
Staf I-28 R.I.
10-05-1940
Dienstplichtig sergeant
M.C.-I-28 R.I.
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
2-I-28 R.I.
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
3-III-28 R.I.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Dienstplichtig sergeant
M.C.-I-28 R.I.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
2-I-28 R.I.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
Staf I-28 R.I.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
11-05-1940
Reserve 1e luitenant
Staf II-28 R.I.
Overig fotomateriaal beschikbaar
16-05-1940
Dienstplichtig soldaat
1-II-28 R.I.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Dienstplichtig korporaal
3-III-28 R.I.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
M.C.-I-28 R.I.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Reserve kapitein
3-III-28 R.I.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Reserve 1e luitenant
28e Bt 6-Veld
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
2-II-28 R.I.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
12-05-1940
Dienstplichtig korporaal
1-III-28 R.I.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Dienstplichtig sergeant
3-III-28 R.I.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
12-05-1940
Dienstplichtig soldaat
2-I-28 R.I.
Overig fotomateriaal beschikbaarGraffoto met uitvergroting beschikbaar
11-05-1940
Dienstplichtig korporaal
1-II-28 R.I.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
M.C.-I-28 R.I.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
1-I-28 R.I.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
11-05-1940
Dienstplichtig soldaat
1-II-28 R.I.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
M.C.-I-28 R.I.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
3-III-28 R.I.
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
2-II-28 R.I.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Dienstplichtig sergeant
Staf I-28 R.I.
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
M.C.-I-28 R.I.
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
M.C.-I-28 R.I.
11-05-1940
Reserve kapitein
1-II-28 R.I.
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
Staf I-28 R.I.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
12-05-1940
Dienstplichtig soldaat
3-II-28 R.I.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
3-III-28 R.I.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Dienstplichtig sergeant
28e Cie Mr
10-05-1940
Dienstplichtig korporaal
Staf I-28 R.I.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
11-05-1940
Dienstplichtig korporaal
2-II-28 R.I.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
M.C.-I-28 R.I.
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
1-I-28 R.I.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar

32e Regiment Infanterie

Naam
Gevallen
Rang
Onderdeel
 
12-05-1940
Dienstplichtig sergeant
1-II-32 R.I.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
12-05-1940
Dienstplichtig soldaat
1-II-32 R.I.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
12-05-1940
Dienstplichtig sergeant
1-II-32 R.I.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
12-05-1940
Dienstplichtig soldaat
3-II-32 R.I.
12-05-1940
Dienstplichtig soldaat
1-II-32 R.I.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
12-05-1940
Dienstplichtig sergeant
1-II-32 R.I.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
28-05-1940
Dienstplichtig soldaat
3-II-32 R.I.
12-05-1940
Dienstplichtig soldaat
1-II-32 R.I.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
12-05-1940
Dienstplichtig soldaat
1-II-32 R.I.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
12-05-1940
Dienstplichtig soldaat
1-II-32 R.I.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
12-05-1940
Dienstplichtig soldaat
M.C.-II-32 R.I.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar

34e Regiment Infanterie

Naam
Gevallen
Rang
Onderdeel
 
11-05-1940
Dienstplichtig soldaat
1-I-34 R.I.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
11-05-1940
Dienstplichtig soldaat
1-I-34 R.I.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
15-05-1940
Reserve kapitein
1-I-34 R.I.
11-05-1940
Reserve 1e luitenant
1-I-34 R.I.
11-05-1940
Dienstplichtig soldaat
1-I-34 R.I.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
11-05-1940
Sergeant-majoor administrateur
2-II-34 R.I.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
11-05-1940
Dienstplichtig soldaat
1-I-34 R.I.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
20-05-1940
Dienstplichtig soldaat
1-I-34 R.I.
21-05-1940
Dienstplichtig soldaat
M.C.-III-34 R.I.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
11-05-1940
Dienstplichtig soldaat
1-I-34 R.I.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
3-III-34 R.I.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
12-05-1940
Dienstplichtig soldaat
1-I-34 R.I.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
11-05-1940
Dienstplicht soldaat
1-I-34 R.I.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
11-05-1940
Dienstplichtig soldaat
1-I-34 R.I.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
12-05-1940
Dienstplichtig soldaat
1-I-34 R.I.
11-05-1940
Dienstplichtig soldaat
2-II-34 R.I.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
11-05-1940
Dienstplichtig soldaat
3-III-34 R.I.
11-05-1940
Dienstplichtig soldaat
1-I-34 R.I.
11-05-1940
Dienstplichtig sergeant
1-I-34 R.I.
11-05-1940
Dienstplichtig soldaat
3-III-34 R.I.
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
2-I-34 R.I.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
2-III-34 R.I.
11-05-1940
Dienstplichtig sergeant
1-I-34 R.I.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
11-05-1940
Dienstplichtig soldaat
1-I-34 R.I.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Dienstplichtig korporaal
2-III-34 R.I.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
11-05-1940
Dienstplichtig sergeant
1-I-34 R.I.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
14-05-1940
Dienstplichtig soldaat
1-I-34 R.I.
11-05-1940
Dienstplichtig soldaat
Staf I-34 R.I.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
11-05-1940
Dienstplichtig soldaat
1-I-34 R.I.
11-05-1940
Dienstplichtig soldaat
1-I-34 R.I.
11-05-1940
Dienstplichtig soldaat
1-I-34 R.I.
11-05-1940
Dienstplichtig soldaat
1-I-34 R.I.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar

39e Regiment Infanterie

Naam
Gevallen
Rang
Onderdeel
 
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
M.C.-III-39 R.I.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
17-05-1940
Dienstplichtig soldaat
1-II-39 R.I.
13-05-1940
Dienstplichtig soldaat
1-III-39 R.I.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
14-05-1940
Dienstplichtig soldaat
M.C.-II-39 R.I.
13-05-1940
Dienstplichtig korporaal
1-III-39 R.I.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
25-12-1940
Dienstplichtig soldaat
M.C.-III-39 R.I.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
12-05-1940
Dienstplichtig sergeant
3-I-39 R.I.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
M.C.-III-39 R.I.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
2-II-39 R.I.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
14-05-1940
Dienstplichtig soldaat
M.C.-I-39 R.I.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
09-06-1940
Dienstplichtig soldaat
M.C.-III-39 R.I.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
14-05-1940
Dienstplichtig soldaat
3-I-39 R.I.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
15-05-1940
Dienstplichtig soldaat
1-I-39 R.I.
14-05-1940
Dienstplichtig soldaat
M.C.-I-39 R.I.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
13-05-1940
Dienstplichtig soldaat
1-III-39 R.I.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
13-05-1940
Dienstplichtig sergeant
Staf III-39 R.I.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Reserve 2e luitenant
3-II-39 R.I.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
13-05-1940
Dienstplichtig soldaat
Staf III-39 R.I.
10-05-1940
Dienstplichtig korporaal
2-II-39 R.I.
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
3-II-39 R.I.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar

3e Grensbataljon

Naam
Gevallen
Rang
Onderdeel
 
13-05-1940
Sergeant-majoor instructeur
1-3 G.B.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
13-05-1940
Dienstplichtig soldaat
2-3 G.B
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
11-05-1940
Dienstplichtig soldaat
3-3 G.B.
13-05-1940
Dienstplichtig korporaal
4-3 G.B.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
13-05-1940
Dienstplichtig sergeant
1-3 G.B.
12-05-1940
Dienstplichtig soldaat
4-3 G.B.
12-05-1940
Dienstplichtig sergeant
4-3 G.B.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
13-05-1940
Dienstplichtig soldaat
3-3 G.B.
12-05-1940
Dienstplichtig soldaat
4-3 G.B.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
15-05-1940
Dienstplichtig sergeant
4-3 G.B.
11-05-1940
Dienstplichtig soldaat
2-3 G.B
15-05-1940
Dienstplichtig soldaat
4-3 G.B.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
11-05-1940
Dienstplichtig soldaat
2-3 G.B
11-05-1940
Dienstplichtig soldaat
3-3 G.B.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
13-05-1940
Dienstplichtig soldaat
1-3 G.B.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
12-05-1940
Dienstplichtig soldaat
4-3 G.B.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
22-05-1940
Dienstplichtig soldaat
2-3 G.B
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
12-05-1940
Sergeant capitulant
2-3 G.B
12-05-1940
Dienstplicht soldaat
4-3 G.B.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
13-05-1940
Dienstplichtig soldaat
4-3 G.B.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
12-05-1940
Dienstplichtig soldaat
4-3 G.B.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
11-05-1940
Dienstplichtig soldaat
1-3 G.B.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
15-05-1940
Dienstplichtig soldaat
4-3 G.B.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar

Groep Kil

Naam
Gevallen
Rang
Onderdeel
 
14-05-1940
Dienstplichtig soldaat
Dekk.Det.Willemsdorp
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
Dekk.Det.Willemsdorp
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Dienstplichtig korporaal
Dekk.Det.Willemsdorp
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
Dekk.Det.Willemsdorp
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
Dekk.Det.Willemsdorp
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
Dekk.Det.Willemsdorp
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
Dekk.Det.Willemsdorp
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
13-05-1940
Dienstplichtig soldaat
St.Gp.Kil Vg.H./Vbd.A.
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
Dekk.Det.Willemsdorp
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
Dekk.Det.Willemsdorp
Overig fotomateriaal beschikbaarGraffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
Dekk.Det.Willemsdorp
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
Dekk.Det.Willemsdorp
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
Dekk.Det.Willemsdorp
Graffoto met uitvergroting beschikbaar

Staf LD

Naam
Gevallen
Rang
Onderdeel
 
14-05-1940
Dienstplichtig soldaat
Pn.Afd.-Lt.Div.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
13-05-1940
Dienstplichtig soldaat
Tr.Det.St.K.Lt.Div.
14-05-1940
Reserve 1e luitenant
St.K.Lt.Div.
14-05-1940
Dienstplichtig soldaat
Tr.Det.St.K.Lt.Div.
13-05-1940
Dienstplichtig soldaat
Tr.Det.St.K.Lt.Div.
28-12-1941
Dienstplichtig soldaat
Vbd.A.-Lt.Div.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
14-05-1940
Dienstplichtig soldaat
Tr.Det.St.K.Lt.Div.
13-05-1940
Dienstplichtig soldaat
Vbd.A.-Lt.Div.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
13-05-1940
Dienstplichtig sergeant
Vbd.A.-Lt.Div.
13-05-1940
Dienstplichtig soldaat
Tr.Det.St.K.Lt.Div.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar

1e Regiment Wielrijders

Naam
Gevallen
Rang
Onderdeel
 
12-05-1940
Dienstplichtig sergeant
1-III-1 R.W.
13-05-1940
Dienstplichtig korporaal
Staf II-1 R.W.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
13-05-1940
Reserve vaandrig
3-I-1 R.W.
12-05-1940
Dienstplichtig soldaat
M.C.-II-1 R.W.
11-05-1940
Dienstplichtig soldaat
2-III-1 R.W.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
17-05-1940
Dienstplichtig korporaal
Staf II-1 R.W.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
12-05-1940
Dienstplichtig soldaat
M.C.-III-1 R.W.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
14-05-1940
Adjudant Onderofficier Instructeur
Staf II-1 R.W.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
13-05-1940
Reserve kapitein
1-II-1 R.W.
12-05-1940
Diensplichtig soldaat
Staf I-1 R.W.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
12-05-1940
Reserve vaandrig
M.C.-II-1 R.W.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
12-05-1940
Dienstplichtig soldaat
1-II-1 R.W.
13-05-1940
Dienstplichtig soldaat
Staf II-1 R.W.
12-05-1940
Dienstplichtig soldaat
3-II-1 R.W.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
11-05-1940
Reserve 1e luitenant
2-III-1 R.W.
17-05-1940
Dienstplichtig sergeant
1-II-1 R.W.
Overig fotomateriaal beschikbaarGraffoto met uitvergroting beschikbaar

2e Regiment Wielrijders

Naam
Gevallen
Rang
Onderdeel
 
12-05-1940
Reserve kapitein
2-II-2 R.W.
12-05-1940
Dienstplichtig soldaat
3-III-2 R.W.
01-06-1940
Reserve vaandrig
2-I-2 R.W.
11-05-1940
Dienstplichtig soldaat
MC III-2 R.W.
11-05-1940
Reserve vaandrig
MC III-2 R.W.
13-05-1940
Dienstplichtig korporaal
3-I-2 R.W.
11-05-1940
Dienstplichtig soldaat
3-II-2 R.W.
13-05-1940
Reserve 2e luitenant
Pag II-2 R.W.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
13-05-1940
Dienstplichtig soldaat
3-I-2 R.W.
11-05-1940
Dienstplichtig soldaat
MC III-2 R.W.
13-05-1940
Dienstplichtig soldaat
2-III-2 R.W.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
12-05-1940
Dienstplichtig soldaat
1-III-2 R.W.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
15-05-1940
Dienstplichtig soldaat
2-III-2 R.W.
Overig fotomateriaal beschikbaar
11-05-1940
Dienstplichtig soldaat
3-II-2 R.W.
15-05-1940
Dienstplichtig soldaat
MC II-2 R.W.
12-05-1940
Dienstplichtig soldaat
3-III-2 R.W.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
11-05-1940
Dienstplichtig soldaat
Staf II-2 R.W.
Overig fotomateriaal beschikbaarGraffoto met uitvergroting beschikbaar
12-05-1940
Reserve 1e luitenant
Staf I-2 R.W.
13-05-1940
Dienstplichtig huzaar
3-III-2 R.W.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
12-05-1940
Dienstplichtig soldaat
Staf I-2 R.W.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
12-05-1940
Dienstplichtig sergeant
MC II-2 R.W.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
14-05-1940
Dienstplichtig soldaat
2-II-2 R.W.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
11-05-1940
Vrijwillig soldaat
MC III-2 R.W.
21-05-1940
Dienstplichtig soldaat
Staf 2 R.W.
11-05-1940
Dienstplichtig sergeant
MC III-2 R.W.
15-05-1940
Reserve 1e luitenant
3-III-2 R.W.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
12-05-1940
Dienstplichtig korporaal
1-I-2 R.W.
13-05-1940
Dienstplichtig soldaat
1-III-2 R.W.
12-05-1940
Dienstplichtig soldaat
3-II-2 R.W.
15-05-1940
Dienstplichtig korporaal
2-I-2 R.W.
13-05-1940
Dienstplichtig soldaat
2-II-2 R.W.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
14-05-1940
Dienstplichtig soldaat
1-I-2 R.W.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
13-05-1940
Reserve kornet
3-III-2 R.W.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
13-05-1940
Dienstplichtig korporaal
Pag II-2 R.W.
13-05-1940
Dienstplichtig soldaat
2-I-2 R.W.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
12-05-1940
Dienstplichtig soldaat
MC III-2 R.W.
31-05-1940
Dienstplichtig soldaat
3-III-2 R.W.
11-05-1940
Dienstplichtig soldaat
3-II-2 R.W.
13-05-1940
Reserve vaandrig
2-I-2 R.W.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
11-05-1940
Dienstplichtig soldaat
3-III-2 R.W.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
23-12-1945
Dienstplicht korporaal
MC III-2 R.W.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
15-05-1940
Dienstplichtig soldaat
1-II-2 R.W.
12-05-1940
Dienstplichtig korporaal
Pag III-2 R.W.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
13-05-1940
Dienstplichtig soldaat
3-III-2 R.W.
13-05-1940
Dienstplichtig soldaat
2-II-2 R.W.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
13-05-1940
Dienstplichtig soldaat
2-II-2 R.W.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar

2e Regiment Huzaren Motorrijders

Naam
Gevallen
Rang
Onderdeel
 
12-05-1940
Huzaar 1e klas
Pag 2 R.H.M
12-05-1940
Dienstplichtig huzaar
Pag 2 R.H.M
13-05-1940
Dienstplichtig wachtmeester
Staf 2 R.H.M.
15-05-1940
Dienstplichtig huzaar
Pag 2 R.H.M
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
13-05-1940
Dienstplichtig korporaal
Pag 2 R.H.M
12-05-1940
Dienstplichtig huzaar
2-2 R.H.M
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
12-05-1940
Dienstplichtig huzaar
2-2 R.H.M
12-05-1940
Dienstplichtig huzaar
Pag 2 R.H.M
15-05-1940
Dienstplichtig huzaar
2-2 R.H.M
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
12-05-1940
Dienstplichtig korporaal
2-2 R.H.M
Overig fotomateriaal beschikbaar
12-05-1940
Dienstplichtig huzaar
Pag 2 R.H.M

Overig infanterie (Zuidfront)

Naam
Gevallen
Rang
Onderdeel
 
12-05-1940
Dientsplichtig korporaal
MC II-25 R.I.
15-05-1940
Dienstplichtig soldaat
5-6 Dep.Bat.
Overig fotomateriaal beschikbaarGraffoto met uitvergroting beschikbaar
13-05-1940
Dienstplichtig soldaat
1-I-11 R.I.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
14-05-1940
Dienstplichtig soldaat
2-II-17 R.I.
16-05-1940
Reserve kapitein
MC II-25 R.I.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
12.MC
10-05-1940
Dienstplichtig sergeant
5-3 Dep.Bat.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Dienstplichtig sergeant
2-I-23 R.I.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
11-05-1940
Adjudant Onderofficier Instructeur
1-III-11 R.I.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
11-05-1940
Dienstplichtig soldaat
MC I-11 R.I.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
18-07-1940
Dienstplichtig soldaat
6 G.B.
12-05-1940
Dienstplichtig soldaat
5-6 Dep.Bat.
13-05-1940
Dienstplichtig soldaat
3-II-29 R.I.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
14-05-1940
Reserve 1e luitenant
3-IV-15 R.I.
12-05-1940
Dienstplichtig sergeant
11 Cie Pag
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
6 G.B.
13-05-1940
Dienstplichtig soldaat
1-I-11 R.I.
11-05-1940
Dienstplichtig soldaat
1-I-11 R.I.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
5-3 Dep.Bat.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
17-05-1940
Dienstplichtig soldaat
5-3 Dep.Bat.
13-05-1940
Dienstplichtig soldaat
1-I-11 R.I.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
5-3 Dep.Bat.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
15-05-1940
Dienstplichtig soldaat
3-III-46 R.I.
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
12.MC
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
14-05-1940
Dienstplichtig soldaat
3-IV-10 R.I.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar

Artillerie (Zuidfront)

14e Regiment Artillerie

Naam
Gevallen
Rang
Onderdeel
 
13-05-1940
Dienstplichtig soldaat
3-III-14 R.A.
Overig fotomateriaal beschikbaar
25-05-1940
Reserve kapitein
1-III-14 R.A.
Overig fotomateriaal beschikbaarGraffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
1-II-14 R.A.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
1-III-14 R.A.
Overig fotomateriaal beschikbaarGraffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
3-III-14 R.A.
Overig fotomateriaal beschikbaarGraffoto met uitvergroting beschikbaar
12-05-1940
Dienstplichtig soldaat
Staf III-14 R.A.
Overig fotomateriaal beschikbaarGraffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
1-III-14 R.A.
Overig fotomateriaal beschikbaarGraffoto met uitvergroting beschikbaar

17e Regiment Artillerie

Naam
Gevallen
Rang
Onderdeel
 
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
1-I-17 R.A.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Vrijwillig soldaat
Staf I-17 R.A.
12-05-1940
Dienstplichtig soldaat
Staf I-17 R.A.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Wachtmeester
2-I-17 R.A.
10-05-1940
Reserve 1e luitenant
1-I-17 R.A.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
11-05-1940
Dienstplichtig soldaat
2-I-17 R.A.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Dienstplichtig wachtmeester
Staf I-17 R.A.
10-05-1940
Dienstplicht soldaat
Staf I-17 R.A.
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
2-I-17 R.A.
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
2-I-17 R.A.
Overig fotomateriaal beschikbaar
11-05-1940
Dienstplichtig wachtmeester
1-I-17 R.A.
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
Staf I-17 R.A.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Reserve 2e luitenant
Staf I-17 R.A.
Overig fotomateriaal beschikbaarGraffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
Staf I-17 R.A.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar

Overige Artillerie Onderdelen

Naam
Gevallen
Rang
Onderdeel
 
13-05-1940
Dienstplichtig soldaat
4-II-KRA
14-05-1940
Dienstplichtig soldaat
Bt. VII-3 RKA
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
11-05-1940
Dienstplichtig sergeant
Tr.Det.Art.Co.HKV
10-05-1940
Dienstplichtig sergeant
Tr.Det.Art.Co.HKV
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
Staf 3 RKA
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
2-III-2 R.A.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
14-05-1940
Dienstplichtig soldaat
Bt. VI-3 RKA
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
14-05-1940
Dienstplichtig soldaat
Bt. VII-3 RKA
Graffoto met uitvergroting beschikbaar

Depot Pontonniers en Torpedisten

Staf Depot Pontonniers en Torpedisten

Naam
Gevallen
Rang
Onderdeel
 
14-05-1940
Luitenant-Kolonel
Staf DPT
Overig fotomateriaal beschikbaar

Depot Pontonniers

Naam
Gevallen
Rang
Onderdeel
 
12-05-1940
Dienstplichtig soldaat
1e Dep Cie Pont
14-05-1940
Dienstplichtig stoker II
2e Dep Cie Pont
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
3e Dep Cie Pont
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
12-05-1940
Dienstplichtig korporaal
1e Dep Cie Pont
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
12-05-1940
Dienstplichtig sergeant
3e Dep Cie Pont
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
11-05-1940
Dienstplichtig soldaat
3e Dep Cie Pont
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Dienstplichtig sergeant
2e Dep Cie Pont
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Dienstplichtig korporaal
1e Dep Cie Pont
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
14-05-1940
Dienstplichtig soldaat
3e Dep Cie Pont
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
3e Dep Cie Pont
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
1e Dep Cie Pont
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Dienstplichtig sergeant
2e Dep Cie Pont
10-05-1940
Reserve 2e luitenant
3e Dep Cie Pont
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
12-05-1940
Dienstplichtig korporaal
1e Dep Cie Pont
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Stoker II
2e Dep Cie Pont
Graffoto met uitvergroting beschikbaar

Depot Torpedisten

Naam
Gevallen
Rang
Onderdeel
 
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
4e Dep Cie Torp
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
14-05-1940
Dienstplichtig soldaat
4e Dep Cie Torp

Depot Genie

Staf Depot Commando

Naam
Gevallen
Rang
Onderdeel
 
14-05-1940
Reserve 1e luitenant AD
Staf Kantonnement
14-05-1940
Wachtmeester Ptr
Staf Kantonnement

Depot Pioniers

Naam
Gevallen
Rang
Onderdeel
 
29-05-1940
Vrijwillig sergeant
2-I Depot Genietroepen
Graffoto met uitvergroting beschikbaar

Depot Verbindingstroepen

Naam
Gevallen
Rang
Onderdeel
 
10-05-1940
Reserve vaandrig
2-II Depot Genietroepen
10-05-1940
Dienstplichtig korporaal
2-II Depot Genietroepen
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Dienstplichtig korporaal
2-II Depot Genietroepen
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
2-II Depot Genietroepen
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Dienstplichtig sergeant (tit.)
2-II Depot Genietroepen
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Dienstplichtig korporaal
3-II Depot Genietroepen
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
2-II Depot Genietroepen
Graffoto met uitvergroting beschikbaar

Depot Verlichtingstroepen

Naam
Gevallen
Rang
Onderdeel
 
11-05-1940
Dienstplichtig soldaat
2-III Depot Genietroepen
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
2-III Depot Genietroepen
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
2-III Depot Genietroepen
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
2-III Depot Genietroepen
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
4-III Depot Genietroepen
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
24-05-1940
Dienstplichtig soldaat
5-III Depot Genietroepen

Depot Spoorwegtroepen

Naam
Gevallen
Rang
Onderdeel
 
15-05-1940
Dienstplichtig soldaat
1-IV Depot Genietroepen

Overige legeronderdelen (Zuidfront)

Genie

Naam
Gevallen
Rang
Onderdeel
 
12-05-1940
Vrijwillig soldaat
Vaartuigendienst overig
12-05-1940
Dienstplichtig soldaat
2e Compagnie Torpedisten
13-05-1940
Dienstplichtig soldaat
2e Compagnie Torpedisten
12-05-1940
Dienstplichtig sergeant
2e Compagnie Torpedisten
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
13-05-1940
Vrijwillig korporaal
1e Veerdienstgroep/Veer 2C
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
1e Veerdienstgroep/Veer 2C
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
07-07-1940
Vrijwillig soldaat
Vaartuigendienst overig
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
2e Wegcie Btl. Spw Tr.
15-05-1940
Dienstplichtig soldaat
3e Compagnie Torpedisten
13-05-1940
2e Luitenant
2e Compagnie Torpedisten
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
1e Veerdienstgroep/Veer 2C
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
12-05-1940
Vrijwillig soldaat
Vaartuigendienst overig
17-05-1940
Vrijwillig soldaat
1e Veerdienstgroep/Veer 1C
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
20-05-1940
Dienstplichtig soldaat
14 Cie Pontonniers
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
14 Cie Pontonniers
13-05-1940
Dienstplichtig soldaat
2e Compagnie Torpedisten
12-05-1940
Dienstplichtig sergeant
2e Compagnie Torpedisten
Overig fotomateriaal beschikbaar
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
14 Cie Pontonniers
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
1e Veerdienstgroep/Veer 2C
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
3e Compagnie Torpedisten
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
1e Veerdienstgroep/Veer 2C
13-05-1940
Dienstplichtig korporaal
2e Compagnie Torpedisten

Luchtverdediging

Naam
Gevallen
Rang
Onderdeel
 
10-05-1940
Dienstplichtig korporaal
82 Pel LuMi
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Vrijwillig soldaat
VLSK Lwd W'haven
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
21-05-1940
Dienstplichtig korporaal
51 Pel LuMi
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
85 Pel LuMi
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
51 Pel LuMi
12-05-1940
Dienstplichtig sergeant
85 Pel LuMi
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Dienstplicht sergeant
XI-Zl.Afd.tl.
10-05-1940
Vrijwillig soldaat
VLSK Lwd W'haven
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
86 Pel LuMi
10-05-1940
Vrijwillig soldaat
VLSK Lwd W'haven
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
12-05-1940
Dienstplichtig soldaat
85 Pel LuMi
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
4 Bt LuA
Overig fotomateriaal beschikbaar
14-05-1940
Dienstplichtig soldaat
163 Bt LuA
13-05-1940
Dienstplichtig soldaat
77 Bt LuA
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
4 Bt LuA
Overig fotomateriaal beschikbaarGraffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
51 Pel LuMi
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
XI-Zl.Afd.tl.
10-05-1940
Reserve kapitein
13 Cie LuMi
Overig fotomateriaal beschikbaar
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
19 Bt LuA
14-05-1940
Dienstplichtig soldaat
86 Pel LuMi
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
15-05-1940
Reserve vaandrig
19 Bt LuA
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
82 Pel LuMi
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
15-05-1940
Dienstplichtig soldaat
85 Pel LuMi
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
83 Pel LuMi

Militaire Luchtvaart

Naam
Gevallen
Rang
Onderdeel
 
13-05-1940
Reserve 1e luitenant-vlieger
2-I-1 LvR
10-05-1940
Dpl. korporaal luchtschutter
3-V-2 LvR
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
3-II-1 LvR
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Reserve 1e luitenant-waarnemer
2-I-1 LvR
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Reserve 1e luitenant-vlieger
2-II-1 LvR
10-05-1940
Dpl. sergeant boordtelefonist
2-I-1 LvR
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
3-II-1 LvR
13-05-1940
Dienstplichtig sergeant-vlieger
2-I-1 LvR
Overig fotomateriaal beschikbaar
26-05-1940
Dienstplichtig soldaat
3-II-1 LvR
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Sergeant-vlieger
2-I-1 LvR
10-05-1940
Reserve 1e luitenant-vlieger
2-I-1 LvR
10-05-1940
Reserve 2e luitenant-vlieger
3-II-1 LvR
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
3-II-1 LvR
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Sergeant vliegtuigmaker
3-II-1 LvR
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
3-II-1 LvR
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Sergeant vliegtuigmaker
3-II-1 LvR
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Soldaat vlgtgmaker luchtschutter
2-I-1 LvR
10-05-1940
1e Luitenant-vlieger-waarnemer
2-I-1 LvR
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
3-II-1 LvR
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Sergeant-majoor opzichter 3e klas
3-II-1 LvR
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
14-05-1940
Dienstplichtig soldaat
Depot LSK
10-05-1940
Sergeant-majoor-vlieger
2-I-1 LvR
10-05-1940
Reserve 2e luitenant-vlieger
3-V-2 LvR
13-05-1940
Sergeant capitulant
2-I-1 LvR
10-05-1940
2e Luitenant-vlieger
3-V-2 LvR
10-05-1940
Reserve majoor-waarnemer
Staf 1 LvR
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
3-II-1 LvR
10-05-1940
Reserve 2e luitenant-waarnemer
2-I-1 LvR
Overig fotomateriaal beschikbaar
13-05-1940
Reserve 2e luitenant-waarnemer
2-I-1 LvR
10-05-1940
Dpl. sergeant luchtschutter
3-II-1 LvR
10-05-1940
Reserve 2e luitenant-waarnemer
3-V-2 LvR
12-05-1940
Dpl. sergeant luchtschutter
3-II-1 LvR
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Dienstplichtig sergeant
Depot LSK
13-05-1940
Soldaat vlgtgmaker luchtschutter
2-I-1 LvR
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
3-II-1 LvR
Graffoto met uitvergroting beschikbaar

Verzorgings- en overige eenheden

Naam
Gevallen
Rang
Onderdeel
 
15-05-1940
Dienstplichtig soldaat
Staf Etappenco. R'dam
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
12-06-1940
Vrijwillig soldaat
VLSK Motorbrig. R'dam
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
2e Cie Intendance Tr.
14-05-1940
Technisch Opzichter DvO
Dep. van Oorlog
10-05-1940
Dienstplichtig korporaal
2e Cie Intendance Tr.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Dienstplichtig korporaal
Geneeskundige formaties
14-05-1940
Dienstplichtig sergeant
Geneeskundige formaties
14-05-1940
Kapitein (Burgerwacht)
Burgerwacht Rotterdam
10-05-1940
Wachtmeester KMAR
1e Div. KMAR - Brig. Moerdijk
Overig fotomateriaal beschikbaarGraffoto met uitvergroting beschikbaar
13-05-1940
Dientplichtig huzaar
6-2 RH

Maritiem (Zuidfront)

Korps Mariniers

Naam
Gevallen
Rang
Onderdeel
 
12-05-1940
Marinier 3e klas
Marinedepot R'dam
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
13-05-1940
Marinier 1e klas
Afd. Mariniers R'dam
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
13-05-1940
Marinier 3e klas
Marinedepot R'dam
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Sergeant der mariniers
Marinedepot R'dam
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
13-05-1940
Marinier 1e klas
Afd. Mariniers R'dam
Overig fotomateriaal beschikbaarGraffoto met uitvergroting beschikbaar
13-05-1940
Marinier 3e klas
Marinedepot R'dam
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
13-05-1940
Marinier 1e klas
Afd. Mariniers R'dam
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
13-05-1940
Marinier 3e klas
Marinedepot R'dam
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
13-05-1940
Marinier 1e klas
Afd. Mariniers R'dam
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Marinier 3e klas
Afd. Mariniers R'dam
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
25-05-1940
Marinier 1e Klas
Afd. Mariniers R'dam
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Marinier 3e klas
Afd. Mariniers R'dam
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
13-05-1940
Marinier 3e klas
Marinedepot R'dam
Overig fotomateriaal beschikbaarGraffoto met uitvergroting beschikbaar
14-05-1940
Marinier 3e klas
Marinedepot R'dam

Marine eenheden

Naam
Gevallen
Rang
Onderdeel
 
11-05-1940
Machinedrijver VMR
Loodsboot BV19A
10-05-1940
Stoker-Olieman
Hr Ms Van Galen
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
11-05-1940
Stoker I VMR
Loodsboot BV19A
11-05-1940
Hulpzeeloods VMR
Loodsboot BV19A
11-05-1940
Machinist VMR
Loodsboot BV19A
11-05-1940
Loodskwekeling 2 VMR
Loodsboot BV19A
11-05-1940
Hulpzeeloods VMR
Loodsboot BV19A
11-05-1940
Loodsbootschipper 1 VMR
Loodsboot BV19A
11-05-1940
Loodskwekeling 2 VMR
Loodsboot BV19A
11-05-1940
Stoker I VMR
Loodsboot BV19A
11-05-1940
Machinedrijver VMR
Loodsboot BV19A
11-05-1940
Luitenant-ter-zee 2e klas KMR SD
Loodsboot BV19A
12-05-1940
Matroos 2e klas kanonnier
Hr Ms Z-5
11-05-1940
Stoker I VMR
Loodsboot BV19A
10-05-1940
Matroos 2e klas
Hr Ms TM-51
11-05-1940
Stoker I VMR
Loodsboot BV19A

Overig maritiem personeel

Naam
Gevallen
Rang
Onderdeel
 
10-05-1940
Matroos 2e klas
Marinedepot R'dam
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
14-05-1940
Matroos 2e klas
Marinedepot R'dam
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
13-05-1940
Matroos 2e klas
Marinedepot R'dam
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
11-05-1940
Stoker
Marinedepot R'dam
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
14-05-1940
Matroos 2e klas
Marinedepot R'dam
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
14-05-1940
Konstabelsmaat
Marinedepot R'dam
14-05-1940
Vliegtuigmaker zeemacht
Marinedepot R'dam
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
14-05-1940
Sergeant-majoor torpedomaker
Marinedepot R'dam
Graffoto met uitvergroting beschikbaar

Infanterie (Noord-Brabant)

2e Regiment Infanterie

Naam
Gevallen
Rang
Onderdeel
 
12-05-1940
Dienstplichtig soldaat
MC-II-2 R.I.
12-05-1940
Dienstplichtig soldaat
MC-II-2 R.I.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
12-05-1940
Dienstplichtig soldaat
MC-II-2 R.I.
13-05-1940
Dienstplichtig sergeant
1-II-2 R.I.
Overig fotomateriaal beschikbaar
11-05-1940
Dienstplichtig soldaat
2-II-2 R.I.
11-05-1940
Dienstplichtig soldaat
2-II-2 R.I.

3e Regiment Infanterie

Naam
Gevallen
Rang
Onderdeel
 
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
3e Batterij 6-veld
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
MC-I-3 R.I.
10-05-1940
Dienstplichtig sergeant
2-I-3 R.I.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
14-05-1940
Dienstplichtig soldaat
1-I-3 R.I.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
22-05-1940
Dienstplichtig soldaat
1-I-3 R.I.
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
2-I-3 R.I.
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
MC-I-3 R.I.
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
MC-I-3 R.I.
11-05-1940
Dienstplichtig soldaat
2-I-3 R.I.
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
MC-I-3 R.I.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
14-05-1940
Dienstplichtig soldaat
1-I-3 R.I.
14-05-1940
Dienstplichtig korporaal
1-I-3 R.I.
10-05-1940
Dienstplichtig korporaal
MC-I-3 R.I.
10-05-1940
Dienstplichtig korporaal
MC-I-3 R.I.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
11-05-1940
Dienstplichtig soldaat
1-I-3 R.I.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
1-I-3 R.I.
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
MC-I-3 R.I.
10-05-1940
Dienstplichtig korporaal
MC-I-3 R.I.
10-05-1940
Dienstplichtig sergeant
3-I-3 R.I.
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
MC-I-3 R.I.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
MC-I-3 R.I.

6e Regiment Infanterie

Naam
Gevallen
Rang
Onderdeel
 
11-05-1940
Dienstplichtig soldaat
MC-I-6 R.I.
11-05-1940
Dienstplichtig soldaat
3-I-6 R.I.
11-05-1940
Dienstplichtig soldaat
MC-I-6 R.I.
10-05-1940
Dienstplichtig korporaal
1-I-6 R.I.
11-05-1940
Dienstplichtig soldaat
3-I-6 R.I.
11-05-1940
Dienstplichtig soldaat
3-I-6 R.I.
11-05-1940
Dienstplichtig soldaat
3-I-6 R.I.
11-05-1940
Dienstplichtig sergeant
3-I-6 R.I.

17e Regiment Infanterie

Naam
Gevallen
Rang
Onderdeel
 
11-05-1940
Reserve 1e luitenant
1-II-17 R.I.
11-05-1940
Dienstplichtig soldaat
1-II-17 R.I.
11-05-1940
Dienstplichtig korporaal
1-II-17 R.I.
11-05-1940
Dienstplichtig sergeant
1-II-17 R.I.
11-05-1940
Dienstplichtig soldaat
1-II-17 R.I.
11-05-1940
Dienstplichtig soldaat
1-II-17 R.I.

26e Regiment Infanterie

Naam
Gevallen
Rang
Onderdeel
 
11-05-1940
Dienstplichtig korporaal
1-III-26 R.I.
11-05-1940
Dienstplichtig soldaat
MC-III-26 R.I.

30e Regiment Infanterie

Naam
Gevallen
Rang
Onderdeel
 
11-05-1940
Dienstplichtig soldaat
MC-II-30 R.I.
11-05-1940
Dienstplichtig soldaat
3-II-30 R.I.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
12-05-1940
Dienstplichtig sergeant
3-III-30 R.I.
11-05-1940
Sergeant
MC-II-30 R.I.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
11-05-1940
Dienstplichtig soldaat
1-II-30 R.I.
12-05-1940
Dienstplichtig soldaat
1-II-30 R.I.
11-05-1940
Sergeant
1-II-30 R.I.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
11-05-1940
Dienstplichtig soldaat
MC-III-30 R.I.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
11-05-1940
Dienstplichtig soldaat
3-II-30 R.I.
15-05-1940
Dienstplichtig soldaat
MC-II-30 R.I.
12-05-1940
Dienstplichtig soldaat
3-III-30 R.I.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
11-05-1940
Dienstplichtig soldaat
3-II-30 R.I.
11-05-1940
Dienstplichtig soldaat
Staf 30 R.I.
15-05-1940
Dienstplichtig korporaal
2-II-30 R.I.
11-05-1940
Dienstplichtig soldaat
1-II-30 R.I.
22-04-1941
Dienstplichtig korporaal
MC-II-30 R.I.

41e Regiment Infanterie

Naam
Gevallen
Rang
Onderdeel
 
11-05-1940
Dienstplichtig soldaat
1-III-41 R.I.
11-05-1940
Dienstplichtig soldaat
3-III-41 R.I.

Overig infanterie (Noord-Brabant)

Naam
Gevallen
Rang
Onderdeel
 
12-05-1940
Dienstplichtig soldaat
2 G.B.

Overige legeronderdelen (Noord-Brabant)

Genie (Noord-Brabant)

Naam
Gevallen
Rang
Onderdeel
 
11-05-1940
Dienstplichtig soldaat
Peeldet. G.Tr.
11-05-1940
Reserve 1e luitenant
Peeldet. G.Tr.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar

Luchtverdediging (Noord-Brabant)

Naam
Gevallen
Rang
Onderdeel
 
11-05-1940
Vrijwillig soldaat
Lwd Den Bosch / Eindhoven
11-05-1940
Vrijwillig soldaat
Lwd Den Bosch / Eindhoven