Tönges Steenblock

Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto - Vergroot afbeelding / Enlarged photo / Foto Vergrössern
Unteroffizier
10./IR.16
Tönges
Voornaam:
Steenblock
Achternaam:
8 januari 1915 [08.01.1915]
Geboortedatum:
Tergast
Geboorteplaats:
10 mei 1940 [10.05.1940]
Overlijdensdatum:
Rotterdam
Locatie sneuvelen:
IJsselsteijn
Begraafplaats:
BV-209
Grafnummer:
-
Functie:

Notities

  • 10./IR.16 landde als laatste compagnie van III./IR.16 pas rond het middaguur van 10 mei op Waalhaven en werd vervolgens ingezet om Rooterdam zuidoost te zuiveren en vervolgens tegen het einde van de middag de weerstand bij het Afrikaanderplein op te rollen. Daarin slaagden zij, waarna in de late avond aansluiting werd gemaakt bij het Noordereiland. De compagnie kwam niet in de voorste lijn te liggen, als enige van de vier compagnieën van III./IR.16. Het verloor vermoedelijk één dode in het zuiden van Rotterdam [Uffz Steenblock] en één man op het Noordereiland [Ogefr Offermann].
  • 10./IR.16 arrived on Waalhaven as the last of the companies of III./IR.16, around noon (Dutch time). It was assigned the clear-sweap of the south of Rotterdam of hostile formations. It started in the SE and at the end of the afternoon the 10th forced the last Dutch defenders around the Afrikaanderplein - who had ran out of ammo - into surrender. After that the company moved towards the Noordereiland, where it basically stayed in the rear. They suffered only two KIA, one probably in the south [Uffz Steenblock] and one around the Noordereiland [Ogefr Offermann].
  • 10./IR.16 landete als letzte Kompanie der III./IR.16 erst um die Mittagszeit am 10. Mai auf Waalhaven und wurde anschließend eingesetzt Südost Rotterdam von den Feind zu säubern und dann am Ende des Nachmittags den Widerstand bei die Afrikaanderplein außer Gefecht zu setzen. Dieser gelang es ihnen, wonach in den späten Abend Verbindung gemacht wurde auf der Nordinsel. Die Kompanie lag, als einzige der 4 Kompanien der III./IR16, nicht in der vordersten Linie. Die Kompanie verlor wahrscheinlich einen Toten im Süden von Rotterdam [Uffz Steenblock] und ein Mann auf der Noordereiland [Ogefr Offermann].

Beeldmateriaal

  • Geen.