Georg Gulden

Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto - Vergroot afbeelding / Enlarged photo / Foto Vergrössern
Gefreiter
2./PzRgt.33
Georg
Voornaam:
Gulden
Achternaam:
2 oktober 1915 [02.10.1915]
Geboortedatum:
Dachsbach
Geboorteplaats:
13 mei 1940 [13.05.1940]
Overlijdensdatum:
Dordrecht, Vrieseplein
Locatie sneuvelen:
IJsselsteijn
Begraafplaats:
2./PzRgt.33
Grafnummer:
-
Functie:

Notities

  • Gefreiter Gulden was bestuurder van een Pz.II, kennelijk van 2./Pz.Rgt.33, hoewel bronnen hem ook aan 3./PzRgt.33 toewijzen. Zijn voertuigcommandant was Uffz Jarema. Deze tank werd ingezet als tweede tank achter een Pz.III, die op het Vrieseplein terecht kwamen. Nadat de Pz.III door het 7-veld kanon in de Vriesestraat was uitgeschakeld, kreeg ook de Pz.II met Gulden een treffer op de voorzijde. Daarbij werd Gefreiter Gulden gedood in zijn bestuurdersstoel. Een navolgende derde tank - een Pz.IV - schakelde vervolgens de 7-veld en de PAK op de Vriesestraat uit. Vervolgens reed deze Pz.IV door over de Vriesebrug richting Bagijnhof, kennelijk gevolgd door een tweede tank. Aldaar werd de tank in de toren geraakt door de PAG van vaandrig Dekker. Daarbij werd commandant Feldwebel Splittgerber dodelijk gewond. Pas nadat de tank was teruggesleept, volgens Duitse bronnen naar het Oranjepark, werd de dodelijk gewonde Splittgerber uit de tank gehaald. Opvallend is dat de Pz.IV tank tot 4./PzRgt.33 behoorde, wat eens te meer aangeeft dat de tankformatie van circa 20 tanks die tegen de Lichte Divisie en vervolgens Dordrecht opereerde een samengestelde eenheid was.
  • Gefreiter Gulden was the driver of a Pz.II tank, apparently of 2./Pz.Rgt.33, although sources also link him to 3./PzRgt.33. His tankcommander was Uffz Jarema. The Pz.II of Gulden was assigned a covering role behind a Pz.III tank, that both rolled onto the Vrieseplein near the Vriesebrug (bridge) in the innercity of Dordrecht. On the other side of the bridge were a 7-veld (7,5 cm light field arty) and a 4,7 cm AT gun. The 7-veld gun opened up on both tanks and managed to first immobilize the Pz.III and next the Pz.II of Gefreiter Gulden. The latter was mortally wounded. A following third tank, a medium Pz.IV with a short 7,5 cm gun, silenced the Dutch 7,5 cm gun, subsequently the AT gun and crossed the bridge towards the city heart. On the Bagijnhof it was hit by a Dutch AT gun in the turret, mortally wounding the Feldwebel Splittgerber. When shortly after the Pz.IV was towed back, probably all the way to the Oranjepark, the Feldwebel was evacuated from the badly shot up tower. He died soon after.  

Beeldmateriaal

  • Geen.