10 mei 1940

In de hoofdstukken, onder deze sectie '10 mei', worden de gebeurtenissen beschreven die op de eerste oorlogsdag plaatsvonden langs het gehele zuidfront. Daarbij worden de gebeurtenissen beschreven in het bijzonder grote gebied tussen Rotterdam en de Alblasserwaard in het noorden, en de sectoren van 3.GB en 6.GB in het zuiden. Daarnaast is aandacht voor de gebeurtenissen elders in Noord-Brabant, in het bijzonder de operaties van het Duitse 26.AK. Uiteraard ontbreekt een prominente bespreking van de Franse operaties niet alsmede een beschrijving van de ontwikkelingen ten zuiden van onze landsgrens. Die ontwikkelingen zouden immers - zeker na 10 mei - een hoofdrol gaan spelen in relatie tot de strijd aan het zuidfront.

Hoewel de strijd in Rotterdam en bij Waalhaven sec genomen niet tot het zuidfront behoort, is het voor het totale begrip van de gebeurtenissen van groot belang dat ook voor de luchtlandingen in het hart van Rotterdam en bij Waalhaven een gedetailleerd verslag van de gebeurtenissen wordt gegeven op 10 mei. Later zullen de gebeurtenissen in Rotterdam nog slechts voor zover relevant voor het zuidfront worden besproken.

Er is bewust voor gekozen om per theater naar het zuidfront te kijken. Die thematische en gesegmenteerde aanpak verhoogt het overzicht en leidt ook tot een beter zicht op de integrale verbanden tussen de diverse strijdtonelen. Dat betekent echter niet dat de verbanden tussen gebeurtenissen elders die correlatie hebben met het besproken theater niet middels verwijzingen worden besproken.

Uiteraard wordt de content doorlopend geactualiseerd, omdat mede door nieuw ontsloten bronnen aanvullende informatie blijft binnenkomen. Aanpassingen van bestaande content wordt op de auteursblog bijgehouden, en blijft zodoende ca. 2 maanden na aanpassing zichtbaar. Belangrijke herzieningen worden langere tijd vermeld op het auteursblog.