Eugen Bostelmann

Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto - Vergroot afbeelding / Enlarged photo / Foto Vergrössern
Obergefreiter
L/NA.7
Eugen
Voornaam:
Bostelmann
Achternaam:
12 december 1918 [12.12.1918]
Geboortedatum:
Woltschansk (Rus.)
Geboorteplaats:
10 mei 1940 [10.05.1940]
Overlijdensdatum:
Onbekend / Unknown / Unbekannt
Locatie sneuvelen:
IJsselsteijn
Begraafplaats:
CP-135
Grafnummer:
-
Functie:

Notities

  • De Fallschirm Nachrichten-Abteilung 7 was in mei 1940 een zich nog vormend onderdeel, waarbij een deel bestond uit Luftwaffe manschappen en een deel uit (overgenomen) Heer manschappen. Het werd soms als L/NA.41 geadministreerd. De eenheid werd ingevlogen. De lange-afstand verbindingen waren aan boord van twee Ju-52 geinstalleerd, waarvan er op 10 mei één door artillerievuur werd vernield. De middellange afstand zenders en ontvangers alsmede de overige onderdelen werden in hoofdzaak bij Rijsoord gestationeerd, waarbij zoals gebruikelijk verbindingsteams naar de verbanden van de divisie werden gestuurd.
  • Van deze eenheid kwamen vier man om op 10 mei, waarbij onduidelijk is of zij op Waalhaven, bij Rijsoord of bij Tweede Tol omkwamen. De mogelijkheid is aanzienlijk dat zij slachtoffers waren aan boord van de op Waalhaven door artillerievuur geraakte Ju-52.
  • The Fallschirm Nachrichten-Abteilung 7 [Airborne Signals Unit] was a still forming unit in May 1940. Part of it was filled by genuine Luftwaffe personnel, another part by former Heer personnel. The long-distance sender/receivers were installed on board of two Ju-52 transporters, one of which was destroyed in the afternoon of May 10th by Dutch arty fire. The other units of the Abteilung were concentrated around the Divisional HQ, with the regular signals teams divided over the main combat units of the division, The unit was airlifted in on the 10th. 
  • Of this unit four men were killed in action on the day of the invasion. It is uncertain where they were killed and how. It is likely that these four were killed on board the Ju-52 of the L/NA 7 that was hit by arty fire while parked on Waalhaven on the 10th.
  • Der Fallschirm-Nachrichten-Abteilung 7 war Mai 1940 ein noch bildende Komponente der 7. Flieger-Division, welche einerseits aus Luftwaffe Truppen bestand und anderseits aus ehemalige Wehrmacht Truppen. Es wurde manchmal fälschlicherweise als L/NA.41 verzeichnet. Die Einheit wurde eingeflogen. Die große Fernsprechgeräte waren an Bord zwei Ju-52 installiert, von dem einer am 10. Mai durch Artilleriefeuer zerstört wurde. Die mittlere Fernsprech- und sonstige Geräte wurden vor allem bei Rijsoord stationiert, wobei wie gewöhnlich (Tornister-) Funktrupps die Divisions-Einheiten unterstellt wurden.
  • Von dieser Einheit wurden vier Männer am 10. Mai getötet, wobei es unklar ist ob sie entweder bei Waalhaven, bei Rijsoord oder bei Tweede Tol gefallen sind. Hinzu tritt die erhebliche Möglichkeit, dass sie an Bord der auf Waalhaven durch Artilleriefeuer getroffene Ju-52 Opfer des Krieges wurden.

Beeldmateriaal

  • Geen.