Friedrich Bantle

Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto - Vergroot afbeelding / Enlarged photo / Foto Vergrössern
Obergefreiter
2./AA.156
Friedrich
Voornaam:
Bantle
Achternaam:
7 september 1914 [07.09.1914]
Geboortedatum:
Müchingen
Geboorteplaats:
11 mei 1940 [11.05.1940]
Overlijdensdatum:
Meijel
Locatie sneuvelen:
Ysselsteijn
Begraafplaats:
L-193
Grafnummer:
-
Functie:

Notities

  • 2./AA.156 opereerde als voorhoede van AA.25 en 56.ID nabij Meijel op 11 mei. Over betrokkene is echter niets bekend qua doodsoorzaak. Mogelijk was hij betrokken bij hetzelfde incident dat het leven kostte van Lt von Both.
  • Betrokkene staat geregistreerd als gesneuveld op 10 mei 1940. Dat moet vrijwel zeker 11 mei zijn, want zijn eenheid bereikte Meijel pas op die datum.
  • 2./AA.156 operated as the most forward outfit of AA.25 to which it was attached. Nothing specific is known about subject victim. Perhaps he was involved in the same incident as Lt von Both.
  • Subject soldier is registered as KIA on 10 May 1940, but his unit only reached Meijel on 11 May.  

Beeldmateriaal

  • Geen.