Peter Bergmann

Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto - Vergroot afbeelding / Enlarged photo / Foto Vergrössern
Schütze
11./IR.16
Peter
Voornaam:
Bergmann
Achternaam:
10 januari 1912 [10.01.1912]
Geboortedatum:
Monsheim
Geboorteplaats:
14 mei 1940 [14.05.1940]
Overlijdensdatum:
Rotterdam, Noordereiland e.o.
Locatie sneuvelen:
IJsselsteijn
Begraafplaats:
BV-220
Grafnummer:
-
Functie:

Notities

  • 11./IR.16 bestond slechts uit een Kp Trupp, een Schwere Waffen Gruppe en twee pelotons. Zij - circa 90 man plus 4 pioniers - werden met twaalf watervliegtuigen uitgeladen op de Nieuwe Maas aan weerszijden van het Noordereiland. De versterkte Zug onder Lt Gottbehöde moest de noordoever, die van Lt Fortmann de zuidoever innemen. Als gevolg van die opdracht zou de Zug van Lt Gottbehöde het verreweg het zwaarste krijgen en goeddeels worden uitgeschakeld tijdens de gevechtsdagen. Het aantal gesneuvelden bij 11./IR.16 bedroeg uiteindelijk 13 man, het aantal gewonden circa 40 man. Daarmee was meer dan de helft van de strijdmacht uitgeschakeld, het gros al op de eerste dag. Vrijwel alle slachtoffers vielen op de bruggen en in het noordfront, wat aanvankelijk tussen de Boompjes, het Bolwerk en de Oosterkade bestond en vanaf de avond van 10 mei nog slechts het gebouw van de Nationale Levensverzekeringsbank betrof.
  • 11./IR.16 was composed of a company-troop, a heavy weapons squad (2 MG, 2 AT rifles) and two platoons. They were about 90 men strong, and further reinforced with four engineers for removal of potential demo charges at the four bridges. These 90-95 men were airlanded with twelve He-59D sea-planes on both sides (N and S) of the Noordereiland, that was connected to both sides of Rotterdam by four crucial bridges, that represented the ultimate objectives for the Germans. The platoon of Lt Gottbehöde was assigned the north front, the platoon of Lt Fortmann the south side. As a consequence the Gottbehöde platoon would receive the biggest blow. In the end it would almost entirely be put out of action, mostly already on the first day. During the more than four days of raging battle no less than 13 men of 11./IR.16 would get KIA and about 40 WIA. That was over half their total strength. Most men would die on the northern bridges and inside the northern bridgehead, particularly around the building of the Nationale Verzekeringsbank, which after the 10th was the only construction occupied by the Germans on the north side of the bridges.
  • 11./IR.16 bestand nur aus einem Kompanietrupp, einem Schwere Waffen Gruppe und zwei Zügen Schützen. Sie -etwa 90 Männer und vier Pioniere- wurden von zwölf Wasserflugzeuge auf der Nieuwe Maas entladen, auf beiden Seiten der Noordereiland. Der verstärkte Zug unter Lt. Gottbehöde hatte das Nordufer, der verstärkte Zug unter Lt. Fortmann hatte das Südufer zu besetzen. Als Ergebnis dieser Mission wurde der Zug Gottbehöde bei weitem die schwerste erhalten, und weitgehend eliminiert worden während der Kriegstage in Rotterdam. Die Zahl der Todesopfer in 11./IR.16 kam auf 13 Mann, die Zahl der Verletzten um 40 Mann. Damit war mehr als die Hälfte der Kampfkraft der Kompanie verloren, die Mehrheit schon am ersten Tag. Fast alle Opfer vielen auf den Brücken und in der nördlichen Front, die ursprünglich zwischen die Boompjes, das Bolwerk und die Oosterkade eingerichtet wurde, und vom Abend des 10. Mai nur das Gebäude der Nationale Levensverzekeringsbank umfaste.

Beeldmateriaal

  • Geen.