Heinz Müters

Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto - Vergroot afbeelding / Enlarged photo / Foto Vergrössern
Gefreiter
8./FJR.1
Heinz
Voornaam:
Müters
Achternaam:
16 november 1919 [16.11.1919]
Geboortedatum:
Berlin
Geboorteplaats:
10 mei 1940 [10.05.1940]
Overlijdensdatum:
Moerdijk
Locatie sneuvelen:
IJsselsteijn
Begraafplaats:
CO-134
Grafnummer:
-
Functie:

Notities

  • Van de vier gesneuvelden van 8./FJR.1 zijn geen gegevens bekend van hun sneuvellocatie. Wel is uit het bataljonsrapport duidelijk dat vermoedelijk alle slachtoffers in en bij het dorp Moerdijk vielen. De compagnie had tot taak zich met twee pelotons richting zuiden en zuidoosten te ontwikkelen en daar Nederlandse weerstand op te ruimen. Een peloton diende de oostzijde van het dorp Moerdijk te bezetten. Dat laatste had tot bedoeling eventuele Nederlandse ondersteuning vanuit het dorp richting bruggen af te snijden.
  • About the four fatalities of 8./FJR.1 little is known in respect to the circumstances of their deaths. The battalion-report mentions te considerable losses suffered around Moerdijk though, and includes 8./FJR.1. It is therefore assumed that the four KIA fell in and just outside the village. The company was assigned the task of securing the southern and southeastern perimeter of the bridgehead with two platoons and cutting off Dutch reinforcement attempts to the bridge area by sealing of the east side of the village.
  • Von den vier Opfern des 8./FJR.1 liegen keine Daten vor genau wo sie gefallen sind. Im Bataillons-Gefechtsbericht wird jedoch deutlich, dass wahrscheinlich alle Opfer in der Gemeinde Moerdijk fielen. Die Kompanie hatte die Aufgabe, mit zwei Züge nach Süden und Südosten (Brückenkopfes) vor zu gehen und holländischen Widerstandes nieder zu kämpfen. Ein Zug wurde befohlen der Ostseite des Dorfes Moerdijk zu besetzen. Dieser hatte die Absicht, holländischer Gegenmaßnahmen aus dem Dorf in Richtung Brücken aus zu schalten.

Beeldmateriaal

  • Geen.