Peter Fels

Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto - Vergroot afbeelding / Enlarged photo / Foto Vergrössern
Oberjäger
Stab II./FJR.1
Peter
Voornaam:
Fels
Achternaam:
31 maart 1913 [31.03.1913]
Geboortedatum:
Kall
Geboorteplaats:
12 mei 1940 [12.05.1940]
Overlijdensdatum:
Moerdijk
Locatie sneuvelen:
IJsselsteijn
Begraafplaats:
CP-153
Grafnummer:
-
Functie:

Notities

  • Oberjäger Fels zijn sneuvelen is in de bronnen niet terug te vinden. Op 12 mei was er in het geheel geen actie in de sector van II./FJR.1, met uitzondering van Nederlands artillerievuur, dat volgens het bataljonsverslag niets meer dan enige hinder bood. Wellicht overleed de Oberjäger aan gevolgen van eerdere strijd, waarbij de staf van II./FJR.1 op 10 mei uitgebreid betrokken was (en waar bataljonscommandant Prager aan beide benen gewond raakte).
  • Oberjäger Fels fate hasn't made the (disclosed) records. On May 12, 1940, there was no action whatsoever in the II./FJR.1 perimeter south of the bridges of Moerdijk, where Fels acted. Except for some incidental Dutch arty fire, what - according to the battalion report - didn't inflict any damage. It is likely that the Oberjäger succumbed to wounds indured during the May 10 battle, which also involved the battalion staff and where BC Hauptmann Prager got both his legs wounded from rifle fire.
  • Wie Oberjäger Fels getötet wurde, wurde in den Quellen nicht aufgefunden. Am 12. Mai gab es keine Gefechtshandlungen im Abschnitt des II./FJR1, mit Ausnahme von Störungsfeuer der niederländischen Artillerie, die das Bataillon nicht mehr als ein gewisses Unbehagen bot. Vielleicht starb der Oberjäger am Verwundungen vergangener Gefechte woran das Personal des II./FJR1 am 10. Mai in großem Umfang beteiligt war (und wobei der Bataillonskommandeur Prager an beiden Beinen verletzt wurde). 

Beeldmateriaal

  • Geen.