14 mei 1940

De 14e mei 1940 is gegrift in het collectieve geheugen. De dag dat Nederland werkelijk haar oorlogsmaagdelijkheid verloor door het verschrikkelijke lot van Rotterdam en de kort daarop volgende alghele capitulatie van het leger op Nederlands grondgebied en in nationale wateren. Het bombardement op de Maasstad, dat tot op de dag van vandaag aanleiding geeft tot vurige debatten over oorlogsrecht, terreur en misdaad. Maar vooral een gebeurtenis dat de stad zelf en haar bewoners zo bikkelhard trof en wereldwijd het besef deed groeien dat de moderne oorlog een strijd was die de werkelijke totale oorlog als onontkombaar element in zich droeg.

Het was ook de dag dat een markante persoon voor de gebeurtenissen op het zuidfront het leven liet. Overste Mussert werd in Sliedrecht vermoord door een doorgeslagen officier, voor wie het een feit was dat de broer van de NSB leider een verrader was.

Op de vijfde oorlogsdag was aan het eigenlijke zuidfront de strijd voorbij. Slechts aan de randen van het oude dispositief was nog enige Nederlandse bezetting te vinden en vond bij Willemstad nog een schermutseling plaats. De laatste Fransen werden van Brabantse bodem verjaagd en verlieten 'in stijl' met de staart tussen de benen de sector. Diezelfde Fransen zouden nog slechts achter de feiten aanlopen, zoals Nederland hen had voorgedaan. Hun lot zou echter eender zijn, zij het tegen veel hogere offers.

Aan het eind van de vijfde oorlogsdag was Nederland in absolute shock. Rotterdam brandde als een fakkel, wat door heel het westen van het land kon worden waargenomen. De Regering was de dag voordien vertrokken en tijdens het avondeten vernam het volk dat de hoogste gezagdrager van dat moment - opperbevelhebber generaal Winkelman - de wapens had gestrekt. De volgende dag zou de formele capitulatie worden getekend. Nederland was een door Duitsland bezette natie geworden.

Deze menusectie over 14 mei is nog leeg. Pas na afronding van de beschrijving van de vierde oorlogsdag zal worden begonnen met de opbouw van het menu voor 14 mei.