Noord-Brabant

Inleiding

De gebeurtenissen in de provincie Noord-Brabant, inclusief de Biesbosch, worden in dit hoofdstuk besproken. Net zoals dit bij de bespreking van 10 mei gebeurt.

In dit hoofdstuk aandacht voor de Nederlandse verdediging in het oosten en het hart van de provincie, alsmede de aankomst van de Franse troepen, voor zover deze niet onder de bespreking van Willemstad of 6.GB vallen.

Een uitgebreide beschouwing van de chaotische evacuatie van de Peel-Raamstelling naar een geimproviseerde opstelling achter de Zuid-Willemsvaart. Daarbij een grondige analyse van het militaire beleid. Onvermijdelijk is de uitgebreide beschouwing van de Frans-Nederlandse afstemming.

Tevens de bespreking van de gebeurtenissen in Vak Sleewijk, waaronder de Biesbosch viel, en de steunpunten bij de bruggen over de Bergsche Maas.

In tegenstelling tot de besprekingen die zien op het werkelijke Zuidfront, wordt in dit hoofdstuk veelal volstaan met een lagere mate van detail en compleetheid. Uitzondering op die lagere detaildichtheid vormen de zaken die zien op het militaire beleid en die welke een directe link hebben met de gebeurtenissen op het zuidfront Vesting-Holland.