Jan Doornhein

Geen foto van het graf beschikbaar
Dienstplichtig korporaal
1-II-17 R.I.
Jan
Voornaam:
Doornhein
Achternaam:
22 februari 1917
Geboortedatum:
Oss
Geboorteplaats:
11 mei 1940
Overlijdensdatum:
Veghel (Zijtaart)
Locatie sneuvelen:
Geldermalsen, nieuwe gemeentelijke begraafplaats
Begraafplaats:
B1 - no. 293
Grafnummer:
-
Functie:
Nederlands Hervormd
Religie:

Notities

  • In de avond van 10 mei 1940 was II-17.RI uit de Peel-Raamstelling posities bevolen om 's nachts nieuwe posities in te nemen achter de Zuid-Willemsvaart ten zuidwesten van Veghel. De 1e Compagnie vormde met twee stukken 6-veld de linkerkant van het bataljonsvak west van het gehucht Zijtaart. Het was een kilometer ten zuidoosten van Veghel dat de Duitsers de eerste doorbraak over de Zuid-Willemsvaart wisten te forceren, toen zij de ophaalbrug bij Keldonk wisten te herstellen en met enige pantserwagens, lichte tanks en motorrijders van de 9e Aufklärungsabteilung (verkenners van 9.PD) over de Vaart te komen (voordat een Pz.III tank de brug kapot reed). Daarmee traden zij aan de westzijde van het kanaal richting noorden op en rolden de Nederlandse defensie achter het kanaal op. Onderwijl waren aan de overzijde van de Zuid-Willemsvaart tanks druk doende Nederlandse verdedigers te onderdrukken, daarbij gesteund door enig gemechaniseerd geschut. Uiteindelijk was dit de locatie waar de Zuid-Willemsvaart defensie werd doorbroken en de Duitse hoofdmacht in de avond met kracht zou doorstoten richting Eindhoven en Tilburg. De 1e Compagnie van II-17.RI werd voor een belangrijk deel uitgeschakeld door gevangenneming, terwijl andere delen van het bataljon haastig richting Tilburg trachten te ontkomen.
  • Zes man van 1-II-17.RI sneuvelden bij Veghel-Zijtaart. De luitenant Van Beers, de sergeant Van der Linden, de korporaal Doornhein en de soldaten Blankers, Van Oosterhout en Prinsen. Van de noordelijk aangeleunde compagnie (2-II-2.RI) sneuvelden nog twee man, de sergeant Trines en de soldaat Vogelsangs.
  • Betrokkene lag, kort bij de brug te Veghel, met zijn geweer te schieten achter de dijk, maar werd van de overzijde van het kanaal door het hoofd geschoten, waarbij betrokkene op slag werd gedood en zwaar verminkt raakte.
  • Naam is ook wel (abusievelijk) als Doornheim geschreven.

Beeldmateriaal

  • Geen.