Jacobus Hendrik Ververs

Foto van het graf - Vergroot afbeelding
Dienstplichtig Soldaat
3-II-28 R.I.
Jacobus Hendrik
Voornaam:
Ververs
Achternaam:
30 november 1919
Geboortedatum:
Leiden
Geboorteplaats:
12 mei 1940
Overlijdensdatum:
Willemsdorp, aan de Kiloever
Locatie sneuvelen:
Dubbeldam (Dordrecht), ABP Veld VI
Begraafplaats:
Ererij op de dijk, graf 8
Grafnummer:
-
Functie:
Nederlands Hervormd
Religie:

Notities

  • De soldaat Ververs maakte als vrijwilliger deel uit van een patrouille van drie man, geleid door de dpl korporaal C. Bomers. De derde man was de dpl korporaal G. Waalewijn (van 19 Bt LuA). De patrouille was door de C-Gr. Kil op 12 mei rond 1400 uur over de Kil gestuurd om inlichtingen omtrent de Duitse sterkte bij Willemsdorp te verzamelen. Nadat de Duitsers de patrouille ontdekten, brak een hevig vuur los. Daarbij werd de soldaat Ververs gedood.
  • Voor zijn moed bij de patrouillegang werd de soldaat Ververs bij KB van 6 mei 1946 postuum het Bronzen Kruis toegekend, met als mutatie: "Heeft zich door moedig optreden tegenover den vijand onderscheiden bij het uitvoeren, met 2 anderen, van een gevaarlijke patrouille-onderneming, waarvoor hij zich vrijwillig had gemeld, over de Kil bij Willemsdorp op 12 mei 1940; is daarbij gesneuveld."

Beeldmateriaal

  • Geen.