Joachim Carel Vegelin van Claerbergen

Geen foto van het graf beschikbaar
Reserve Vaandrig
19 Bt LuA
Joachim Carel
Voornaam:
Vegelin van Claerbergen, Jonkheer
Achternaam:
20 februari 1917
Geboortedatum:
Joure (Fr.)
Geboorteplaats:
15 mei 1940
Overlijdensdatum:
Moerdijk, kop Steenweg
Locatie sneuvelen:
Joure BP 'Westermeer'
Begraafplaats:
N.O. monumentgraf
Grafnummer:
Batterij (aspirant) officier
Functie:
Nederlands Hervormd
Religie:

Notities

  • 19 Batterij Luchtdoelartillerie had met haar drie stukken 7,5 cm geschut een opstelling ten noordoosten van het dorp Moerdijk op het voormalige stationcomplex. Het was een neutraliteitsopstelling, wat wilde zeggen dat de stelling niet was voorbereid en men in het open veld stond opgesteld. Op 10 mei 1940 landden er een deel van de parachutisten van 8./FJR1 vlakbij de batterij opstelling, die toen al enige tijd met twee stukken (het derde was met telemetrieproblemen buiten werking) vuur uitbracht op de Duitse vliegtuigen. Spoedig moest de batterij worden geëvacueerd, waarna een deel der batterijmanschappen zich via de haven aan boord van schepen van de veerdienst Veer 2C begaf, waarbij zij onder dekking van een achterwacht van pontonniers die de haven verdedigden, konden vertrekken. Een ander deel van de batterij belande in het dorp, waarbij het gros gevangen werd genomen.
  • Vaandrig Vegelin van Claerbergen werd gevangen genomen terwijl hij batterijmanschappen wilde verzamelen voor de afmars naar de haven. Hij kwam terecht in een Duitse taakgerichte eenheid met daarbij de officieren Leutnant Lemm (7./FJR1) en Oberleutnant Schwarzmann (8./FJR.1). Deze trokken langs de Steenweg richting havenhoofd en voerden enige gevangen Nederlandse officieren, onderofficieren en minderen mee, die zij onderweg hadden opgepakt. Bij de KMAR kazerne aan de Steenweg, vlakbij het havenhoofd, kregen zij vuur vanaf de kazerne en van de kop van de Steenweg waar enkele pontonniers in huizen stelling hadden genomen. Na uitschakelen van de drie (of vier) KMAR onderofficieren bij de kazerne, die louter over pistolen beschikten, trokken de Duitsers behoedzaam op langs de huizen tot zij door een zevental pontonniers onder vuur kwamen. Daar ontspon zich een langdurig vuurgevecht op korte afstand (handgranaatafstand) waarbij aan Duitse kant diverse doden en gewonden vielen, maar waarbij ook een aantal gevangenen (dodelijk) werd verwond. Daarbij is onduidelijkheid omtrent de aanleiding van die verwondingen bij de Nederlandse krijgsgevangenen. Er zijn scenario's geschetst dat zij door de parachutisten werden neergeschoten nadat hun commandant (Lt Lemm) door een hoofdschot was gedood. Er zijn echter veel tegenstrijdigheden in die versie. De vaandrig Vegelin werd door een schot in de buik getroffen, dat vermoedelijk van de pontonniers afkomstig was. Hij werd na de overgave van de laatste pontonniers (van wie er drie sneuvelden) afgevoerd via Tweede Tol. vermoedelijk Dordrecht en tenslotte Rotterdam, waar hij op 15 mei in het Zuiderziekenhuis overleed.

Beeldmateriaal

  • Geen.