Johannes Mattheus Vermolen

Geen foto van het graf beschikbaar
Dienstplichtig Soldaat
5-III DGT
Johannes Mattheus
Voornaam:
Vermolen
Achternaam:
6 juni 1919
Geboortedatum:
Leiden
Geboorteplaats:
24 mei 1940
Overlijdensdatum:
Rotterdam, Boompjes
Locatie sneuvelen:
Militair Ereveld Grebbeberg
Begraafplaats:
Rij 13 - Graf 1
Grafnummer:
-
Functie:
Rooms Katholiek
Religie:

Notities

  • De soldaat Vermolen opereerde in een verband dat op 10 mei in de ochtend trachtte over de daken langs de Boompjes naar de omgeving van de verkeersbrug te komen. Hij werd daarbij door een buikschot gewond.
  • Van de soldaat Vermolen lijkt informatie in de archieven te zijn verdwenen. De soldaat moet uitzonderlijk moedig zijn geweest, maar wordt slechts zijdelings in een bericht van de 2e luitenant Rodrigo genoemd.
  • De soldaat Vermolen overleed aan zijn verwondingen op 24 mei in het Rode Kruis ziekenhuis in Den Haag.
  • Aan de soldaat Vermolen werd bij KB van 19 juli 1940 postuum de Bronzen Leeuw toegekend, met als considerans: "Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in den strijd tegenover den vijand onderscheiden, in de gevechten te Rotterdam op 10 mei 1940 door zijn commandant en de manschappen van zijn patrouille voor te gaan en eerstgenoemde bij het leiden van zijn patrouille te steunen; is daarbij gewond en sindsdien aan de verwondingen overleden."

Beeldmateriaal

  • Geen.