Jan Philip Albach

Geen foto van het graf beschikbaar
Reserve kapitein
2-II-2 R.W.
Jan Philip
Voornaam:
Albach
Achternaam:
19 maart 1903
Geboortedatum:
Amsterdam
Geboorteplaats:
12 mei 1940
Overlijdensdatum:
Dordrecht, Toulonselaan
Locatie sneuvelen:
Amsterdam, ABP 'Zorgvlied'
Begraafplaats:
C - Rij I - Graf 166
Grafnummer:
Compagniescommandant
Functie:
Evangelisch Luthers
Religie:

Notities

  • II-2.RW kreeg op 12 mei opdracht via het station op te rukken en via de begraafplaats zich naar de Zuidendijk te begeven. Inmiddels was echter de sector aldaar afgesloten door twee compagnieën van III./FJR., parachutisten van II./FJR2 en op de linkerflank (van het bataljon) de Gruppe de Boer, die zich concentreerde tussen de spoorwegovergang in de Dubbeldamseweg en het Park Merwestein. Aldus liep de kopgroep van het bataljon vast op de sector tussen het station en de spoorwegovergang, alwaar zij door sterk Duits vuur werden vastgepind.
  • 2-II-2.RW (met sectie zware mitrailleurs versterkt) ontplooide zich in de sector tegenover de spoorwegovergang en het Park Merwestein. Aldaar werd hevig Duits vuur ontvangen, waardoor de Nederlandse troepen geimproviseerd moesten  ontplooien. Kapitein Albach zijn vier secties infanterie en de sectie gemotoriseerde MC werden over het relatief grote gebied tussen spoor en park verspreid, waartussen de kapitein zich (sommige zeggen, per motor) verplaatste. Tijdens zo'n verplaatsing, die evident bij de Duitsers intussen was opgevallen, werd de kapitein op de Toulonselaan geraakt.
  • Naar verluidt - getuigenis korporaal A. van Leeuwen - was de kapitein Alback slechts zwaar gewond en heeft hij zichzelf met zijn pistool het 'genadeschot' gegeven. Andere bronnen melden dat hij vermoedelijk vrij snel overleed aan zijn opgelopen verwonding.
  • De kapitein Albach kreeg bij KB van 9 mei 1946 postuum het Bronzen Kruis toegekend, met als considerans bij die mutatie: "Heeft zich önderscheiden door daden van moed door tijdens de straatgevechten te Dordrecht onder hevig vijandelijk vuur, met bewonderenswaardige minachting van het hem aan alle zijden omringende doodsgevaar, steeds weer zijn compagnie op oordeelkundige wijze ten aanval voerende, tenslotte gesneuveld, na herhaalde malen den vijand gevoelige verliezen te hebben toegebracht."

Beeldmateriaal

  • Geen.