Antonius van den Akker

Geen foto van het graf beschikbaar
Dienstplichtig soldaat
1-III-41 R.I.
Antonius
Voornaam:
van den Akker
Achternaam:
15 januari 1908
Geboortedatum:
Berlicum
Geboorteplaats:
11 mei 1940
Overlijdensdatum:
Someren
Locatie sneuvelen:
St Michielsgestel
Begraafplaats:
Rij 4, OGS graf
Grafnummer:
-
Functie:
Rooms Katholiek
Religie:

Notities

  • III-41.RI en 3.GB behoorden tot de Maaslinie defensie, vak Asten. Teruggetrokken delen van deze bataljons werden opgenomen bij II- en III-30.RI, die binnen Vak Asten het deel van de Peel-Raamstelling bezet hield dat op 11 mei werd teruggenomen op de Zuid-Willemsvaart.
  • Betrokkene zou vlgs De Leeuw bij III-30.RI terecht zijn gekomen en met een groep militairen daarvan bij Sterksel, even ten westen van Someren, zijn gevangen genomen in de avond van 11 mei. Gevangenen werden afgevoerd richting Asten. Ter hoogte van Someren, marcherende langs de Vaarselstraat, deed betrokkene kennelijk een vluchtpoging, maar werd daarbij doodgeschoten. Ook dat zou nog op 11 mei moeten hebben plaatsvinden.
  • Voornoemde reconstructie (door De Leeuw) is zeer onwaarschijnlijk, althans feitelijk vrijwel zeker niet helemaal juist. Het is aannemelijk dat betrokkene of behoorde tot een groep militairen die zich op 11 mei aan de Vaarselstraat verzette tegen doorgebroken Duitsers vanuit de sluis XI (waarbij een aantal slachtoffers vielen) of dat de eerder geschetste ontvluchtingspoging pas op 12 mei plaatsvond. De gevangenneming van troepen bij Sterksel was namelijk op 12 mei, na een reeks schermutselingen in en rond Sterksel. Aangezien betrokkene op 11 mei een veldgraf aan de Vaarselstraat kreeg, is het onaannemelijk dat hij tot de groepen gevangen genomen militairen uit Sterksel behoorde.  
  • Op 11 mei in een veldgraf aan de Vaarselstraat, op 12 mei in Someren herbegraven. Op 1 september 1940 te Sint Michielsgestel herbegraven.

Beeldmateriaal

  • Geen.