Jan Koolhaas

Geen foto van het graf beschikbaar
Reserve Kapitein
1-II-1.R.W.
Jan
Voornaam:
Koolhaas
Achternaam:
11 september 1904
Geboortedatum:
Leimuiden
Geboorteplaats:
13 mei 1940
Overlijdensdatum:
Dordrecht, Krispijnseweg
Locatie sneuvelen:
Dordrecht ABP Essenhof
Begraafplaats:
N3-19
Grafnummer:
Compagniescommandant
Functie:
Gereformeerd
Religie:

Notities

  • Op 12 mei in de ochtend krijgt het bataljon opdracht om deel te nemen aan de agressieve verplaatsing van de Hoofdgroep van de Lichte Divisie en terzake de rechterflank te bezetten. Eerste taak is gereedstelling langs de Krispijnse weg en op het aanvalstijdstip de wijk schoonvegen. Als men zich na het middaguur langs de oostzijde van de Krispijnse weg heeft opgesteld, krijgt men rond 14.30 uur ernstige gevechtsaanraking met para's van I./FJR.1, die de route voor de aangevoerde Gruppe De Boer richting algemene begraafplaats moeten schoonvegen en beveiligen. Daarbij ontstaat eerst een hevig vuurgevecht met de 1e Sectie van 1-II-1.RW, die op de hoek Patersweg/Brouwersdijk positie heeft ingenomen. Vervolgens sluiten de Duitsers de Krispijnse weg af door mitrailleurs op de voornoemde hoek te plaatsen. Bij het gevecht op de hoek Patersweg/Brouwersdijk wordt de soldaat Leendert Noordam gedood, terwijl even later, bij een poging met enige mannen om de Krispijnse weg van oost naar west over te steken, de CC kapitein Koolhaas dodelijk gewond raakt (buikwond). Ook de dienstplichtige sergeant Timmermans is dodelijk gewond geraakt bij deze actie en zal op 17 mei overlijden aan zijn verwondingen.
  • Bij KB van 9 mei 1946 werd de kapitein Koolhaas postuum het Bronzen Kruis toegekend, met als mutatie: "Op 12 mei 1940 met veel moed zijn compagnie aangevoerd in een straatgevecht te Dordrecht en daarbij gesneuveld."

Beeldmateriaal

  • Geen.