Arnoldus Henricus Adrianus Aarts

Geen foto van het graf beschikbaar
Dienstplichtig soldaat
4-2 G.B.
Arnoldus Henricus Adrianus
Voornaam:
Aarts
Achternaam:
16 mei 1915
Geboortedatum:
Alphen en Riel
Geboorteplaats:
12 mei 1940
Overlijdensdatum:
Maarheeze (Sterksel)
Locatie sneuvelen:
Alphen-Chaam RKBP
Begraafplaats:
OGS graf
Grafnummer:
-
Functie:
Rooms Katholiek
Religie:

Notities

  • Betrokkene behoorde oorspronkelijk tot de Maaslinie bezetting in Vak Asten. Was succesvol teruggetrokken en aangesloten bij III-30.RI. Dat kwam op 11 mei in stelling ten noorden van Someren, achter de Zuid-Willemsvaart nabij Sluis X. Een tweetal secties van 3-III en kwam echter in het vak van II-30.RI ten oosten van Sterksel in positie. Betrokkene heeft zich kennelijk daarbij aangesloten. Deze kwamen kort in vuurcontact met Duitse verkenners nabij de sluis XII, maar trokken terug toen de doorbraak rond sluis XI bij Someren door de Duitsers was geforceerd. Meerdere groepen militairen scholen nadien in de bossen rond Sterksel en Heeze. Aldaar kwam het in de ochtend van 12 mei kort voor 1000 uur tot een gevecht (een paar honderd meter voorbij de bocht van de Vlaamseweg) met Duitse troepen van 56.ID, die doortrokken naar het westen. Hierbij werd een drietal Nederlanders gedood (de sergeant Broos en de soldaten Aarts en Kanters). Aan Duitse zijde sneuvelde vermoedelijk één man (de Unteroffizier Karl-Heinz Richter). Thans bevindt zich ter plaatse een klein monument.
  • Betrokkene kreeg op 12 mei een veldgraf aan de Vlaamse weg op de plek waar thans het monument is aangelegd. Op 25 juni 1940 overgebracht naar de RKBP te Alphen en Riel. Op 29 maart 1954 op de Oude RKBP te Alphen herbegraven. Later voorzien van OGS steen.

Beeldmateriaal

  • Geen.