Wilhelmus Adrianus de Leeuw

Geen foto van het graf beschikbaar
Dienstplichtig Soldaat
3e Sie 2e Wgcie Bat Spw Tr.
Wilhelmus Adrianus
Voornaam:
de Leeuw
Achternaam:
3 december 1904
Geboortedatum:
Lage Zwaluwe
Geboorteplaats:
10 mei 1940
Overlijdensdatum:
Dordrecht, op de spoorbrug
Locatie sneuvelen:
Breda RK BP 'Laurentius'
Begraafplaats:
Rij 20 - Graf 8
Grafnummer:
3e Sectie - wacht bij spoorbrug
Functie:
Rooms Katholiek
Religie:

Notities

  • De 3e sectie van de 2e Wegcompagnie - Bataljon Spoorwegtroepen - had als taak om het station, spoorbrug en emplacement van Dordrecht te bewaken alsmede de spoorbrug voor gemotoriseerd vervoer overschrijdbaar te maken voor de evacuatie van het Veldleger uit Noord-Brabant. Daartoe had zij de beschikking over twee vrachtwagens met houten vlonders om tussen en naast de rails te kunnen plaatsen. De circa 60 man sterke sectie had haar kwartier in de villa Weizigt, vlakbij de spoortunnel en naast het Bos van de Roo. De sectie werd als eerste van alle Nederlandse troepen in Dordrecht op 10 mei in de vroege ochtend met de parachutisten van 3./FJR1 geconfronteerd, wiens landingszone op zichtafstand van de genisten was. Dankzij het juiste beleid van de sectiecommandant, waren alle wachtposten en manschappen voorzien van een 60 patronen rantsoen en waren bovendien wachtposten en patrouilles uitgezet. Toen de Duitsers zich verzamelden nabij de Julianakerk, werd direct door de genisten het vuur op hen geopend. Daarop maakte de Duitse bevelhebber de fout direct te reageren door een offensieve actie met twee van zijn pelotons te ontwikkelen tegen de spoorwegtroepen. Een actie die niet alleen zijn eenheid duurzaam bond, maar die hem ook het leven kostte.
  • Soldaat de Leeuw behoorde tot de driemans wachtpost op de spoorbrug en sneuvelde in het korte gevecht met het 3e peloton van 3./FJR1 dat als enige in Zwijndrecht was geland en de spoor- en verkeersbrug over de Oude Maas aanviel. Hij sneuvelde bij het brugwachtershuisje op de brug.

Beeldmateriaal

  • Geen.