Gijsbertus Cornelis de Lang

Foto van het graf - Vergroot afbeelding
Dienstplichtig Soldaat
85 Pel LuMi
Gijsbertus Cornelis
Voornaam:
de Lang
Achternaam:
13 mei 1902
Geboortedatum:
Geldermalsen
Geboorteplaats:
12 mei 1940
Overlijdensdatum:
Dordrecht, gewond in eigen woonhuis
Locatie sneuvelen:
Graf geruimd in 1951
Begraafplaats:
Vernoemd op monument Ereveld Grebbeberg
Grafnummer:
-
Functie:
Nederlands Hervormd
Religie:

Notities

  • 85 Pel LuMi stond vlak naast de hefbrug voor de Spoorweghaven (Dokhaven), op korte afstand van de verkeersbrug. Tenminste twee leden van het peloton verloren het leven bij dit korte gevecht. De soldaten Bour en Wildeboer. Volgens OGS was een derde overledene, De Lang, ook behorende tot dit peloton. Stichting Kennispunt Mei 1940 betwijfelt dit echter sterk.
  • In zijn geboorteplaats Geldermalsen wordt gesteld dat Gijs de Lang helemaal niet onder de wapenen was, maar in de omgeving Dokhaven met zijn gezin woonde. Hij zou bij de gevechten rond de sector door zenuwachtige Nederlandse militairen zijn neergeschoten achter zijn eigen voordeur. Vrouw en kind waren getuigen van die tragedie. Hij overleed aan zijn verwondingen op 12 mei in het Diaconessen ziekenhuis in Dordrecht. Op de (overleden) gewondenlijst van het ziekenhuis wordt hij ook als burger geregistreerd.
  • De Lang was van 1902 en van de lichting 1922, welke niet werd gemobiliseerd in 1939 en dus niet diende in 1940. Weliswaar is een contingent vrijwillige militairen uit oudere lichtingen voor gekomen, maar zijn familiegeschiedenis geeft daarvan geen schijn van bewijs. In tegendeel, men stelt dat hij in het geheel niet gemobiliseerd is geweest.
  • Zijn graf op de Dordtse ABP werd al in 1951 geruimd. Hij wordt vernoemd op het monument voor gevallenen zonder (bekend) graf op Ereveld Grebbeberg.
  • De Lang komt op de eerste bekende inventaris van gesneuvelde Nederlandse militairen van Commies W. Rozenberg (geschiedkundig Instituut Hoofdafdeling Landmacht) dd. 17 december 1942 ook niet voor.
  • OGS is door onze Stichting op de zaak bevraagd, maar heeft bij monde van poortwachter J.J. Teeuwisse geen medewerking willen verlenen om de zaak nader te onderzoeken. Onze stichting vond echter bij OGS ook andere onregelmatigheden in de onderdeelsbeschrijving van gesneuvelden van dit Luchtverdedigingspunt Zwijndrecht, waarbij men halsstarrig aan eigen (dubieuze) gegevens bleef vast houden.
  • De conclusie van onze Stichting is dat De Lang vermoedelijk niet tot het 85e Peloton behoorde - in hun verslagen ook nadrukkelijk (als enige in dat geval) niet als gesneuvelde wordt benoemd - en de anderen wel - en indien hij dit alsnog deed, in elk geval niet meer in actieve dienst was toen hij omkwam. Wij vermoeden sterk dat de man later op basis van lichtvaardige argumenten alsnog als gesneuvelde militair is opgenomen en dit louter te wijten is aan zwak onderzoek door instanties. Omdat wij echter geen uitgesproken zekerheid hebben is het niet aan ons om De Lang van de erelijst te schrappen, reden waarom zijn registratie onder dit peloton gehandhaafd blijft.

Beeldmateriaal

  • Geen.