Harry Leonard Roeloffzen

Geen foto van het graf beschikbaar
Dienstplichtig Soldaat
Staf-II-1 R.W.
Harry Leonard
Voornaam:
Roeloffzen
Achternaam:
22 december 1919
Geboortedatum:
Enschede
Geboorteplaats:
13 mei 1940
Overlijdensdatum:
Dordrecht
Locatie sneuvelen:
Enschede RK BP
Begraafplaats:
Graf A-1
Grafnummer:
Motorordonnans
Functie:
Rooms Katholiek
Religie:

Notities

  • Soldaat Roeloffzen diende als motorordonnans bij de staf van het bataljon. Nadat op 12 mei 1940 een andere ordonnans wegens zwaar vijandelijk vuur terugkeerde, bood hij zich vrijwillig aan sergeant-majoor instructeur J.H. Goedmakers [BK] met een boodschap aan de bataljonscommandant over te brengen. Hij werd op de hoek van de Burgemeester de Raadtsingel en de Stationsweg in het rechterbovenbeen getroffen, waarbij een ernstige fractuur optrad (mede vanwege de val van de motor). De soldaat Roeloffzen overleed de volgende dag in een Dordts hospitaal.
  • Soldaat Roeloffzen werd bij KB van 29 mei 1947 postuum het Bronzen Kruis verleend, met als mutatie: "Heeft zich door moedig optreden tegenover den vijand onderscheiden door op 12 mei 1940 te Dordrecht als ordonnans-motorrijder, nadat tevoren een ordonnans-motorrijder niet door het vijandelijke vuur heen had kunnen komen en was teruggekeerd, terwijl daarna een onderofficier-motorrijder zich aan een overeenkomstige opdracht onttrok, nochtans zich vrijwillig aan te bieden voor het uitvoeren van dezelfde taak en onder zwaar vijandelijk vuur op zijn duo-zitting een meerdere te vervoeren, die een belangrijk bericht van de Regimentscommandant naar één der Bataljonscommandanten moest overbrengen. Tijdens het uitvoeren van deze tocht gesneuveld."

Beeldmateriaal

  • Geen.