Cornelis Marinus Oome

Geen foto van het graf beschikbaar
Dienstplichtig Soldaat
4e Cie Dep Torp
Cornelis Marinus
Voornaam:
Oome
Achternaam:
10 augustus 1918
Geboortedatum:
Raamsdonk (NBr.)
Geboorteplaats:
14 mei 1940
Overlijdensdatum:
Dordrecht, Wilgenboschlaan
Locatie sneuvelen:
Raamsdonk RK BP
Begraafplaats:
Eregraf
Grafnummer:
-
Functie:
Rooms Katholiek
Religie:

Notities

  • De torpedist soldaat Oome onderscheidde zich in de vroege morgen van 10 mei tijdens een actie die werd ondernomen door de luitenant Plasschaert van de depotstaf. Deze trachtte met een groep voornamelijk torpedisten de spoorbrug onder vuur te nemen vanaf de havenkop vlak naast de spoorbrug. Tijdens die poging bleek echter het Duitse vuur vanaf de brug en vanaf het terrein Dokhaven onder de brug door te hevig. De groep trok daarop terug, waarbij de Wilgenbosch moest worden overgestoken die onder Duits mitrailleurvuur lag vanaf de Dokhaven. Toen een deel van de groep er reeds in was geslaagd de Wilgenbosch over te steken en aldaar de mitrailleur bediende om dekkingsvuur te geven, bleken de reservetrommels nog bij de achterblijvers te zijn. Daarop spande de soldaat Oome zich in om deze trommels naar de mitrailleurschutter te krijgen. Hij raakte gewond bij die poging, maar ondanks dat zorgde hij ervoor dat de trommels bij de mitrailleurschutter kwamen. Daarbij liep hij dodelijke verwondingen op.
  • De soldaat Oome ontving eerste hulp en werd nadien afgevoerd naar het Diaconessen Ziekenhuis in Dordrecht, waar hij op 14 mei 1940 overleed.
  • De soldaat Oome werd bij KB van 9 mei 1946 postuum de Militaire Willemsorde 4e Klasse toegekend, met als considerans: "Heeft zich in den strijd door het bedrijven van uitstekende daden van moed, beleid en trouw onderscheiden door in een gevecht met vijandelijke valschermjagers te Dordrecht op 10 mei 1940 onder 's vijands vuur zijn dekking in de richting naar den vijand te verlaten teneinde trommels met munitie te bemachtigen voor de enigen mitrailleur ter plaatse, waarbij gebrek aan munitie was. Ondanks daarbij bekomen ernstige verwondingen, zodat hij niet of moeilijk kon kruipen of lopen, door zich al wentelende voort te bewegen, ervoor gezorgd, dat deze munitie in het bezit kwam van de mitrailleurbediening. Hierdoor mogelijk gemaakt, dat een belangrijk toegangspunt tot het hart van de stad kon worden vastgehouden. Is kort daarna aan zijn verwondingen overleden."

Beeldmateriaal

  • Geen.