Hendricus Lodovicus van Wunnik

Foto van het graf - Vergroot afbeelding
Marinier 3e Klas
Mar. Dep. R'dam.
Hendricus Lodovicus
Voornaam:
van Wunnik
Achternaam:
4 januari 1920
Geboortedatum:
Maastricht
Geboorteplaats:
13 mei 1940
Overlijdensdatum:
Rotterdam, onder de Willemsbrug
Locatie sneuvelen:
Maastricht RK BP Tongerseweg
Begraafplaats:
Ererotonde - Graf 38 (of 3.B.)
Grafnummer:
-
Functie:
Rooms Katholiek
Religie:

Notities

  • De gelegenheidscompagnie van de Afdeling Mariniers Rotterdam, onder kapitein der mariniers W.Schuiling, was samengesteld uit ervaren marinierskader, mariniers 1e klas en 2e klas aangevuld met slechts enkele 3e klassers, kreeg opdracht de Willemsbrug vijandvrij te maken. Doel daarna was de brug voor te bereiden voor vernietiging nadat deze door het schoonvegen van vijand benaderbaar zou zijn geworden voor genisten. Deze eenheid zou worden ondersteund door een gelegenheidscompagnie van het Marinedepot, bestaande uit mariniers (zowel van het Marinedepot als de Afdeling) en marinedepottroepen onder de kapitein J.J.A. Keuchenis. De beide compagnieën zouden in samenhang optreden en vertrekken van het Beursstation, op enige afstand van de spoorbrug. De operatie moest bij ochtendschemer (13 mei) plaatsvinden. Omdat de compagnie van het Marinedepot was vertraagd trok de compagnie Schuiling reeds op. Schuiling liet drie secties via de Gelderse Kade trekken en één diende via de Wijnhaven en de Boompjes onder de brug te komen en vandaar via de trappenhuizen op de Willemsbrug te geraken. Onbekend was men met het gegeven dat het gebouw van de Levensverzekeringsbank op het noordelijk landhoofd nog steeds vast in Duitse handen was. Men zou zich dus op de brug wagen met vijand voor en achter zich. De drie secties bij de Gelderse Kade liepen vast op Duits vuur, maar de sectie die via de Wijnhaven ging kon ongehinderd de bruggewelven bereiken en bij de trappenhuizen aan weerszijde van de brug komen. Een deel van de sectie bleef onderdeks, een ander deel ging aan beide zijden de brug op. Daar ontstond een hels vuurgevecht met Duitsers in het gebouw van de Bank (achter de mariniers) en met Duitsers op het Noordereiland (voor hen). Bij die gevechten sneuvelden verschillende mariniers, terwijl de overlevende zich wisten terug te trekken onder de bruggewelven of middels een luik in het brugdek, onder de brug bij een van de pijlers. De compagnie Keuchenis wist in een latere fase aansluiting te vinden bij delen van de compagnie Schuiling onder de brug, waarna een urenlang vuurgevecht met de Duitsers in met name het Bankgebouw voortduurde. Aan beide zijden werden gevoelige verliezen geleden.
  • Marinier Van Wunnik behoorde tot de compagnie Keuchenius en kwam in latere fase onder de gewelven van de brug terecht. Hij werd tijdens een hevig vuurgevecht in het hoofd dodelijk getroffen bij de brug, op de Boompjes.
  • OGS houdt overlijdensdatum van 15 mei aan, vermoedelijk op basis van een overlijdensakte. Helder uit verslagen en studies is dat de Marn 3 Van Wunnik sneuvelde bij de gewelven onder de Willemsbrug in de middag van 13 mei. Hij wordt op de marinerol ook op 13 mei gememoreerd. Een persoonlijke brief [12 juni 1940] van de kapitein Keuchenis aan de familie stelt: 'Hij is voor den vijand gesneuveld op 13 mei (Maandagmorgen) op de Boompjes. Een schot door het hoofd heeft hem, zonder dat hij heeft geleden, dadelijk gedood. Hij viel in mijn onmiddellijke nabijheid.' 

Beeldmateriaal