Adriaan Adolf Schwing

Geen foto van het graf beschikbaar
Kapitein
48 Cie Pag
Adriaan Adolf
Voornaam:
Schwing
Achternaam:
4 juli 1893
Geboortedatum:
Arnhem
Geboorteplaats:
10 mei 1940
Overlijdensdatum:
's Gravenzande, Wouterseweg
Locatie sneuvelen:
Militair Ereveld Grebbeberg
Begraafplaats:
Rij 15 - Graf 4
Grafnummer:
Volgens Stafwerk C-48 Cie Pag
Functie:
Nederlands Hervormd
Religie:

Notities

  • Kapitein Schwing wenste rond het middaguur van 10 mei op eigen initiatief een verkenning uit te voeren richting Staalduinse Bos. Hij verzocht daartoe om vrijwilligers. Hij kreeg de dpl sergeant Kriek, Versteeg en Bouman alsmede de soldaten Michels en De Groot mee, alsmede Kraak als zijn chauffeur. Bij het café Jan de Pet zaten para's in dekking en onderschepten deze patrouille op motorfietsen. Bij de overval sneuvelden direct de soldaten Kraak en Michels alsmede de sergeant Versteegh. De kapitein Schwing, die het café in vluchtte en daar telefonisch melding wilde maken van de Duitse aanwezigheid, is ter plaatse in de linkerborst geschoten. De overige drie mannen werden als krijgsgevangenen meegevoerd door de parachutisten onder Oberleutnant von Roon.
  • Kapitein Schwing wordt wel eens in verband gebracht met sympathieën voor het nationaal-socialisme, maar aan zijn optreden op 10 mei 1940 is niets anders verbonden dan toewijding en hart voor de goede zaak. Zijn besluit om zelf een patrouille te leiden was wellicht roekeloos, maar zeker ook moedig. Het kostte deze officier het leven.

Beeldmateriaal

  • Geen.