Cornelis Schneider

Foto van het graf - Vergroot afbeelding
Dienstplichtig Korporaal
2e Cie Intendance
Cornelis
Voornaam:
Schneider
Achternaam:
26 december 1907
Geboortedatum:
Rotterdam
Geboorteplaats:
10 mei 1940
Overlijdensdatum:
Rotterdam, omgeving Pretorialaan
Locatie sneuvelen:
Rotterdam ABP 'Crooswijk'
Begraafplaats:
P - Rij 2 - Graf 58
Grafnummer:
-
Functie:
Nederlands Hervormd
Religie:

Notities

  • De 2e Compagnie Intendance Troepen van de Afdeling Intendance Etappen Directie [door OGS verkeerd verwerkt en aangegeven als 2e Compagnie Infanterie Etappen Directie, en zodanig ook onjuist op de grafsteen vermeld] was gelegerd in een school aan de Joubertstraat in Rotterdam Zuid, nabij het Afrikaanderplein. De eenheid was op een halve sectie na slechts met revolvers bewapend en - bestaande uit louter keukenpersoneel - niet geoefend in gebruik van andere infanteriewapens. De halve sectie die wel in gebruik van karabijn en lichte mitrailleurs was geoefend werd ingezet voor een tweetal patrouilles en een post op de kruising Maashaven - Pretorialaan. Onder hen de dpl korporaal Schneider, die één van de twee voorhanden lichte mitrailleurs bediende, en de soldaat Van Dijk. De groep van tien man nam posities in zodat zij de lange Putselaan konden bestrijken. Vanuit die richting kwam inderdaad de Duitse voorhoede, die bestond uit enkele pioniers van Pi.22 en manschappen van 9./IR.16. Met deze Duitsers werd lange tijd een intensief vuurgevecht gevoerd, waarbij de soldaat Van Dijk en de korporaal Schneider sneuvelden. Zij hadden de Duitsers echter belangrijk opgehouden en ook gevoelige verliezen toegebracht, waaronder twee officieren van het Duitse pioniersbataljon. Nadat de verdediging bij het kruispunt moest worden opgegeven, capituleerde de compagniescommandant, omdat deze zijn grote compagnie weerloos achtte tegen de goed bewapende Duitsers.
  • De korporaal Schneider kreeh voor zijn moedige optreden bij KB van 29 juni 1951 postuum het Bronzen Kruis toegekend, met als considerans: "Heeft zich door moedig optreden tegenover den vijand onderscheiden door in den morgen van 10 mei 1940 te Rotterdam, ingedeeld bij 2 C. Int.Tr., zich vrijwillig te melden om deel te nemen aan een patrouille ter sterkte van 10 man onder bevel van een sergeant teneinde te trachten de opmars van de vijand van de zuidelijke naar de noordelijke Maasoever te vertragen. In het bijzonder door, toen een nederlandse auto bemand met twee Duitse officieren vuur had ontvangen en op de Rijnhaven tot stilstand was gekomen, zich met zijn lichte mitrailleur naar een vlakbij gelegen overdekte schuilloopgraaf te begeven om nog enige vuurstoten met zijn mitrailleur op deze auto af te geven. Vervolgens door, na zijn terugkeer, toen een vijandelijke zwaar bewapende patrouille van 15 man, gezeten op motorrijwielen met zijspan, komende uit de richting Putselaan, doordrong het vuur daarop met zijn mitrailleur te openen, waarna veel vuur op zeer korte afstand werd terugontvangen. Tenslotte door tijdens dit hevige vuurgevecht van zeer nabij plotseling met zijn mitrailleur uit de groep te rennen om weer achter de overdekte schuilloopgraaf stelling te nemen, waarbij hij dodelijk werd getroffen."
  • Door OGS onjuist geadministreerd - inclusief verkeerde onderdeelsvermelding op de grafsteen. Het door OGS weergegeven onderdeel is niet bestaand.

Beeldmateriaal

  • Geen.