Cornelis Johannes Bol

Geen foto van het graf beschikbaar
Dienstplichtig Korporaal
3-I-2 R.W.
Cornelis Johannes
Voornaam:
Bol
Achternaam:
11 december 1912
Geboortedatum:
Monster (ZH)
Geboorteplaats:
13 mei 1940
Overlijdensdatum:
Dubbeldam, bij de Schenkeldijk
Locatie sneuvelen:
Poeldijk (Westland) BP
Begraafplaats:
Ererij - Graf 1
Grafnummer:
-
Functie:
Rooms Katholiek
Religie:

Notities

  • 3-I-2.RW lag in de vroege ochtend van 13 mei gereed voor de aanval langs de Zeedijk richting Tweede Tol, toen de aanvalsgroep van de Lichte Divisie door Duitse tanks werd verrast. Naar schatting zes Duitse tanks draaiden vanaf de Zeedijk de Schenkeldijk op en vielen de compagnie aan. Vanaf de Commandopost werd de witte vlag uitgestoken, als teken dat de compagnie capituleerde. De korporaal Bol zag dit niet en vuurde op de Duitsers, waarna een boordmitrailleur van de voorste tank hem neerschoot. Hij overleed korte tijd daarna in de armen van dienstplichtig sergeant De Wit, zijn groepscommandant.
  • Het OGS register en de grafsteen maken onjuist melding van overlijden op 10 mei te Dordrecht. Het bataljon was pas in de avond van 11 mei op het Eiland van Dordrecht aangekomen. Het is één van de vele hardnekkige onjuistheden in het OGS register.

Beeldmateriaal

  • Geen.