Willem van Dijk

Geen foto van het graf beschikbaar
Dienstplichtig Soldaat
2e Cie Intendance
Willem
Voornaam:
van Dijk
Achternaam:
4 juni 1920
Geboortedatum:
Rotterdam
Geboorteplaats:
10 mei 1940
Overlijdensdatum:
Rotterdam, Pretorialaan
Locatie sneuvelen:
Graf Crooswijk geruimd
Begraafplaats:
Vernoemd op monument Ereveld Grebbeberg
Grafnummer:
-
Functie:
Nederlands Hervormd
Religie:

Notities

  • De 2e Compagnie Intendance Troepen van de Afdeling Intendance Etappen Directie [door OGS verkeerd verwerkt en aangegeven als 2e Compagnie Infanterie Etappen Directie, en zodanig ook onjuist op de grafsteen vermeld] was gelegerd in een school aan de Joubertstraat in Rotterdam Zuid, nabij het Afrikaanderplein. De eenheid was op een halve sectie na slechts met revolvers bewapend en - bestaande uit louter keukenpersoneel - niet geoefend in gebruik van andere infanteriewapens. De halve sectie die wel in gebruik van karabijn en lichte mitrailleurs was geoefend werd ingezet voor een tweetal patrouilles en een post op de kruising Maashaven - Pretorialaan. Onder hen de dpl korporaal Schneider, die één van de twee voorhanden lichte mitrailleurs bediende, en de soldaat Van Dijk, die de andere mitrailleur bediende. De groep van tien man nam posities in zodat zij de lange Putselaan konden bestrijken. Vanuit die richting kwam inderdaad de Duitse voorhoede, die bestond uit enkele pioniers van Pi.22 en manschappen van 9./IR.16. Met deze Duitsers werd lange tijd een intensief vuurgevecht gevoerd, waarbij de soldaat Van Dijk en de korporaal Schneider sneuvelden. Zij hadden de Duitsers echter belangrijk opgehouden en ook gevoelige verliezen toegebracht, waaronder twee officieren van het Duitse pioniersbataljon. Nadat de verdediging bij het kruispunt moest worden opgegeven, capituleerde de compagniescommandant, omdat deze zijn grote compagnie weerloos achtte tegen de goed bewapende Duitsers.
  • De soldaat Van Dijk werd gedood door vuur uit de Nederlandse personenauto (vermoedelijk de personenauto van de gesneuvelde C-13 Cie LuMI kapitein van Rijswijk die ten westen van Waalhaven verlaten was en door de Duitser in gebruik genomen) van de beide Duitse pionier officieren.
  • Soldaat van Dijk werd bij KB van 29 juni 1951 postuum het Bronzen Kruis toegekend, met als considerans: "Heeft zich door moedig optreden tegenover den vijand onderscheiden door in de morgen van 10 mei 1940 te Rotterdam, ingedeeld bij 2.Cie.Int.Tr., zich vrijwillig te melden om deel te nemen aan een patrouille ter sterkte van 10 man onder bevel van een sergeant teneinde te tracjten de opmars van de vijand van de zuidelijke naar de noordelijke Maasoever te vertragen. In het bijzonder door als lichte mitrailleurschutter, toen een Nederlandse auto bemand met twee Duitse officieren naderde en toen omtrent de nationaliteit van de inzittenden zekerheid was verkregen, onmiddellijk en met goed gevolg het vuur daarop te openen, waarna hij kort daarop door vuur uit deze auto dodelijk werd getroffen."
  • De soldaat Van Dijk behoorde administratief nog tot de 1e Compagnie van het 22 Depot Bataljon Infanterie (Leiden).
  • Zijn graf te Crooswijk was één van de graven die werd geruimd om een monument voor de slachtoffers van het bombardement te kunnen aanleggen. Daarom wordt de soldaat Van Dijk vernoemd op het monument voor de gevallenen zonder (bekend) graf of Ereveld Grebbeberg.  

Beeldmateriaal

  • Geen.