Louis Lucassen

Foto van het graf - Vergroot afbeelding
2e Luitenant
2e Cie Torp
Louis
Voornaam:
Lucassen
Achternaam:
7 februari 1916
Geboortedatum:
Amsterdam
Geboorteplaats:
13 mei 1940
Overlijdensdatum:
Dordrecht, op het Vriesestraat
Locatie sneuvelen:
Dordrecht ABP Erehof
Begraafplaats:
P - Rij 01 - Graf 46
Grafnummer:
-
Functie:
Rooms Katholiek
Religie:

Notities

  • In de nacht van 11 op 12 mei arriveerde een detachement Torpedisten van de 2e Compagnie Torpedisten (te Vreeswijk) onder bevel van de 2e luitenant der genie Louis Lucassen. Dit detachement had voordien in Huissen (Gld.) maritieme versperringstaken verricht. Het detachement - circa 40 man sterk - werd ingezet bij de beveiliging van de binnenstad, specifiek de sector Vriesebrug / Vriesestraat. Daar was een aanzienlijk deel van het detachement op 13 mei betrokken bij de Duitse tankaanval op diezelfde brug. Voordien had het detachement zich op de 12e onderscheiden door een felle uitval te doen in de sector langs de Vrieseweg, tegenover de troepen van de Gruppe De Boer.
  • Luitenant Lucassen bevond zich als commandant in de opstelling bij een stuk van PAG II-2.RW op de Vriesestraat waarnaast zijn torpedisten een Vickers hadden opgesteld. Toen het bericht werd rond geschreeuwd dat de tanks die men ontwaarde mogelijk Frans waren stonden de luitenant en enkele van zijn mensen op en begaven zich uit de dekking. Hij en enige anderen werden daarbij door mitrailleurvuur van de Duitse tank getroffen. Hij overleed enige ogenblikken later. Het andere dodelijke slachtoffer in deze situatie was de PAG-richter Peters van PAG II-2.RW.
  • Luitenant Lucassen had zich eerder onderscheiden bij Pannerden, waar hij ondanks Duitse aanwezigheid op de landpositie (omgeving Fort Pannerden), enkele binnenvaartschepen tot zinken liet brengen ter versperring van de vaarweg. Daarna wisten zijn torpedisten per boot te ontkomen.
  • De luitenant werd bij KB van 12 november 1947 postuum met de Bronzen Leeuw onderscheiden, op basis van de navolgende considerans: "Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door in de morgen van 10 mei 1940 als commandant van een detachement Mijnversperring van de 2e Compagnie Torpedisten in de Rijn nabij Pannerden, op lofwaardige wijze door het tot zinken brengen van schepen, nadat de vijand reeds voorbij zijn opstelling was doorgedrongen, de vaart over de Rijn te bemoeilijken. Daarna met zijn geheel in de hand gebleven detachement een uitval te doen, waarbij hij zich persoonlijk op onverschrokken wijze inzette. Tenslotte bij het verdedigen van een barricade nabij de Vriezebrug als gevolg van hevig vuur uit opdringende vijandelijke pantserwagens [sic] zwaar gewond te geraken en, na eerst nog het commando over zijn detachement te hebben overgegeven, kort daarop aan de bekomen verwondingen te overlijden."

Beeldmateriaal

  • Geen.