Bernardus Swagerman

Geen foto van het graf beschikbaar
Reserve 2e Luitenant-Waarnemer
2-I-1 LvR
Bernardus
Voornaam:
Swagerman
Achternaam:
14 januari 1917
Geboortedatum:
Amsterdam
Geboorteplaats:
13 mei 1940
Overlijdensdatum:
Ridderkerk
Locatie sneuvelen:
Militair Ereveld Grebbeberg
Begraafplaats:
Rij 13 - Graf 31
Grafnummer:
Commandant van T-V no. 856, BomVA
Functie:
Nederlands Hervormd
Religie:

Notities

  • Luitenant Swagerman was de waarnemer en commandant van de op 13 mei 1940 laatste vliegwaardige Fokker T-V luchtkruiser/bommenwerper no. 856. De bemanning had opdracht om met twee mijnbommen van 300 kg te trachten de Moerdijk verkeersbrug te vernielen of zwaar te beschadigen. Zij werden bij hun vlucht door twee G-1 jachtkruisers begeleid. Het bombardement mislukte, doordat beide bommen naast het doel terecht kwamen. Op de terugweg werd het kleine verband aangevallen en werden de T-V en één der G-1's neergeschoten rond Ridderkerk. Van beide vliegtuigen kwam de gehele bemanning om het leven.
  • Luitenant Swagerman kreeg bij KB van 9 mei 1946 postuum de Militaire Willemsorde 4e klasse toegekend. De considerans luidde: "Heeft zich in den strijd door het bedrijven van uitstekende daden van moed, beleid en trouw onderscheiden door op 10 mei 1940 als waarnemer-commandant van een T.V.-vliegtuig (een bommenwerper van toenmaals reeds niet modern type) in den vroegen morgen herhaalde malen met zijn vliegtuig vijandelijke vliegtuigen aan te vallen en twee daarvan af te schieten; daarna heeft hij op doeltreffende wijze een bombardement op vliegveld Ockenburg uitgevoerd, waarbij vier vijandelijk vliegtuigen op den grond werden vernield. Door vijandelijke jachtvliegtuigen afgeschoten zijnde, door een parachutesprong in zee terecht gekomen, zich zwemmend gered en des avonds weer teruggemeld. Op 11 mei 1940 ondanks aanvallen van sterke vijandelijke luchtstrijdkrachten als commandant van een patrouille van twee vliegtuigen een bombardement op de Maasbrug te Rotterdam. Op 13 mei 1940 met één T.V.-vliegtuig, slechts beschermd door twee jachtvliegtuigen, onder aanvallen door overmachtige vijandelijke jachtvliegtuigen een bombardement uitgevoerd op de Moerdijkbrug. Is bij de uitvoering van deze opdracht, wlke hij op eigen verzoek van een gehuwde collega had overgenomen, gesneuveld."
  • Opvallend en curieus is dat van de vijfkoppige bemanning van de no. 862 alleen de beide officieren en de luchtschutter werden onderscheiden.

Beeldmateriaal

  • Geen.